Tolga-Nytt

Tolga-Nytt er et informasjonsblad fra kommunen som utgis to ganger i året.
Selv om nettsida er kommunens fremste informasjonsorgan, er det en del som etterlyser informasjon på papir. Tolga-Nytt fungerer derfor som en kortversjon av den aktuelle informasjonen ved utgivelsestidspunktet. Utgivelsene kommer primært i A4-format.

Næringsliv, lag og foreninger kan annonser i Tolga-Nytt.

Priser Annonsering:

1/1 side: kr 1000,-

1/2 side: kr   500,-

1/4 side:  kr  250,-

 

Prisene er inkl.mva.

 

Stoff til Tolga-nytt sendes på e-post.
Aktuelle PDF- utgaver av Tolga-Nytt: