Personoversikt


Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Knutshauåen

Ansatte i avdelingen Knutshauåen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
xx
Styrer, Knutshauåen barnehage. 62 49 41 51 971 51 254
Pedagogisk leder,Knutshauåen barnhage 62 49 41 51
Pedagogisk leder,Knutshauåen barnhage 69 29 41 51

Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Lyngbo

Ansatte i avdelingen Lyngbo
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder,Lyngbo barnhage 48999030-47451298
xx 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Assistent 48999030-47451298
Enhetsleder 474 66 115
Assistent 48999030-47451298
Pedagogisk leder,Lyngbo barnhage 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298

Oppvekst - Tolga kulturskole

Ansatte i avdelingen Tolga kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 49 65 30
Enhetsleder Tolga kulturskole 990 14 720 990 14 720
Rektor Tolga kulturskole 474 84 722
Lærer 62 49 65 30
Kulturskolelærer 62 49 65 30 918 22 994

Oppvekst - Tolga skole

Ansatte i avdelingen Tolga skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 49 65 30
62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 48999030-47451298
Lærer 990 79 209
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/62496503
Virksomhetsleder Tolga skole/Sektorleder Oppvekst 413 31 883 413 31 883
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Miljøarbeider 62 49 65 30
Barne og ungdomsarbeider 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
489 99 020 916 90 673
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Leder SFO og leder for fritidsklubb
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Assistent/ Lærer u godkj
Lærer / Sosiallærer 489 99 021
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 65 30

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen barnehage

Ansatte i avdelingen Vingelen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Assistent 62 49 43 82
Assistent 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 62 49 43 82
Assistent 62 49 43 82
Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Assistent

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 62 49 47 72
Virksomsleder Vingelen skole og barnehage 990 94 784 470 66 598
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72 975 98 351
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Miljøterapeut 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 970 40 929
Politiker
477 18 325
Politiker
Politiker
Politiker

Samfunnsutvikling - Kultur og utvikling

Ansatte i avdelingen Kultur og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider
62 49 65 34
Konsulent 995 17 029
Enhetsleder Kultur og utvikling 905 01 201
xx Tone:41478561,HansF:90105562
Biblioteksjef 62 49 64 31

Samfunnsutvikling - Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbrukssjef 481 01 991
Konsulent 62 49 65 13

Samfunnsutvikling - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder samfunnsutvikling/enhetsleder plan 977 46 282

Samfunnsutvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør VA 901 02 991
Vaktmester 473 34 972
Kommunale bygg 907 82 840
Driftsoperatør VA 911 72 550
Vaktmester 913 86 064 913 86 064
Vaktmester 924 55 077
Avdelingsingeniør 62 49 65 18
Teknisk sjef drift 481 16 318
Ingeniør 62 49 65 04
Kommunale bygg 959 29 121

Stab - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 974 31 178

Stab - Rådgiver

Ansatte i avdelingen Rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver i rådmannens stab 416 00 264

Stab - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 49 65 20 976 73 314
Konsulent 62 49 65 09
Fagleder Informasjon - Service - IKT 412 15 422
IT Konsulent 911 25 502
Konsulent 62 49 65 22
62 49 65 00

Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Revisor 62 49 65 27
Konsulent 62 49 65 29 473 23 201
Konsulent 62 49 65 25 416 04 017
Økonomisjef 456 37 173

Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesekretær 62 49 65 01
Sykepleier Helse 970 36 954
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118
Ruskonsulent 456 33 158
Kommunelege 62 49 65 01
62 49 65 01
Fysioterapeut 975 16 419

Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernombud 62 49 64 50
Vikar Enhetsleder institusjon 400 22 104
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga Kontor48895484 415 19 726
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50

Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flykningekoordinator 480 14 690
Folkehelsekoordinator 902 61 630
NAV Rådgiver 975 17 502
55 55 33 33
Flykningekoordinator 480 14 690
41338191/55553333
Programrådgiver 62 49 65 19 906 96 123

Velferd - Rehabilitering og mestring

Ansatte i avdelingen Rehabilitering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
474 74 404
Ergoterapeut 479 71 130
Hovedtillidsvalgt for NSF 62 49 64 50 482 82 319
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628
Fagleder kjøkken 404 35 648
Vernombud 62 49 64 50
Sektorleder Velferd 915 27 252
Hjelpepleier 95218796,HBT48892118
474 55 943