Personoversikt


Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 915 27 252

Oppvekst - Tolga barnehage

Ansatte i avdelingen Tolga barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Barnehagelærer
Fagarbeider 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Assistent 62 49 61 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Barne-og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Assistent
Styrer 971 51 254
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Enhetsleder 474 66 115
Assistent 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Barne og ungdomsarbeider
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Barne og ungdomsarbeider
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Miljøterapeut 62 49 47 72
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298

Oppvekst - Tolga kulturskole

Ansatte i avdelingen Tolga kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 49 65 30
Lærer 990 14 720 990 14 720
Rektor Tolga kulturskole 474 84 722
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/90632753
Lærer 62 49 65 30
Konsulent 62 49 65 30
Kulturskolelærer 62 49 65 30 918 22 994
Lærer 62 49 65 30

Oppvekst - Tolga skole

Ansatte i avdelingen Tolga skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 49 65 30
Rektor Tolga skole 470 66 598
Vernepleier
Lærer 62 49 67 72 990 94 784
Lærer 62 49 65 30
Lærer 48999030-47451298
Assistent
Lærer 990 79 209
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Assistent
Personalkonsulent 62496530/90632753
Sektorleder Oppvekst 413 31 883 413 31 883
Lærer 62 49 65 30
Konsulent 62 49 65 30
Lærer
Barne og ungdomsarbeider 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer/rådgiver 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Leder SFO og leder for fritidsklubb
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Assistent/ Lærer u godkj
Lærer / Sosiallærer 489 99 021
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 65 30

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen barnehage

Ansatte i avdelingen Vingelen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Barne- og ungdomsarbeider
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Barnehagelærer/ped.leder
Assistent

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 49 47 72
Leder SFO 62 49 47 72
Lærer 62 49 43 82
Assistent
Lærer 62 49 47 72
Lærer 990 94 790
Lærer
Lærer
Lærer 62 49 47 72
Adjunkt 62 49 47 72
Enhetsleder / rektor Vingelen skole og barnehage 911 45 958 911 45 958
Miljøterapeut 62 49 47 72

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 970 40 929
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Ordfører 918 27 380
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Varaordfører 951 62 945
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker

Samfunnsutvikling - Kultur og utvikling

Ansatte i avdelingen Kultur og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 49 65 34
Enhetsleder Kultur og utvikling 905 01 201
Tone og Hans Fredrik Tone:41478561,HansF:90105562
Kulturminneforvalter

Samfunnsutvikling - Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbrukssjef 481 01 991
Konsulent 62 49 65 13

Samfunnsutvikling - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder samfunnsutvikling/enhetsleder plan 977 46 282

Samfunnsutvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Driftsoperatør VA 901 02 991
Vaktmester 989 09 620
Renholder 480 51 898
Kommunale bygg 907 82 840
Driftsoperatør VA 911 72 550
Avdelingsingeniør 920 15 724
Renholder 459 24 931
Renholder/ledende renholder
Renholder 952 77 219
Renholder
Vaktmester 924 55 077 924 55 077
Teknisk Enhetsleder 971 20 405 971 20 405
Avdelingsingeniør arealplanlegger
Prosjektleder matrikkelprosj.Tolga, Tynset,Alvdal og Rendalen 959 29 510
Renholder
Ingeniør 62 49 65 04
Kommunale bygg 959 29 121
Renholder 415 59 175

Samfunnsutvikling - Teknisk - Renholdere

Ansatte i avdelingen Renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholder 480 51 898
Renholder 459 24 931
Renholder 952 77 219
Renholder
Renholder
Renholder 415 59 175

Stab - Innbyggertorg

Ansatte i avdelingen Innbyggertorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Konsulent 62 49 65 09
Biblioteksjef 62 49 65 34
Enhetsleder innbyggertorg 412 15 422
Konsulent 62 49 65 22
Postmottak Tolga Kommune 62 49 65 00

Stab - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 974 31 178

Stab - Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud 416 00 264

Stab - Rådgiver

Ansatte i avdelingen Rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver i kommunedirektørens stab 416 00 264

Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 62 49 65 25
Revisor 924 98 282
Konsulent-lønn 62 49 65 29 940 03 175
Konsulent 969 43 345
Økonomisjef 470 10 386
Revisor

Velferd - Bosetting og inkludering

Ansatte i avdelingen Bosetting og inkludering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidstrening
Kulturtolk og Boveileder 969 46 450 969 46 450
Programrådgiver 940 24 425
Programrådgiver/ konsulent
Enhetsleder – bosetting og inkludering 416 13 813

Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder Velferd 905 59 465
Helsesekretær 62 49 65 01
Ledende helsesykepleier 457 23 245 457 23 245
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118 959 93 014
Jordmor
Sjukepleier / Jordmor
Turnuslege
Enhetsleder 400 22 104 400 22 104
Ruskonsulent 476 98 483 476 98 483
Turnuslege
Spl. Student 998 79 571
Sykepleier student 483 30 505
Kommunelege 62 49 65 01
Kommunelege 62 49 65 01
Fysioterapeut 975 16 419

Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 62 49 64 50
Vernombud 62 49 64 50
Sykepleier
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628
Fagleder kjøkken 404 35 648
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent 62 49 64 50
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent
Pleiemedarbeider
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga 415 19 726
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Helsefagarbeider
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Hjelpemedarbeider
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kokk
Assistent

Velferd - Rehabilitering og mestring

Ansatte i avdelingen Rehabilitering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 49 64 50
Fagansvarlig 474 74 404
Ergoterapeut 479 71 130 479 71 130
Sykepleier 62 49 64 50
Sykepleier 62 49 64 50 482 82 319
Lærling 62 49 64 50
Sykepleier 976 79 398
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier 906 68 110 906 68 110
Tillitsvalgt, fagforbundet
Sykepleier
Hjelpepleier 62 49 64 50
Helsefagarbeide 62 49 64 50
969 49 463 969 49 463
Pleimedarbeider
Pleiemedarbeider og verneombud 488 92 118 979 86 761
Assistent
Hjelpepleier 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Spes.hjelpepleier 479 75 151
Hjelpepleier 95218796,HBT48892118
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier 474 55 943
Hjelpepleier 62 49 64 50
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Pleiemedarbeider 62 49 64 50