Ledige tomter-bygg drømmehjemmet ditt i Tolga!

Ønsker du å bygge drømmeboligen din i Tolga kommune? Da har du kommet til rett sted. På Tolga og i grendene rundt får du tomter og hus til en god og levelig pris.

Å bo i Tolga

Tolga er en liten kommune i folketall, men har likevel et av de beste tjenestetilbudene i landet,  full barnehagedekning, og to av landets beste grunnskoler. Kjent eller ukjent. Nyinnflytter eller hjem til barndomstraktene. Vi er sikre på at du kan få et meningsfullt liv her i Tolga kommune. Hvorfor bo i byen, når man kan leve et sted hvor livet ikke står i kø? For her i Tolga kommune går livet akkurat i det tempoet man selv ønsker. Vi er midtpunktet i Fjellregionen og har tilgang til alle tjenester du kan ønske deg innen 30 minutters avstand

Ta gjerne kontakt med med oss!

I Tolga kommune har vi flere regulerte tomter, de kan du se i oversikten vår. Det er også områder som er avsatt til spredt boligbygging, forskjellige steder i kommunen. Det finnes ikke en enkel oversikt over dette. Her er det private grunneiere som kan selge deg tomt. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg til å finne frem til riktig grunneier og område! Byggesaksbehandler i kommunen kan også gi gode råd på veien og i planleggingsfasen, det kan derfor være lurt å ta kontakt i god tid.

Tolga sentrum

 

Thorbjørn Liell

 

 

 I Tolga sentrum ligger vakre Dølmotunet, et levende gardsmuseum som er åpent hele sommeren. Under Olsok arrangeres distriktets største og lengste olsokfeiring med rundt 40 store og små arrangementer fordelt over 10 dager. I sentrum finner du også Hamran skipark,et helårs skianlegg for alle. Her finner du hoppbakker, 10m - 20m - 40m - 60m, skiheis, skipark, alpin/snowboard og lekeområde.

Gata i Tolga sentrum finner du flere godt bevarte garder og Malmplassen med Hyttstua og informasjonspunkt. 

I sentrum finner du også kulturhus, barnehage og skole. 

Når du skal se ledige tomter i kartet: Husk at du kan zoome slik at kartet tilpasses din enhet. Du kan også velge kartlag (flyfoto eller vanlig kart-type). Arealplankart, bestemmelser og reguleringsplaner finner du her. 

Ledige tomter i sentrum og nærområder:

 

Tolgensli 1

Tolgensli 1 har en ledig tomt. Pris: 50.000,-.

Se i kartet på gid (gårds-og bruksnummer markert i kart) 39/324.

 

Tolgensli 2

 

I Tolgensli 2 er det flere ledige tomter, med forskjellige priser:

BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18: Kr. 75.000,-

BF 27, 28, 29,30: Kr. 100.000,-

BF 32,35,36,37,38,39,40, 41*: Kr. 150.000,-

BK 2, 3, 4, 5, 6, 7: Kr. 50,-pr m².  Dette er tomter for mulighet til konsentrert bebyggelse (flermannsboliger).

Klikk på denne lenka for å se kart over tomtene.

Her ser du reguleringsplan for Tolgensli 2. (PDF, 6 MB)

Østre Moan :

Her er det ledig 2 tomter. Se i kartet på gid (gårds-bruksnummer markert i kart) 39/298 og 39/294. Pris: Kr. 50.000,-

Østre Moan 2:

En ledig tomt.  Se i kartet, tomta ligger midt mellom gid 39/398 og 39/399.  Pris: Kr. 50.000,-

 

Vingelen

Leif Vingelen  Naturskjønne Vingelen med egen skole, barnehage, butikk, kafé, samfunnshus, treningsstudio og museum, er en av landets fem nasjonalparklandsbyer. Her får du store friluftsområder og milevis med oppkjørte skiløyper på vinterstid. Vingelen har et av landets mest levende seterområder. Du kan lese mer om Vingelen på www.vingelen.com.

Ledige tomter i Vingelen:

Krokan boligfelt:

Se på kart

Det er i tillegg 2 private eide tomter. Ta kontakt med oss så kan vi formidle kontaktinformasjon.

Vesleåsen boligfelt:

Kommunen har 3 ledige tomter i Vesleåsen boligfelt. Det er i tillegg 1 privat tomt som er ubebygd. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vingelen sentrum:

2 privateeide tomter B4  og BF6. Vi kan videreformidle kontaktinformasjon.

 

Det er i tillegg flere områder i Vingelen som er regulert til boligformål. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Hodalen

   Ingunn Bakken  Hodalen, ca 786 moh. ligger 14 km sørøst for kommunesenteret i Tolga. Fv. 26 går gjennom bygda. I naturskjønne omgivelser finner du et levende bygdesamfunn med flere arrangementer og aktiviteter i løpet av året.

Ledige tomter i Hodalen:

Det er avsatt områder for spredt boligbygging. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Øversjødalen

Aud Lillian H. Rye  Øversjødalen kan by på vill natur med gode opplevelser av mange slag. Her kan du sykle milevis på seterveier, fiske storørret i Langsjøen eller gå på et utvalg fjelltopper. Jordbruk er en viktig næringsvei i Øversjødalen, men også jakt- og fiskeopplevelser står sterkt. 

Ledige tomter i Øversjødalen: 

Det er avsatt områder for spredt boligbygging i Øversjødalen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Områder avsatt til spredt boligbygging

Boligbebyggelse innenfor LNFR (områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) omfatter frittliggende bebyggelse som ikke er direkte tilknyttet en gård med landbruksdrift. Leilighetsbygg og rekkehus inngår normalt ikke i definisjonen av spredt boligbebyggelse. Dette ut fra at denne typen bebyggelse har flere boenheter (3+) og ofte bryter med den karakter (skala) og det omfang som definerer spredt bebyggelse. 

I Tolga kommune er det avsatt flere områder for LNFR-spredt boligbebyggelse i områdene: Grantevet, Eid (nord), Hodalen, Holøyen, Øversjødalen, Vingelen og Øversjødalen. Er dette interessant for deg så ta kontakt med oss for informasjon om de aktuelle områdene og hvilke muligheter som finnes.

Private tomter

I Tolga kommune er det flere områder private grunneiere har ledige tomter. Kontakt oss så kan vi gi deg kontaktinformasjon og oversikt over områdene.

Hamran boligområde

I Tolga sentrum er det største private område Hamran boligområde. Kommunestyret vedtok 17.desember 2020 detaljreguleringsplanen for området. Se dokumentene her:

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser (PDF, 2 MB)

 Plankart (PDF, 708 kB)

 Kontakt Arne Gjelten hvis du ønsker mer informasjon om boligfeltet. Tlf: 901 27 445.

Priser

Kommunale tomter koster 50.000,-. Vann, vei, avløp er da lagt fram til tomtegrensa. 

Tolgensli 2 har egne priser: 

I Tolgensli 2 er det flere ledige tomter, med forskjellige priser:

BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18: Kr. 75.000,-

BF 27, 28: Kr. 100.000,-

BF 32,35,36,37,38,39,40, 41: Kr. 150.000,-

BK 2, 3, 4, 5, 6, 7: Kr. 50,-pr m².  Dette er tomter for mulighet til konsentrert bebyggelse (flermannsboliger).

 

Reguleringsplaner

Oversikt over reguleringsplaner finner du via arealplaner.no

Kontakt

Bjørnar Husa
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 92 01 57 24