Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Tolga. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, prosjekter og sakspapirer. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

 

 

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.11.2018 Tolga kommune og facebook
    Tolga kommune er blitt gjort oppmerksom på at det på facebook er ei side som kan oppfattes som kommunens. Dette er ikke kommunens side, men drives av privatpersoner etter det kommunen erfarer...
  • 13.11.2018 Blakking av vannet i Glomma
    Arbeidene med Tolga kraftverk ved inntaket er i gang, og i løpet av uka (uke 46) starter arbeidene med bygging av fangdam. Grave/fyllingsarbeidene vil i perioder medføre noe blakking av vannet i...