Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Tolga. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, prosjekter og sakspapirer. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

 

 

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen

  • 21.03.2023 Nye anbefalinger -koronavaksinering
    Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Vaksineanbefalinger for våren 2023: Ny...
  • 21.03.2023 Du kan søke fiskefondet innen 1.april
    Alle grunneiere langs Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune, kan søke fiskefondet om støtte til prosjekter/aktiviteter. Har du planer...