Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Tolga. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, prosjekter og sakspapirer. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

 

 

Aktuelt i kommunen

  • 01.03.2024 Skatteliste 2024 til offentlig gjennomsyn
    Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag, 1.3.2024. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse.
  • 29.02.2024 Kurs i mattrygghet og HACCP -metoden
    For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maen ikke påfører sykdom til de som spiser den.