Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Tolga. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, prosjekter og sakspapirer. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

 

 

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 24.05.2024 Villreinjakt -Tolga Østfjell 2024
    Info om søknadsrutine, tildeling og priser på jakt:I år vil det bli solgt til sammen 35 stk reins-kort i Tolga Østfjell. Disse fordeles på 5 stk storbukk, 18 stk småbukk (<45 kg) og 12 stk kalv...
  • 24.05.2024 Møte i fiskefondet
    Det kalles inn til møte i fiskefondet torsdag 30.mai kl. 18.00-19.00 i Rødstua, Tolga kommunehus.Sakliste:• Gjennomgang/behandling søknad • Status økonomi • Gjennomgang/status tidligere saker•...