Politikk og organisasjon

Her kan du følge med i lokalpolitikken i Tolga. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, prosjekter og sakspapirer. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

 

 

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 12.12.2018 Digital tømmekalender fra 1.januar
    FIAS har tidligere informert om at det ikke blir papirbasert Miljøkalender for 2019. I stedet blir det digital tømmekalender tilpasset nett og mobil, som man kan velge å skrive ut på papir. Den...
  • 06.12.2018 Vi har ledig prosjektstilling innen rus/psykiatri
    Tolga kommune har ledig prosjektstilling 80% innen rus/psykiatri, fra 1.1.2019 til 31.12.2019 med mulighet for fast ansettelse. 30% av stillingen er for tiden tilknyttet hjemmetjenesten med...