Høringer

Høring Frist

Bredbåndsutbygging i Tolga kommune 

Tolga kommune vurderer å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddordninger for utbygging av bredbånd i distriktene med søknadsfrist 1. juni 2018.

Tolga kommune fikk i 2017 statlige midler til utbygging av områdene Tolga vest (Haugan med Grantevet), Tolga sør (Eid) og Vingelen. Disse områdene ble lagt ut på offentlig anbud i januar, sammen med opsjon på utbygging av områdene Tolga stasjon – Eid, Eggan, Erlia og Tolga sørvest (Røsebygda). Anbudsprosessen på disse områdene avsluttes i løpet av mai 2018.

 

Tolga kommune vurderer i denne omgang å søke om midler til utbygging av opsjonsområder som ikke blir utbygd innenfor nåværende anbudsprosess, og se på muligheten for å søke midler til styrking av bredbånd på strekningen Tolga - Hodalen – Øversjødalen - Langsjøvollen.

 

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc) inviteres til å gjøre det innen 30.05.2018.

 

Innspillene merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging» og sendes til:

Tolga kommune, Brugata 38, 2540 eller epost til postmottak@tolga.kommune.no 

 

Kontaktperson for spørsmål:

Enhetsleder Kultur og utvikling, Eivind Moen, 90501201 / eivind.moen@tolga.kommune.no.

Kunngjøring skjer kun på Tolga kommunes hjemmeside.

30.mai 2018