Nyttig informasjon for ansatte:

Pålogging fagsystemer og andre nyttige sider
Organisasjonskart
Organisasjonskart Tolga kommune

 

 

Interne stillingsutlysninger

For å kunne søke på internt utlyste stillinger må du ha gyldig arbeidsavtale med Tolga kommune.

Se internt utlyste stillinger her.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste AS er Tolga kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, og både medarbeider og arbeidsgiver kan kontakte dem.

Hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.
Mandatet til BHT er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3 og med tilhørende forskrifter.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

  • systematisk HMS arbeid
  • sykefravær
  • arbeidshelse
  • ergonomi
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
  • rus og avhengighet
  • krisehåndtering
  • kurs

Nettsted: www.bht.no

 

 

FARTT-service (brukerstøtte)