For ansatte

Her finner du som ansatt i Tolga kommune nyttige lenker og informasjon:

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Fra rådmannen til alle ansatte

Korona-pandemi 2020 

Vi har pr 20.mai ingen kjente Covid-19 -smittede i Tolga kommune

Informasjonen denne uken er kortet ned, se tidligere informasjon for mer detaljerte beskrivelser

 

Ferieavvikling

 • Tiden for ferieavvikling gjennomføres som planlagt
 • «beordring» jf. Ferielovens § 7 ligger som en mulighet arbeidsgiver har om nødvendig. Dette har man aldri eller sjelden benyttet tidligere, men kan være aktuelt dersom samfunnskritiske funksjoner må tilbake på jobb og disse trenger f.eks. barnepass, evt om en trenger flere ansatte enn planlagt på jobb grunnet for eksempel økt arbeidsmengde eller mange ansatte i karantene/isolasjon.
 • Lovtekst Ferielovens § 7: Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder
 • Se også eget utfyllende skriv som sendes ut via enhetsledere

 

Hjemmekontor som korona-tiltak «oppheves»

Dette er i tråd med veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser;

 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-hjemmekontor-og-arbeidsplasser

 

 • Fra mandag 25.mai opphever vi bruken av hjemmekontor som korona-tiltak

Tiltak for å ikke smitte hverandre / bli definert som nærkontakter / eller sette hverandre i karantene:

 • unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb J
 • Hjemmekontor dersom du er syk og/eller har symptomer på luftveissykdom
 • Hvis syk: Kom på jobb etter en dag frisk/evt. har fått testet negativt på covid-19
 • Matpause på eget rom evt. i små grupper med avstand i fellesarealer
 • Møter over 15 min foregår med mer enn 2 m avstand – evt at man sitter på teams fra hvert sitt kontor / eller en kombinasjon
 • Håndhygiene
 • Avstand
 • Godt og riktig renhold i alle fellesområder

 

Definisjoner av «nærkontakt»

 

 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.

 

Dette er hentet fra:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 

Kriseledelsen:

 • Møtes på TEAMS kl 09.00-10.00 to dager pr uke.
 • Rådmann og stedfortreder praktiserer deling av tilstedeværelse (kontorsteder/hjemmekontor) av beredskapshensyn

Temasiden om korona på kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende. Fin Kristihimmelfartsdag til dere alle!

 

Tolga, 20.mai

Med hilsen

Siv Stuedal Sjøvold, Rådmann og Kriseledelsen v/ Reidun Joten, May Irene Løseth, Bård Sundmoen Aas, Harald Sørli, Kjetil Brodal, Karen Prytz, Live M Ryen og Bjørnar Tollan Jordet.


 

Tidligere informasjon fra rådmann og kriseledelsen: 

 

Informasjon 8.5.2020 (PDF, 131 kB)

Informasjon 30.4.2020 (PDF, 206 kB)

 

 


 

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Vi er i en situasjon der tiltak og bestemmelser rundt koronaviruset endrer seg nærmest fra time til time.

I hovedsak vises det til sidene til helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Det som kommer av mer lokal informasjon er hvordan vi praktisk forholder oss til ting.

I denne omgang vil vi i tillegg minne om følgende:

 • Alle ansatte må være forberedt på bli satt til andre oppgaver enn de vanligvis utfører. På kort varsel.  
 • Hvis du må være hjemme pga av at arbeidsplassen din er stengt, så får du fortsatt lønn som før. Det er ikke sendt ut permitteringsvarsel og det er foreløpig ikke vurdert å permittere.
  Skulle det skje ligger det i den nye tiltakspakken full lønn i 20 dager ved permisjon fra arbeidsplassen.
 • Vi ber også om at alle ansatte som er hjemme, under bestemmelsen sykt barn/barnepasser – 10 dager med lønn (eller 20 dager for enslig forsørger), registrere sitt fravær nøyaktig. Kommunen vil få refundert lønnsutgifter fra og med 11. dag.

Folkehelseinstituttets informasjon finner du på deres hjemmeside.

Tolga kommunes informasjon ser du her.

 

Nyttige lenker: 

Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen

CIM

Compilo

KLP-ansattes forsikringer gjennom arbeidsgiver

Kommunekart

MinGat

Offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Pensjon-slik søker du

Pålogging e-post FARTT