For ansatte

Her finner du som ansatt i Tolga kommune nyttige lenker og informasjon:

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Helsedirektoratet sier at kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Vi er i en situasjon der tiltak og bestemmelser rundt koronaviruset endrer seg nærmest fra time til time.

I hovedsak vises det til sidene til helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Det som kommer av mer lokal informasjon er hvordan vi praktisk forholder oss til ting.

I denne omgang vil vi i tillegg minne om følgende:

 • Alle ansatte må være forberedt på bli satt til andre oppgaver enn de vanligvis utfører. På kort varsel.  
 • Hvis du må være hjemme pga av at arbeidsplassen din er stengt, så får du fortsatt lønn som før. Det er ikke sendt ut permitteringsvarsel og det er foreløpig ikke vurdert å permittere.
  Skulle det skje ligger det i den nye tiltakspakken full lønn i 20 dager ved permisjon fra arbeidsplassen.
 • Vi ber også om at alle ansatte som er hjemme, under bestemmelsen sykt barn/barnepasser – 10 dager med lønn (eller 20 dager for enslig forsørger), registrere sitt fravær nøyaktig. Kommunen vil få refundert lønnsutgifter fra og med 11. dag.

Folkehelseinstituttets informasjon finner du på deres hjemmeside.

Tolga kommunes informasjon ser du her.

Fra rådmannen til alle ansatte

Hei til alle ansatte!

Vi merker alle store endringer i hverdagen, både i arbeidssammenheng og privat. Jeg vil takke alle som står på slik at vi sikrer drift av kommunen og deltar i denne nasjonale dugnaden ved å følge råd og retningslinjer for å hindre og forsinke smitte.

Kriseledelsen

Kommunens kriseledelse har nå møttes hver dag siden 11.mars. Vi har møte(fysisk/Skype/Teams) hver morgen kl 0900 og et kontaktpunkt på ettermiddagen. I tillegg er det faste møter med Fylkesmannen og med de andre FARTT-kommunene.

I kriseledelsen i Tolga kommune sitter

 • Siv S Sjøvold - Rådmann
 • Bjørnar Tollan Jordet -ordfører
 • Karen Prytz - kommunelege 1
 • May Irene Løseth - Sektorleder Samfunnsutvikling
 • Bård Sundmoen Aas - Sektorleder Velferd
 • Reidun Joten – Sektorleder Oppvekst
 • Harald Sørli - personalsjef
 • Kjetil Brodal - beredskapskoordinator
 • Live M Ryen - fagleder servicetorg/ informasjon

Kriseledelsen følger opp helsemyndighetenes råd og retningslinjer, sikrer at samfunnskritiske funksjoner ivaretas og påser at tjenesteyting går så normalt som mulig med de tilpasninger som nå gjelder med stengte skoler/undervisning hjemme, hjemmekontor for enkelte osv. Sektorlederne koordinerer mot enhetsledere og de ulike avdelinger i kommunen.

Arbeidsoppgaver

I dag har jeg og personalsjefen hatt et godt og konstruktivt møte med HTV og kontakt mot alle verneombud.

 • Verneombudene er bedt om å være synlige og aktive i forhold til sine kolleger. Med de forbehold og smitteverntiltak som gjelder, er det ekstra viktig at vi følger med og følger opp hvordan våre ansatte har det på jobben i disse tidene.
 • Avspasering og uttak av ferie i denne perioden skjer etter avtale med leder i de enheter hvor dette er mulig
 • Ansatte som er hjemme, under bestemmelsen sykt barn/barnepasser –  inntil 10 dager med lønn (eller 20 dager for enslig forsørger), registrer sitt fravær nøyaktig. Kommunen vil får refundert lønnsutgifter fra og med 11. dag.
 • Alle ansatte som ikke er i ferie/avspasering/hjemme med barn/barnepass, må forberede seg på å bli satt til og opplært i andre arbeidsoppgaver. Dette gjelder i størst grad bistand til oppgaver i sektor Velferd - og dette vil kunne skje på kort varsel.  

Sosiale medier

Noen vil oppleve at de har mer «slakk» i denne situasjonen enn ellers i arbeidshverdagen, men svært mange er allerede nå slitne og arbeider lange dager for å opprettholde nødvendige tjenester. Jeg ber dere utvise forsiktighet med å legge ut bilder i sosiale medier av skiturer, ekstra fridager, kos på hjemmekontor og rydding i skap og skuffer – da det er mange av dine kollegaer som nå strekker seg ekstra langt for felleskapet og for kommunen. Vis hensyn og send heller en oppmuntring og motivasjon til noen som trenger det!   

 

Med hilsen

Siv Stuedal Sjøvold
Rådmann
 

 

Nyttige lenker: 

Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen

CIM

Compilo

KLP-ansattes forsikringer gjennom arbeidsgiver

Kommunekart

MinGat

Offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Pensjon-slik søker du

Pålogging e-post FARTT