Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Tolga kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Tolga kommunestyre består av 15 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Senterpartiet har 6 representanter
  • Arbeiderpartiet har 3 representanter
  • Sosialistisk Venstreparti har 5 representanter
  • Venstre har 1 representant

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

 

Kommunestyret

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

 E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380

Kjell Dalløkken-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: kjell.dallokken@tolga.kommune.no

Tlf: 472 67 285

Regina Sankar-Øyan -Sosialistisk Venstreparti

Tlf.nr: 948 01 926.

E-post: regina.sankar-oyan@tolga.kommune.no

Eva Nyhus-Sosialstisk Venstreparti

E-postadresse: eva.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 416 39 520.

Maren Riise Rusten-Sosialistisk Venstreparti

 Tlf: 909 27 029.

E-post: maren.riise.rusten@tolga.kommune.no

Knut Sagbakken -varaordfører -Arbeiderpartiet

 Tlf: 951 62 945.

E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Ann-Kristin Leistad Sandvik-Arbeiderpartiet

E-postadresse: ann-kristin.leistad.sandvik@tolga.kommune.no

Tlf: 413 63 221.

Åsmund Nymoen-Arbeiderpartiet

Tlf: 951 87 957.

E-post: Asmund.Nymoen@tolga.kommune.no

Julie Skogsrud Jordet-Senterpartiet

 E-post: julie.skogsrud.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 993 31 014.

Skogsrud Jordet ble valgt til nytt medlem i kommunestyret for perioden 2019-2023 pga Leif Vingelens fritak fra politiske verv:

Julie Skogsrud Jordet (innvilget permisjon til 30.06.2021):
Anne Maren Røseplass rykker opp til 1.vara (møter fast frem til 30.06.2021).
Guro Leren rykker opp til 2.vara ( rykker opp til 1. vara frem til 30.06.2021).
Cornelia Molenaar rykker opp til 3.vara (rykker opp til 2. vara frem til 30.06.2021).

 

Jo Esten Trøan-Senterpartiet

 Tlf.nr: 906 80 208.

E-post: jo.esten.troan@tolga.kommune.no

 

Ingeborg Kirkbakk-Senterpartiet

 Tlf: 416 03 540.

E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Einar Hilmarsen-Senterpartiet

 Tlf: 909 20 327.

E-post: einar.hilmarsen@tolga.kommune.no

Esten Kleven- Senterpartiet

 Tlf: 482 20 947.

E-post: esten.kleven@tolga.kommune.no

 

Heidi Øien-Senterpartiet

 Tlf: 480 92 799.

E-post: Heidi.Oien@tolga.kommune.no

 

Toril Østvang-Venstre

 Tlf: 488 69 432.

E-post: toril.ostvang@tolga.kommune.no

 

Vararepresentanter

Sosialistisk Venstreparti:

1.vara: Aud Inger Erlien Dalløkken, tlf: 979 82 086.

2.vara: Terje Sundt, tlf: 959 86 812.

3.vara: Inga Trøan Sundt, tlf: 968 02 374.

4.vara: Guro Nyhus-Røsset, tlf: 970 73 655.

5.vara: Thorbjørn Liell, tlf: 952 07 555.

6.vara: Astrid Alice Haug.

7.vara: Cilje Westberg

8.vara: Liv Øien.

 

Senterpartiet:

Anne Maren Røseplass,tlf: 982 27 921 (møter fast frem til 30.06.2021 i Skogrsud Jordets permisjon).

Frem til 30.6.2021:

1.vara: Guro Leren, tlf: 905 92 499

2.vara: Cornelia C.Molenaar, tlf: 482 91 224.

3.vara: Britt Nesteby.

4.vara: Jan Oddbjørn Holøien.

5.vara: Randi Vingelsgaard.

6.vara: Esten Ole Nygjelten.

7.vara: Torstein Storhaug.

 

Venstre:

1.vara: Jakob Trøan, tlf: 913 60 373.

2.vara: Svein Gjelten Bakken, tlf: 990 14 720.

3.vara: Trond Peder Carlsen, tlf: 920 39 383.

4.vara: John Haakon Stensli, tlf: 995 46 115.

 

Arbeiderpartiet:

1.vara: Marit Gilleberg, tlf: 951 62 946.

2.vara: Håvard Sagbakken Saanum, tlf: 992 98 986.

3. vara: Mari Lise Bakken, tlf: 959 49 894.

4.vara: Morten Nyhus, tlf: 482 24 505.

5.vara: Gjermund Nygjelten, tlf: 415 22 998.

6.vara: Stein Nygjelten,

 

 

 

 

Mer om økonomi og reglement

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året.


Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Gebyrene for kommunale avgifter ser du ved å klikke på denne lenken.

 
Nyttige lenker