Kommunestyret 2015-2019

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Tolga kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Tolga kommunestyre består av 15 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Senterpartiet har 7 representanter
  • Arbeiderpartiet har 3 representanter
  • Sosialistisk Venstreparti har 4 representanter
  • Venstre har 1 representant

 

Kommunestyret

Ragnhild Aashaug-ordfører -Senterpartiet

Ragnhild Aashaug 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no

Tlf: 970 40 929

 

Leif Vingelen-varaordfører-Senterpartiet

Leif Vingelen 1 - Klikk for stort bilde E-post: leif.Vingelen@Tolga.kommune.no 

Tlf: 911 45 958

 

Johanne Aas Rye-Senterpartiet

Johanne Aas Rye 1 - Klikk for stort bilde E-post: johanne.aas.rye@tolga.kommune.no

Tlf: 957 28 233

 

Randi Ane Storhaug-Senterpartiet

Randi Ane Storhaug 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: randi.ane.storhaug@tolga.kommune.no

Permisjon i perioden 1.mai 2018-30.april 2019. Anne Maren Røseplass møter fast i kommunestyret i Storhaugs sted.

 

Tlf: 907 53 981

Anne Maren Røseplass-Senterpartiet

1.vara -Senterpartiet. Møter fast i kommunestyret i perioden 1.mai 2018-30.april 2019 i Randi Ane Storhaugs permisjon.

E-post: anne.maren.roseplass@tolga.kommune.no

Tlf: 982 27 921

Embret Rønning- Senterpartiet

E-postadresse: embret.ronning@tolga.kommune.no

Tlf: 995 46 114

Embret Rønning 1 - Klikk for stort bilde

Per Kolstad-Senterpartiet

E-postadresse: per.kolstad@tolga.kommune.no

Tlf: 908 18 802

Per Kolstad 1 - Klikk for stort bilde

Øystein Aasen-Senterpartiet

E-postadresse: oisteinaasen@gmail.com

Tlf: 951 28 122

Trond Peder Carlsen-Venstre

E-postadresse: trond.peder.carlsen@tolga.kommune.no

Tlf: 920 39 383

Trond Peder Carlsen 1 - Klikk for stort bilde

Bjørnar Tollan Jordet-Sosialistisk Venstreparti

Trond Peder Carlsen 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380

Kjell Dalløkken-Sosialistisk Venstreparti

Kjell Dalløkken 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: kjell.dallokken@tolga.kommune.no

Tlf: 472 67 285

Marit Erlien Hulbækmo-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: marit.erlien.hulbekmo@tolga.kommune.no

Tlf: 477 18 325

Eva Nyhus-Sosialstisk Venstreparti

E-postadresse: eva.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 416 39 250

Eva Nyhus 1 - Klikk for stort bilde

Marit Gilleberg-Arbeiderpartiet

Marit Gilleberg 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: marit.gilleberg@tolga.kommune.no

Tlf: 951 62 946

Ann-Kristin Leistad Sandvik-Arbeiderpartiet

Ann Kristin Sandvik 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: ann-kristin.leistad.sandvik@tolga.kommune.no

Tlf: 413 63 721

Morten Nyhus-Arbeiderpartiet

Morten Nyhus 1 - Klikk for stort bilde E-postadresse: morten.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 482 24 505