Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Tolga kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Tolga kommunestyre består av 15 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Sosialistisk Venstreparti har 7 representanter
  • Senterpartiet har 5 representanter
  • Arbeiderpartiet har 2 representanter
  • Venstre har 1 representant

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

Kommunestyret

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380

Esten Inge Hilmarsen-Sosialistisk Venstreparti

Tlf: 958 68 002

E-post: esten.inge.hilmarsen@tolga.kommune.no

 

 

Maren Riise Rusten-Sosialistisk Venstreparti

Tlf: 909 27 029.

E-post: maren.riise.rusten@tolga.kommune.no

Terje Sundt -Sosialistisk Venstreparti

Tlf.nr: 959 86 812

E-post: terje.sundt@tolga.kommune.no

Inga Trøan Sundt-Sosialstisk Venstreparti

E-post: inga.troan.sundt@tolga.kommune.no

Tlf: 938 02 374.

 

 

 

Elisabeth Lundberg-Sosialistisk Venstreparti

E-post: elisabeth.lundberg@tolga.kommune.no

Tlf: 481 05 102.

Kjell Dalløkken-Sosialistisk Venstreparti-fast møtende vara for Anne-Gjertrud Rye

Tlf: 472 67 285

E-post: kjell.dallokken@tolga.kommune.no

Fast møtende vara for Anne-Gjertrud Rye til og med 13.8.2024.

Åsmund Nymoen-Arbeiderpartiet

Tlf: 951 87 957.

E-post: Asmund.Nymoen@tolga.kommune.no

Knut Sagbakken -varaordfører -Arbeiderpartiet

Tlf: 951 62 945.

E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Esten Kleven- Senterpartiet

Tlf: 482 20 947.

E-post: esten.kleven@tolga.kommune.no

 

Jo Esten Trøan-Senterpartiet

Tlf.nr: 906 80 208.

E-post: jo.esten.troan@tolga.kommune.no

 

Ingeborg Kirkbakk-Senterpartiet

Tlf: 416 03 540.

E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Einar Hilmarsen-Senterpartiet

Tlf: 909 20 327.

E-post: einar.hilmarsen@tolga.kommune.no

Kari Nordskogen Volden-Senterpartiet

Tlf: 917 09 559.

E-post: kari.nordskogen.volden@tolga.kommune.no

 

Toril Østvang-Venstre

Tlf: 488 69 432.

E-post: toril.ostvang@tolga.kommune.no

 

Vararepresentanter

Sosialistisk Venstreparti:

1.Vara: Kjell Dalløkken, tlf: 472 67 285. -Fast møtende for Anne-Gjertrud Rye til og med 13.8.2024.

2.vara: Amund Tangen Bondal, tlf: 415 26 156.

3.vara: Kari Skancke Langen, tlf: 920 84 627.

4.vara: Marike Martinsen

5.vara: Toril Eva Steien, tlf: 919 99 837.

6.vara: Semhar Habtetsion Araya.

7.vara: Mona Randen.

8.vara: Kristin Skrivervik.

9.vara: Mpula Richard Mukoyo.

10.vara: Marte Johanne Lunheim.

 

Senterpartiet:

1.vara: Ingar Gjelten, tlf: 906 67 921.

2.vara: Linda Møllberg Mørkesdal, tlf: 936 97 771.

3.vara: Julie Skogsrud Jordet, tlf: 993 31 014.

4.vara: Magnus Grann Vingelen.

5.vara: Britt Nesteby.

6.vara: Aasmund Aashaug.

7.vara: Liv-Monica Bæckstrøm Holøyen.

8.vara: Torstein Storhaug.

 

Venstre:

1.vara: Svein Gjelten Bakken, tlf: 990 14 720.

2.vara: Jakob Trøan, tlf: 913 60 373.

3.vara: Toril Sivertsen Bakken.

4.vara: Lotte Iversen.

 

Arbeiderpartiet:

1.vara: Magni Gundersen Tollan.

2.vara: Bjørnar Husa, tlf: 920 15 724.

3. vara: Håvard Sagbakken Saanum.

4.vara: Petrus Van Gastel.

5.vara: Gjermund Nygjelten.

 

 

 

 

 

 

Mer om økonomi og reglement

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året.


Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Gebyrene for kommunale avgifter ser du ved å klikke på denne lenken.

 
Nyttige lenker
Rapportering