Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Tolga kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Tolga kommunestyre består av 15 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Senterpartiet har 6 representanter
  • Arbeiderpartiet har 3 representanter
  • Sosialistisk Venstreparti har 5 representanter
  • Venstre har 1 representant

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

 

Kommunestyret

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

 E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380

Kjell Dalløkken-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: kjell.dallokken@tolga.kommune.no

Tlf: 472 67 285

Regina Sankar-Øyan -Sosialistisk Venstreparti

Tlf.nr: 948 01 926.

E-post: regina.sankar-oyan@tolga.kommune.no

Eva Nyhus-Sosialstisk Venstreparti

E-postadresse: eva.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 416 39 520.

Maren Riise Rusten-Sosialistisk Venstreparti

 Tlf: 909 27 029.

E-post: maren.riise.rusten@tolga.kommune.no

Julie Skogsrud Jordet-Senterpartiet

 E-post: julie.skogsrud.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 993 31 014.

Skogsrud Jordet ble valgt til nytt medlem i kommunestyret for perioden 2019-2023 pga Leif Vingelens fritak fra politiske verv:

Julie Skogsrud Jordet (innvilget permisjon til 30.06.2021):
Anne Maren Røseplass rykker opp til 1.vara (møter fast frem til 30.06.2021).
Guro Leren rykker opp til 2.vara ( rykker opp til 1. vara frem til 30.06.2021).
Cornelia Molenaar rykker opp til 3.vara (rykker opp til 2. vara frem til 30.06.2021).

 

Jo Esten Trøan-Senterpartiet

 Tlf.nr: 906 80 208.

E-post: jo.esten.troan@tolga.kommune.no

 

Ingeborg Kirkbakk-Senterpartiet

 Tlf: 416 03 540.

E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Einar Hilmarsen-Senterpartiet

 Tlf: 909 20 327.

E-post: einar.hilmarsen@tolga.kommune.no

Esten Kleven- Senterpartiet

 Tlf: 482 20 947.

E-post: esten.kleven@tolga.kommune.no

 

Heidi Øien-Senterpartiet

 Tlf: 480 92 799.

E-post: Heidi.Oien@tolga.kommune.no

 

Toril Østvang-Venstre

 Tlf: 488 69 432.

E-post: toril.ostvang@tolga.kommune.no

 

Knut Sagbakken -varaordfører -Arbeiderpartiet

 Tlf: 951 62 945.

E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Ann-Kristin Leistad Sandvik-Arbeiderpartiet

E-postadresse: ann-kristin.leistad.sandvik@tolga.kommune.no

Tlf: 413 63 221.

Åsmund Nymoen-Arbeiderpartiet

Tlf: 951 87 957.

E-post: Asmund.Nymoen@tolga.kommune.no

Vararepresentanter

Sosialistisk Venstreparti:

1.vara: Aud Inger Erlien Dalløkken, tlf: 979 82 086.

2.vara: Terje Sundt, tlf: 959 86 812.

3.vara: Inga Trøan Sundt, tlf: 968 02 374.

4.vara: Guro Nyhus-Røsset, tlf: 970 73 655.

5.vara: Thorbjørn Liell, tlf: 952 07 555.

6.vara: Astrid Alice Haug.

7.vara: Cilje Westberg

8.vara: Liv Øien.

 

Senterpartiet:

Anne Maren Røseplass,tlf: 982 27 921 (møter fast frem til 30.06.2021 i Skogrsud Jordets permisjon).

Frem til 30.6.2021:

1.vara: Guro Leren, tlf: 905 92 499

2.vara: Cornelia C.Molenaar, tlf: 482 91 224.

3.vara: Britt Nesteby.

4.vara: Jan Oddbjørn Holøien.

5.vara: Randi Vingelsgaard.

6.vara: Esten Ole Nygjelten.

7.vara: Torstein Storhaug.

 

Venstre:

1.vara: Jakob Trøan, tlf: 913 60 373.

2.vara: Svein Gjelten Bakken, tlf: 990 14 720.

3.vara: Trond Peder Carlsen, tlf: 920 39 383.

4.vara: John Haakon Stensli, tlf: 995 46 115.

 

Arbeiderpartiet:

1.vara: Marit Gilleberg, tlf: 951 62 946.

2.vara: Håvard Sagbakken Saanum, tlf: 992 98 986.

3. vara: Mari Lise Bakken, tlf: 959 49 894.

4.vara: Morten Nyhus, tlf: 482 24 505.

5.vara: Gjermund Nygjelten, tlf: 415 22 998.

6.vara: Stein Nygjelten,