Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet: 

Kommunen har i dag, 8.7. 2020, mottatt søksmålsvarsel mot Fylkesmannen i Innlandet og Tolga kommune, med svarfrist 31.8.2020, fra advokat Skjerdal som representerer to av brødrene i vergemålssaken. -Tolga kommune tar varselet til etterretning. Vi vil bruke tiden fram til svarfrist til å gjennomgå dokumentasjon og innhold i varselet, uttaler rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

 Undersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. De bekrefter også at de vil bruke hytta mer enn de pleier denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

Røros E-verk Nett AS vil foreta tre stk teknisk sprenging ved Korsgrubba ved Rørosbakken mellom kl 09.00 og 11.00 tirsdag 30 juni.  For mer informasjon kontakt Lars Hofstad, Røros E-verk Nett AS. 

 

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført ett år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2019/20. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole@gmail.com med navn, adresse, kontonummer, telefonnummer og kopi av vitnemål som dokumenterer frammøte.
I år er det en spesiell situasjon med Covid-19, så send søknad uansett.

 Egil Storbekkens Musikkpris deles i år ut for 15. gang og går til musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik. 
Einar Selvik (f. 1979) er også hovedmannen bak Wardruna, et prosjekt med fokus på musikalske tolkninger av gammelnorske og eldre nordiske tradisjoner som i dag har en stor tilhengerskare langt utenfor Norges grenser. Selvik har også skrevet og spilt inn musikken til HBO-serien «Vikings». Han har således oppnådd å få et stort internasjonalt navn innenfor en nyskapende sjanger som kombinerer gamle nordiske musikktradisjoner med moderne uttrykksformer.

Prisen deles ut på Dølmotunet søndag 26. juli kl. 15.00.

Den midlertidige kanalen «Skriv til NAV/Ditt NAV» vil ikke være tilgjengelig etter 30.juni 2020. Formålet med den digitale tjenesten var at brukere av sosiale tjenester kunne kommunisere digitalt med sitt NAV-kontor under pandemien. Varigheten på tiltaket ble satt til 30. juni 2020, med mulighet for forlengelse hvis pandemisituasjonen skulle tilsi det. Fordi samfunnet nå gradvis åpner opp og det er bedre tilgjengelighet til NAV for brukerne, vil den midlertidige løsningen bli stengt som planlagt 30. juni. 

NAV kan som vanlig kontaktes via telefon: 55 55 33 33, via chat eller etter avtale. 

Formannskapet vedtok 4.juni 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Hamran boligområde. Frist for innspill er 14.august 2020. Innspill sendes: postmottak@tolga.kommune.no

Se alle dokumenter her: