Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

Vi minner om forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendommer («hytteforbudet»), som også gjelder på tvers av kommunegrensene i Nord -Østerdalen. Forbudet gjelder hytteeiere i en annen kommune enn der de er folkeregistrert i. Så selv om du bor i nabokommunen og eier hytte i Tolga, kan du ikke benytte hytta akkurat denne påsken. Velkommen tilbake når myndighetene opphever forbudet!

 

Åpningstider vakttelefon i påsken NAV Nord-Østerdal tlf. nr. 406 38 016:  

Mandag 6.4.kl.9.00-15.00

Tirsdag 7.4. kl.9.00-15.00

Onsdag 8.4.kl. 9.00-12.00

Kontorene er stengt for fysisk oppmøte.

Siste utbetalingsdato og klokkeslett for sosialhjelp før helligdagene: Onsdag 8.4. kl. 12.00  

Kommunenes beredskapsnummer ved akutt behov for midlertidig bolig: Tlf. nr. 406 38 016

 Samfunnet er i en svært sårbar og vanskelig situasjon for tiden. Korona, eller Covid-19, er på alles lepper og diskuteres i både media, sosiale media og folk imellom. Ikke å undres over det, når en ser konsekvenser og omfang av en slik pandemi. Alle støtter nå opp om vår helsetjeneste enten det er i statlig regi eller kommunal regi.

 Det føles da kanskje litt underlig at en annen beredskapsaktør nå føler behov for å be om alles støtte, men det gjør vi. Et samlet brannsjefutvalg for Innlandet, som består av alle brannsjefer i hele fylket, samt Alarmsentralen Innlandet(110), er oppriktig bekymret for at våre ressurser nå skal måtte benyttes på det vi ser på som uvettig brenning av bål og bråtebrenning.
Vi har allerede hatt enorm påtrykk fra innbyggere som varsler om at de planlegger å brenne, eller at vi blir ringt opp av folk som er bekymret for brenning som de ser. I tillegg har vi hatt utrykninger nesten over hele Innlandet på brenning som noen har mistet kontroll på.

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-06: Storhusholdning kolonialvarer Frist for innlevering 28. april 2020 kl. 12.00.

 For kommunene Alvdal, Os, Rendalen, Tolga, Folldal, Engerdal og Tynset er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-05: Service elektromedisinsk utstyr Frist for innlevering 9. april 2020 kl. 12.00.

 

 

 

Vi nærmer oss nå raskt at hovedområdene for bredbåndutbygging i Tolga og Vingelen skal være ferdig. Ferdigdato er satt til 15. april, og Telenor og entreprenør melder at de vil ha delprosjektet klart til avtalt tid. Status pr. 31. mars:

  • 153 kontrakter er inngått
  • 4 har fått installert bredbånd
  • 53 er sendt til leveranse, og skal være kontaktet av entreprenør eller blir det i disse dager
  • 95 venter på å bli sendt til leveranse, og blir kontaktet av entreprenør i den nærmeste framtid

Når kundene blir sendt til leveranse, vil de normalt bli kontaktet av entreprenør for installasjonen i løpet av en uke.

Normalt forventer Telenor at 95 % av kundene er installert innen ferdigdato. Erfaringsmessig ønsker noen kunder alltid utsatt oppkobling.7-10 husstander vil dessverre få utsatt oppkobling. Dette skyldes at disse er avhengig av at forholdsvis mange stolper må byttes, og dette kan ikke gjøres før til våren. De aktuelle kundene vil få beskjed av Telenor.

For opsjonsområdet Tolga stasjon – Eid er ferdigdato satt til 17/7, og for opsjonsområdene Erlia og Eggan er ferdigdato satt til 28/8.

Som et tiltak for å hindre smittespredning har barnehager og SFO vært stengt siden fredag 13.mars 2020. Innbetalt beløp for dager hvor barnehager og SFO har vært stengt i mars, vil bli trukket fra på neste faktura. Utsendt faktura for mars betales derfor i sin helhet.

Det skal ikke betales for dager som barnehage og SFO er stengt. Faktura for april blir sendt ut så snart vi får full avklaring på hvordan vi skal forholde oss til foreldrebetalingene framover. Denne fakturaen kan derfor komme noe senere enn vanlig.

Kommunene i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset har 19.mars 2020 vedtatt felles rutiner for karantene. Se pressemelding her. (PDF, 144 kB) og se hele vedtaket her. (PDF, 426 kB)

 

For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet er NAV Nord-Østerdal f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter.  

 

NAV følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor. Vi har derfor stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Våre brukere vil hovedsakelig følges opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no

Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Har du behov for å komme i kontakt med oss: https://www.nav.no/person/kontakt-oss/.

Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøker, mottar sykepenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger hos NAV, benytter de digitale tjenestene.

 

Det er opprettet en nødtelefon ved behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner:

Akutt telefon mandag – fredag kl. 9.00-15.00: Mobil nr. 40638016

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres i form av søknadsskjema eller i annen skriftlig form. Skjema finnes på Tynset kommunes hjemmesider: https://www.tynset.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/soknad-om-okonomisk-stonad/ 

Søknad sendes pr. post:

NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset eller leveres i NAV sin postkasse ved lokalkontorene.

Innbyggerne kan også ringe NAV på telefon 55 55 33 33