Kommunevåpen-gull-orginal 1

På grunn av  jordingsfeil vil gatelysene i Kjerkgjelen og Sagbakk-svingene slukkes fra og med 18.januar og frem til sommeren. Dette siden det må settes i gang bl.a gravearbeider for å få utbedret feilen.

Kommunevåpen-gull-orginal 1

Valgdagen er mandag 9.september 2019. Valginformasjon finnes på www.valg.no
Kommunen vil også fortløpende legge ut informasjon om valg 2019 her på hjemmesiden. Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Dette er grunnlaget for produksjon av stemmesedler. Kommunestyret vedtar valgstyre i møte 31.januar 2019.

Tolgaprisen 2018

Helga Drude Storbekken fikk under lørdagens nyttårskonsert i Vidarheim tildelt Tolgaprisen for 2018.

-Prisen  går til en person med stort og ektefølt engasjement for Tolga kommune.Prisvinneren er lokalpatriot og markedsfører av Tolga kommune i enhver sammenheng.Prisvinneren er opptatt av å formidle alle våre kvaliteter, og er en flott ambassadør for Tolga.Prisvinneren er enormt entusiastisk, skapende og idérik, med stor arbeidskapasitet. Hun er både lyttende og inspirerende. Hun tar seg tid til å snakke med alle og deler sine opplevelser av et hvert kunstverk, og spør i samme åndedrag hva du ser.Prisvinneren er en dyktig og god organisator og kurator. Personen er trygg på det hun jobber med, og er faglig kompetent. Som kunstformidler har hun god oversikt og kjenner markedet og utgjør en viktig stemme i kunstmarkedet i Norge. Prisvinneren er uredd og tør å vise nye retninger uten at det blir platt. Hennes kunstutstillinger har et utrolig vidt spenn, både når det gjelder materialer og uttrykk, sa ordfører Ragnhild Aashaug da hun delte ut prisen.

Vi gratulerer!

Se også omtale på retten.no.

Landbruk-kalv 1

10.januar er fristen for å etterregistrere noen av opplysningene. Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid hadde i 2018 søknadsfrist 15.mars og 15.oktober. Hvis du leverte søknad, er det enkelte opplysninger i søknaden som kan etterregistreres, fristen for dette er 10.januar 2019.

Opplysninger som kan etterregistreres fram til og med 10.januar er:

  • Avløserutgifter i 2018 som foretaket har hatt etter 15.oktober
  • Dyr som er sanka fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
  • Poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober

For mer informasjon se Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunevåpen-gull-orginal 1

Fra i år kan du registrere vannmåleravlesning elektronisk. 

Skjemaet "vannmåleravlesning" finner du ved å klikke på denne lenken.

Les av målerstand på vannmåleren. Ta med alle tall, også nuller foran. På de fleste målere er det en desimal lengst til høyre, den skal IKKE tas med.

Forbruket ditt finner du ved å trekke fra forrige målerstand fra dagens.

Har du spørsmål så ta kontakt med servicetorget i Tolga kommune: postmottak@tolga.komune.no  tlf: 624 96 500.

Fosterhjem-Matpakkegutten 1

Opplæringskurset PRIDE gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg og arrangeres på Savalen Fjellhotell 1.februar-24.mars 2019.

Informasjon om kurset

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDEEt av formålene med opplæringen er å gi dere en mulighet for å vurdere om dette er interessant. Opplæringen er uforpliktende. Dere velger selv dersom dere vil avslutte prosessen under eller etter kurset. Kurset går over flere samlinger; kursdagene fremgår øverst på siden. 

VIKTIG: Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil vi fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem. I tillegg må alle levere egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Det er spesielt stort behov for fosterhjem til barn over 7 år. Fosterhjemstjenesten må derfor prioritere familier som vil ta imot barn i den alderen og oppover på enkelte kurs. Det betyr at de som ønsker yngre barn noen ganger må vente lenger før de kan gå på PRIDE. Klikk på denne lenken for å lese mer om kurset på Savalen og det å være fosterforeldre, samt PRIDE.

Forollhogna nasjonalpark 1

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar i Ålen. Konferansen er for deg som er interessert i natur, kulturarv og næring i verneområdene i Forollhogna.

Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap  Her blir det innlegg om ulike tema som: Samiske kulturminner i Forollhogna, bygninger og byggeskikk i seterområdene, villreinforvaltning i Forollhogna mv. Linda Erlien Borren kommer og forteller om boka si «Veien hjem».

Arrangør: Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.

Konferansen er åpen for alle interesserte, og er en viktig møteplass for aktørene rundt Forollhogna-området.

Påmelding skjer til Holtålen kommune pr. telefon: 72 41 76 00 eller pr. e-post: epost@holtalen.kommune.no

 

Tømmekalender FIAS 1

FIAS har tidligere informert om at det ikke blir papirbasert Miljøkalender for 2019. I stedet blir det digital tømmekalender tilpasset nett og mobil, som man kan velge å skrive ut på papir. Den digitale tømmekalenderen er tilgjengelig på www.fias.no , sammen med ny design på hjemmesiden. På www.fias.no kan man registrere adresse eller gårds- og bruksnummer. Da vises de to neste hentedagene for restavfall, papir og plast.

Man kan også velge å skrive ut tømmeplanen for 2019 på papir. Det er også muligheter for å oppgi mobilnummer, og få SMS varsel dagen før henting. Den tjenesten er gratis. Innbyggere som ikke har mulighet til å hente frem sin digitale tømmeplan, eller ikke har mulighet til å skrive den ut på papir, kan besøke en av våre gjenvinningsstasjoner eller kommunens servicetorg for å få en utskrift. De som kommer innom før jul, kan også få med seg en gratis julesekk til gavepapiret. Den hentes sammen med annet restavfall i januar.

 

 

stilling ledig

Tolga kommune har ledig prosjektstilling 80%  innen rus/psykiatri, fra 1.1.2019 til 31.12.2019 med mulighet for fast ansettelse. 30% av stillingen er for tiden tilknyttet hjemmetjenesten med turnusarbeid hver 3 helg. Ønsketurnus. De øvrige 50% av stillingen er dagtidsarbeid. Søknadsfrist: 20.desember 2018. Les mer om stillingen og søk ved å klikke på denne lenken.

 

25 års tjeneste-2018

3.desember fikk fire ansatte i Tolga kommune tildelt KS hedersmerke for 25 års tjeneste: Berit Gjelten (Tolga skole), Mona Randen (Tolga  omsorgstun), Laila Røhne (Tolga omsorgstun) og Berit Sagbakken (Tolga skole), her flankert av rådmann Siv Stuedal Sjøvold og ordfører Ragnhild Aashaug. Klikk på bildet for større versjon.