Aktuelt

 Vi har nå fått beskjed om at vi får et større antall vaksinedoser neste uke (uke 30). Det betyr at mange vil kunne få tilbud om koronavaksine. Mer informasjon kommer, så følg med på vår hjemmeside!

For å ha stemmerett ved årets stortings -og sametingsvalg må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens innbyggertorg. Her kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. 

Foto: Tore Fjeld

I medhold av § 11-14 i Plan og bygningsloven legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til offentlig ettersyn og høring.

Frist for høringsuttalelser er mandag 30.august og sendes skriftlig til: postmottak@tolga.kommune.no

Dokumentet ser du ved å klikke på denne lenka. (PDF, 16 MB)

Grunnet smitteutbruddet i Holtålen, der smitteveien pr. tiden er ukjent, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på symptomer i dagene fremover.

Test deg raskt – også hvis du får lette symptomer. 
Tidlig testing hjelper oss å oppdage og stoppe smitten.

Følg gode smittevernråd

Vi oppfordrer alle til å ta gode smittevernvalg i hverdagen:

  • Hold avstand til andre.
  • Ha rene hender.
  • Bli hjemme hvis du er syk.

 Uke 27: Vi får tildelt 48 vaksine-doser fra BioNTech/ Pfizer. Alle får SMS om timeavtale. 

Gruppe 8: Alder 55-64 år: Vi vil i uke 27 (8.juli) vaksinere gruppene f.1964, f.1965 og noen fra årskullet f.1966.

Gruppe 9: Alder 45-54 år: 163 innbyggere totalt. - ikke påbegynt vaksinering.
Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år: 445 innbyggere – ikke påbegynt vaksinering 
Gruppe 11: Alder 25-39 år: 216 innbyggere – ikke påbegynt vaksinering 

Tildelinger av vaksine i ukene fremover:

I uke 28 får vi nye 42 doser. 
I uke 29: 72 doser, uke 30: 78 doser og uke 31: 78 doser. 
I uke 32 er det anslått at vi får 220 doser (dette er usikkert). – her vil 10%av vaksinene gå til ansatte i sektor Oppvekst som ikke allerede er vaksinert ordinært gjennom sommeren i sin kommune. 

Kjenner du noen som har gått  folkehøyskole i vinter?  Søknadsfrist 30.juli 21

På grunn av ferieavvikling vil Tynset trafikkstasjon være sommerstengt fra 12.juli,  - 30. juli, uke 28-29- 30.

Bestilte timer kan gjennomføres selv om trafikkstasjonen er sommerstengt. Sjekk Statens vegvesen, mange av tjenestene ligger tilgjengelig digitalt. Telefontjenesten er tilgjengelig som normalt hele sommeren.

Kommunehuset har sommeråpningstid kl. 10.00-14.00 i perioden 5.juli-6.august. 

Fredagene 2.juli, 16.juli og 30.juli er det kun åpent for avtaler.

God sommer!

Kommunestyret skal behandle sak om Gammelskula 24.juni. Vi har tekniske problemer med å publisere saken i sin helhet på møtekalenderen sammen med de andre kommunestyresakene, derfor kan du se sak og vedlegg her:

Saksfremstilling (PDF, 289 kB)

Søknad (PDF, 93 kB)

Verditakst (PDF, 2 MB)

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Du kan derfor søke om redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personalinntekt. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen. Pr. 1.januar 2021 er maksimalprisen 3 230 kroner per måned, prisen for deltidsplass har økt tilsvarende. Søknadsfrist for barnehageåret 2021/2022 er 1.august 2021. Les mer i eget informasjonsskriv. (PDF, 68 kB)

Søknad sendes gjennom Visma Flyt Barnehage.