Dette er nytt i 2018:

Som følge av jordbruksavtalen 2018-2019, har det blitt innført noen endringer i regionale miljøtilskudd. Fylkesmannen i Hedmark har gjort følgende fire endringer for søknadsomgangen 2018:

1. Tilskudd til bratt areal: Det er mulig å søke tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord medhelling 1:5 eller brattere. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes ved beiting.

1. Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon: Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskudds-satsen til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker. Satsen for seterdrift i 4-6 uker er uendret

(kr 42.000,-). Satsene gjelder både enkeltsetre og fellessetre.

1. Tilskudd til utsatt jordarbeiding: Det er nå åpnet for at det også kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjons-klasse 1 og erosjonsklasse 2 i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag. I 2016 og 2017 har det ikke vært mulig å få tilskudd til disse arealene.

2. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel: Spredning av gjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt ut som et eget tiltak, med egen tilskuddssats.

stilling ledig

Tolga kommune søker kokk/institusjonskokk med fagbrev. Kommunens visjon er "Tolga dyrker måltidet" og vi satser derfor på eget kjøkken ved omsorgstunet med meny ut fra rådende kostholdsanbefalinger og sesongens råvarer. Kjøkkenet er lokalisert ved Tolga omsorgstun, hvor mat til både institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende lages og tilberedes. Arbeid hver 3. helg, turnus. Søknadsfrist: 3.oktober 2018. Se mer og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

Årets demensaksjon foregår i uke 38, fra 17. - 23.september.

Brannvernuka 2018 arrangeres av Norsk Brannvernforening, DSB  og IF i samarbeid med brannvesenet.  Se pressemelding.

Alle inviteres til Åpen brannstasjon på Tolga  lørdag 22.september kl. 11.00 - 14.00.

stilling ledig

Fylkesmannen i Hedmark har ledig stilling som prosjektleder, fremtidsrettet reindrift og jordbruk."Dette prosjektet er et samarbeid mellom Os kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark. Sistnevnte er arbeidsgiver. Fylkesmannen ønsker å rekruttere én person som prosjektleder for prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag». Stillingen har 80 % stillingsandel med varighet i 1,5 år. Fullstendig prosjektbeskrivelse kan oversendes på forespørsel.

Oppgaver:

Prosjektet vil ha hovedfokus på å utvikle langsiktige løsninger og tiltak som kan være konfliktdempende og tillitsbyggende mellom partene i arealkonflikten i Os kommune i Hedmark. Hovedinnsatsområder ellers i prosjektet vil være: Utrede/etablere funksjonelle gjerdeløsninger, etablere rutiner for varsling og kommunikasjon, beitekartlegging, og en kartlegging og vurdering av utviklingspotensialet for begge næringene.

Søknadsfrist: 5.oktober 2018. Les mer og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

Grunderpris Norges Vel 1

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker Norges Vel å hedre gründere for deres innsats. Kjenner du noen som fortjener denne prisen?

Utvikler lokalsamfunnet

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
  • Verdiskaping for lokalmatprodusenter
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
  • Fornybar energi eller andre miljøtiltak
  • Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

 

Kameralinse 1

Da kan du melde deg på kurs ifb. med informasjonsarbeidet rundt Forollhogna nasjonalpark og Vingelen nasjonalparklandsby.

Kurset vil bestå av følgende deler:

Del 1: Onsdag 19. september kl 18:00 – 22:00 – Bunåva, Vingelen

Del 1 vil omhandle informasjon via sosiale medier, og den ekstraverdien innlegget ditt får om du bruker foto og video, og ikke bare tekst. Filmen kan tas opp med videokamera, fotoapparat med videofunksjon eller med en moderne mobiltelefon som den enkelte tar med seg til kurset. Vi gjør oss kjent med kamera/mobiltelefon og planlegger opptak for en kort videofilm.

Del 2: 20.09 – 02.10 – Øvelse i fotografering/filming på egenhånd

Hver enkelt kursdeltaker gjør en hjemmelekse hvor de fotograferer og filmer slik at de har opptak som kan brukes til en kort film om et selvvalgt tema. Hvordan tenker du deg at de enkelte filene bør kuttes og settes sammen til en ferdig film? Tenk redigering allerede mens du filmer.

Del 3: Onsdag 03. Oktober kl 18:00 – 22:00 – Bunåva, Vingelen

Alle tar med seg bilde- og filmfilene på en minnepinne. Vi ser gjennom filene og diskuterer hvordan de kan settes sammen til en ferdig film. Total lengde på ferdig film kan være ganske kort, kanskje bare 30 – 90 sekunder, og den bør ha et lett oppfattelig budskap.

Del 4: Tidspunkt kommer vi tilbake til

Dette blir et rent redigeringskurs, og blir for de som har en PC eller MAC som de kan ta med på kurset. Instruktøren vil benytte Adobe Premiere Elements. Det finnes mulighet for å laste ned gratisversjon av dette programmet, men den varer bare i ca 30 dager, så ikke last ned denne allerede nå. Ulempen med prøveversjonen er at det kommer en tekst over den ferdige filmen med beskjed om at den er laget med prøveversjonen. Ellers fungerer den helt greit til øving. Hvis noen har andre redigeringsprogrammer så kan de også brukes.

Påmelding til kurset senest 16.09.2018 til:

Kursleder Håkon Trønnes på e-post: hakon.tronnes@bbnett.no

Påmeldingen må inneholde:

Navn, eventuell lag/forening du representerer/ e-postadresse, mobiltelefonnummer samt hvilket kamera du ønsker å benytte på kurset (fabrikkmerke og modell)

stilling ledig

Tolga kommune søker sykepleier, 80 % fast stilling, tredelt turnus med arbeid hver 3.helg og arbeidssted p.t hjemmetjenesten, enhet Re/-habilitering og mestring. Enheten har ønsketurnus.
Stillingen er ledig fra og med 10.desember 2018. Søknadsfrist: 16.september 2018.Klikk på denne linken for å se mer om stillingen og mulighet for å søke.

Gjødsling 1

Som tidligere opplyst har Landbruks- og Matdepartementet midlertidig endret forskriften om gjødselvarer av organisk opphav mm., slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober i Hedmark.

I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke tilskudd til Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i Regionalt Miljøprogram (RMP):

  • Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.
  • Tiden etter siste høsting er ikke definert som vekstsesong. Dersom du sprer husdyrgjødsel etter siste høsting, må du altså passe på at andelen gjødsel som skal være spredt vår/vekstsesong (75% av total mengde) er i varetatt for å være berettiget tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel vår-/vekstsesong.

 


 

Vann 1

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Var denne siden nyttig?