Tolga kommune søker renholder 60% fast stilling. Søknadsfrist: 16.oktober 2019. Se informasjon om og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

 Åpningstider Tolga bibliotek i uke 41:

Mandag 7.oktober: STENGT

Tirsdag 8.oktober: Kl. 14.00-19.00

Telenor er nå snart ferdig med sin prosjektering av utbyggingen av bredbånd i Tolga, Vingelen og Eid. Vi ber om at de som ikke har fått tilbud om abonnement eller ønsker endringer tar kontakt med servicetorget så raskt som mulig, slik at det kan komme med før utbyggingen settes i gang.

Kontaktinfo servicetorget:

Telefon 624 96 500 fra kl 0900 – 1500.

E-post: postmottak@tolga kommune.no

 Mer info om tidspunkter for utbygging og detaljer knyttet til det, vil komme i uke 39 (23.-27.september) fra Telenor.

 

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023). 

 

Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2015-2019), meldes dette skriftlig innen 3. oktober 2019 til:  postmottak@tolga.kommune.no eller Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

_____________________________________________

Når det gjelder lagrettmedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er funksjonstiden for denne perioden t.o.m. 31.12.2020.

 

En del lurer på de nye reglene for tilskudd til "miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel". Her får du en forklaring i forhold til veilederen som er utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet:

De regionale miljøtilskuddene som gjelder for Hedmark og Oppland er bestemt gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) for Innlandet 2019-2022. Tilskuddene er valgt fra en meny av tilskuddsformål som er fastsatt i en nasjonal instruks. Vilkårene for hvert tilskudd er bestemt i «forskrift om regionale miljøtilskudd, Hedmark og Oppland» som du finner bakerst i veilederen. Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket. Årets veileder ser du i lenken nedenfor:

Veileder 2019.

Søknadsfristene er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Lørdag 31.august  kl. 10.00-11.00 har vi drop-in slik at du kan komme på kommunehuset og forhåndsstemme til kommunestyre-og fylkestingsvalget. Det er spesielt tenkt for deg  som ikke kan stemme på valgdagen 9.september eller som ikke rekker vanlig åpningstid på kommunehuset kl. 09.00-15.00 i forhåndsstemmeperioden som gjelder fram til fredag  6.september. Velkommen!

Fylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt midler for en ny satsing innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 3-årig satsing med oppstart i 2019. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2021; Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, Trøndelag og Innlandet.Fylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt 500 000 kroner til fjellandbrukssatsingen i 2019.  For 2020 er bevilgningen doblet, og det legges til grunn at tilsvarende beløp bevilges også i 2021.Fylkesmannen oppfordrer med dette de ulike aktørene innen landbruket (organisasjoner, institusjoner, kommuner, samarbeidsorganer m. fl.) om å søke tilskudd til tiltak og prosjekter som støtter opp om målsettingene og de prioriterte satsingsområdene i fjellandbruket.

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til prosjekter/tiltak er 1. oktober 2019.

Foto: Jorunn Stubsjøen/Fylkesmannen i Innlandet

 

Ønsker du å starte bedrift?

• Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

• Har du en idé du gjerne skulle testet ut?

• Skal du overta gård?

• Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Kursholdere er selv gründere og har god erfaring i å utvikle egne bedrifter!

Kurset gir deg nyttig kunnskap innen bl.a. markedsføring og økonomi og siste kurskveld kan du presentere din egen forretningsmodell.

MÅLET MED ETABLEREROPPLÆRINGEN ER Å:

  • Øke antall nyetableringer i Hedmark
  • Gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk