Aktuelt

 Kort om enheten:

Veterinærvaktordningen skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi er etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Tolga og Os kommuner dekkes av felles veterinærvaktordning. Frem til nylig har ordningen bestått av 5 veterinærer som har inngått i vaktsamarbeidet på kveld og helg. Ansvarlig for organiseringen er pt. Tolga kommune.  

Kort om stillingen / tjenesteområdet:

Ordningen med fem delt vakt har fungert godt og det er ønske om å fortsette med dette. Det søkes derfor etter vikar i ett år fra dags dato med mulighet for forlengelse med et år inntil ny anbudsrunde er på plass.

Vakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag – fredag) kl. 08 – 16. Veterinærvakten fordeles mellom veterinærene i fellesskap, etter planer som settes opp hvert halvår.  

Arbeidsoppgaver:

Leveranser av veterinærtjenester direkte til den enkelte husdyrbruker i Tolga og Os vaktdistrikt. Veterinærvakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag – fredag) kl. 08 – 16.

Krav til stillingen:

 • Teoretisk kompetanse som veterinær og erfaring med klinisk praksis på alle dyr som finnes i Tolga og Os vaktdistrikt.
 • For at veterinærvaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at veterinæren oppholder seg i eller i nærheten av vaktdistriktet i vaktperioden.
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Disponere egen bil og utstyr
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • God samarbeidsevne

Vi tilbyr:

 • Vaktgodtgjørelse utbetalt i henhold til de til enhver tid gjelde fastsatte satser.

Søknad sendes:

Tolga – Os veterinærdistrikt- veterinærvaktordningen V/ Kjersti Ane Bredesen. Søknad sendes på papir eller e post: kjersti.ane.bredesen@tolga.kommune.no

Kontaktperson:

Koordinerende veterinær Arne Olav Persvingelen, mobil 962 23 097 eller landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen mobil 481 01 991

Søknadsfrist: 8. oktober 2021.

 

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.


 

 Trygt hjem – kort fortalt:

 • For ungdom 15–21 år
 • Kr 69,- per person
  (kr 100,- på røde dager og i høytider)
 • Du må bestille før kl. 20.00.
 • Det må være minimum 3 passasjerer som skal hjem til samme område. 

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin nettside.

 Etter innføring av henteordning for papp og papir og glass- og metallemballasje for husholdningsabonnenter, er behovet for ubetjente returpunkter i Tolga kommune redusert. Det vil fortsatt være behov for returpunkter for hytteabonnenter, men i mindre omfang. For å redusere kostnader knyttet til materiell og innsamling har FIAS besluttet å avvikle følgende returpunkt fra 1.september 2021:

 

 • Brennmoen
 • Strømsmoen
 • Rørosbakken
 • Hulbækdalen
 • Slåbakken
 • Eid

Returpunktet i sentrum videreføres  som et tilbud til hytteabonnenter, med container for restavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje. Returpunktene i Tolga sentrum, Vingelen, Bjørsjølia, Hodalen og Øversjødalen videreføres som et tilbud til hytteabonnenter.

 

 Dersom du oppdager feil i registrerte vaksinasjonsopplysninger av koronavaksiner, må dette rettes av ansvarlig vaksinasjonssted. Vaksinatør har meldeplikt til SYSVAK  (nasjonalt vaksinasjonsregister) og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Send mail til postmottak@tolga.kommune.no og oppgi hva det gjelder, navn, f. dato og dato for gitt vaksine.

Tips til hva du selv kan sjekke:

Det er mulig å kontrollere status i vaksineoversikten på helsenorge.no, og på denne måten sammenligne om vaksinasjonsopplysningene også mangler eller er feil her. Dersom opplysningene mangler både i koronasertifikatet og i vaksineoversikten, må du kontakte vaksinasjonssted for å rettet opp i SYSVAK. Dersom vaksinasjonsstatus kun mangler i koronasertifikatet, ta kontakt med Helsenorge sin veiledningstjeneste. 

Skolestart for skolene i Tolga er mandag 16.august 2021

Alle elever møter kl. 08.30.

Vingelen skole: Oppmøte på skoleplassen for alle elever 1. – 7. trinn. Foreldre til 1. trinn er invitert.

Tolga skole: Oppmøte i Vidarheimsalen  (Tolga kulturhus) for alle elever, 1. – 10. trinn. Foreldre til 1. trinn er invitert.

Busser og skoledrosjer går som normalt.

Velkommen til nytt skoleår!

 

Lørdag 4.september kan du forhåndsstemme til årets stortings-og sametingsvalg på Tolga bibliotek kl. 11.00-14.00. Biblioteket har lørdagsåpent så da kan du både låne med deg bok og gjøre unna årets valg. Velkommen!

 

Til og med 10.september kan du avgi forhåndsstemme på kommunehuset mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Biblioteket endrer åpningsdag, fra tirsdag til torsdag, fra og med torsdag 19.august! . 

 I perioden 10.august-10.september kan du forhåndsstemme til årets Stortings-og sametingsvalg, på kommunens innbyggertorg kl. 09.00-15.00.

Husk å ta med valgkort og legitimasjon.

Valg og pandemi:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Er du i karantene må du vente med å stemme til du er ute av denne
 • Er du i isolasjon er fristen for å søke om å stemme hjemme, valgdagen 13.september kl. 10.00

Mer informasjon om valget ser du på vår egen side om valg 2021.

 Vi ber om tilbakemelding fra de som ennå ikke har fått vaksine i Tolga i årskullene født:1997, 1998,1999,2000,2001,2002 og 2003.

 • Ønsker du koronavaksine og kan komme til dose 1 torsdag 12/8?
 • Ønsker du ikke koronavaksine?
 • Har du fått koronavaksine et annet sted enn i hjemkommunen?

 

Gi oss tilbakemelding på postmottak@tolga.kommune.no  I mailen tar du med navn, fødselsdato (ikke fødselsnummer!) og telefonnummer.