Aktuelt

Vi får nå noen henvendelser fra innbyggere som ser at Tolga kommune henger etter i vaksineringen sammenlignet med andre kommuner.

Det ser ut for at vi blir hengende etter pga. stansen i AstraZeneca vaksinene. Vi fikk tildelt 100 doser som ble stoppet av Legemiddelverket dagen før vi skulle sette disse (noe som kanskje var bra m.h.t risikoen). Vi har da sakket akterut ettersom dose 2 vaksine av andre leverandører, er tildelt de som fikk satt dose 1 Astra Zeneca. Vi har to ganger anmodet om at en ser på tildelingen for Tolga kommune, slik at vi blir kompensert for dette etterslepet som det virker som stansen i Astra Zeneca har medført for vår kommune.

Vaksineplan:

 • Vi planlegger med kapasitet til å vaksinere alle de dosene vi får i sommer hver uke, også om det skulle vise seg å bli 150 i uka som vi er anmodet om å ta høyde for
 • Det har nå blitt satt vaksiner både onsdager og torsdager ved helsestasjonen. Etter hvert går vi over til å vaksinere bare på torsdager og da utover ettermiddagen til vi har fått satt alle tildelte doser. Dersom vi får under 70-100 doser vil vi bruke helsestasjonen, og får vi flere tar vi i bruk Tolga kulturhus
 • Vi erfarer god oppslutning om vaksinering i befolkningen
 • Tilbud om time til vaksine blir varslet pr SMS

Tildeling:

 • Vi får tildeling av vaksiner for 2 uker av gangen
 • Uke 24:  36 dose 1 og 24 dose 2 Comirnaty (BioNTech og Pfizer )
 • Uke 25:  54 dose 1 og 24 dose 2 Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

 

Antall personer planlagt vaksinering f.o.m. uke 24 i Tolga kommune: 1077 personer.

Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp: 7 personer

Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander: 30 personer

Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander: 16 personer

Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander: 13 personer

Alder 55–64 år: 187 personer

Alder 45–54 år: 163 personer

Alder 18–24 år og 40–44 år: 445 personer

Alder 25–39 år: 216 personer

Gruppene er tilsvarende prioriteringen i koronavaksinasjonsprogrammet fra FHI.

Se også vaksinescenario utarbeidet av FHI.

 

 

 Biblioteket er sommerstengt i

ukene  27 - 28 -29 

Den  midlertidige forskriften (PDF, 115 kB) om smitteverntiltak gjelder til og med 6.juni.  Det betyr at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder i Tolga kommune fra og med 7.juni. Se hilsen fra ordfører Bjørnar Tollan Jordet: 

 

Kommunene Alvdal, Os, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset har etablert et samarbeid for å utarbeide en regional kommunedelplan for energi- og klima. Det skal ansettes prosjektleder i 100% stilling, prosjektet er 2-årig, med målsetting om vedtak av regional kommunedelplan for energi- og klima for hele regionen våren 2023.

Kommunene samarbeider på mange områder, og ønsker nå å utvide samarbeidet ytterligere for å knytte sammen ressurser og kompetanse i regionen for å løse felles klimautfordringer. De største utslippene i regionene er knyttet til transportsektoren og landbruk, og kommunene ønsker å komme fram til effektive og målbare tiltak tilpasset fjellregionen. Kommunene ønsker også å sette søkelys på utslipp fra egen virksomhet og har derfor tilknyttet seg Klimapartnere Innlandet for utarbeiding av kommunevise klimaregnskap.

For mer informasjon og søknad se Rendalen kommunes hjemmeside. Søknadsfrist: 15.juni 2021.

Tolga og Os kommuner har 100% fast stilling ledig, fordelt på 60% i Os kommune og 40% i Tolga kommune.

I utgangspunktet vil den som velges bli ansatt 60% fast på Os og 40% fast på Tolga, men stillingen kan eventuelt deles opp til de ulike kommunene. 

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og kan ut fra behov skreddersys ut fra kompetanse og interessefelt:

* Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

* Konsultasjoner, individuelt og i grupper i henhold til helsestasjonsprogrammet og nasjonale faglige retningslinjer for

det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

*Koordinere arbeid og gi støtte til barn og familier med sammensatte utfordringer

* Delta i videreutviklingen av tjenesten og i det tverrfaglige samarbeidet 

* Foreldreveiledning

For mer informasjon og søknad se Os kommunes hjemmeside.

 

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er nå åpnet for å søke på disse ordningene. For mer informasjon og søknadsskjema se på siden til Lotteri-og stiftelsestilsynet.

 

 

 

 Visste du at Kommune-Kari jobber døgnet rundt for å svare deg på alt du lurer på? Med den nye Kommune-Kari appen er hun nå enda mer tilgjengelig, og svarene du ønsker ligger kun et tastetrykk unna. Lastes gratis ned i App Store eller Google Play.

 I dag (2.juni) har det vært full aktivitet i kjøkkenhagene langs Glomma. Her har flyktningtjenesten vært i full sving med planting i dag.

 Etter innføring av henteordning for papp og papir og glass- og metallemballasje for husholdningsabonnenter, er behovet for ubetjente returpunkter i Tolga kommune redusert. Det vil fortsatt være behov for returpunkter for hytteabonnenter, men i mindre omfang. For å redusere kostnader knyttet til materiell og innsamling har FIAS besluttet å avvikle følgende returpunkt fra 1.september 2021:

 

 • Brennmoen
 • Strømsmoen
 • Rørosbakken
 • Hulbækdalen
 • Slåbakken
 • Eid

Returpunktet i sentrum videreføres  som et tilbud til hytteabonnenter, med container for restavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje. Returpunktene i Vingelen, Bjørsjølia, Hodalen og Øversjødalen videreføres som et tilbud til hytteabonnenter.

 

Tolga kommunehus og bibliotek er stengt også i uke 22, men biblioteket tilbyr sine lånere "Klikk og hent" i morgen, tirsdag 01.juni!

Her er meldingen fra Kari på biblioteket; 

Klikk og hent bøker! Nå går vi inn i enda en uke med stengt bibliotek. Derfor tilbyr jeg klikk og hent for de som ønsker seg lesestoff. Send en mail eller melding med bokønsker eller generelt  ønske basert på hva du liker å lese innen tirsdag 1.juni kl.11. Bøkene hentes på biblioteket samme dag mellom 16 og 18. Husk munnbind når du henter.

Ta kontakt på:

Mail: Tolga.bibliotek@tolga.kommune.no eller melding i messenger, søk: Tolga bibliotek