NB! Kort søknadsfrist: 4. desember. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg som en kommune, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

I 1990 ble Regnbuen skolefritidsordning startet, som en av de første SFO`ene i Fjellregionen.

Regnbuen startet sine dager i underetasjen i gamle Vidarheim, før de i 1992 flyttet til nye lokaler i etasjen under datidens formingslokaler. Regnbuen SFO har nå fått helt nye lokaler samlokalisert med småtrinnet ved Tolga skole. 30-årsdagen ble behørig markert med regnbuekake (og spist i tråd med smittevernreglene) :


 

E-faktura på kommunale avgifter som er sendt ut, har havnet i Digiposten. Vi beklager at dette har skjedd og har kontaktet vår distributør som jobber med saken. Vi oppdaterer med mer informasjon. 

Vingelens skola danset årets BliMe- dans på fjelltoppen Nonsvola. Se den fine videoen på NRK Super sine sider.

 

 

Folkebibliotekene i Vang, Tolga, Folldal, Lom og Os er blant landets beste bibliotek viser Norsk kulturindeks 2020.

Det er hard konkurranse om plassene øverst på Norsk kulturindeks for bibliotek. Flere kommuner i fylket vårt har vært gjengangere i toppen, og i år er fem av kommunene på topp 20 fra Innlandet:

 

Norske kommuner

 

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-08: Kontormøbler.

Frist for innlevering: 8. desember 2020 kl. 12.00.

Klikk på denne lenka for å gå til konkurransen.  

 

 

 

 Det er Innlandet fylkeskommune som tildeler midlene som del av krisepakke – fase 3 for 2020. Innlandet Fylkeskommune fikk tildelt 65,6 millioner kroner fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 Det er nedsatt en navnekomite: Reidun Joten Eivind Moen, Vincent Mukoyo, Sigrid Haugen, Tore Hilmarsen, Marit Erlien Hulbækmo og Astrid Holøien sitter i en navnekomite for det nye kulturbygget/Tolga skole/Tolga barnehage/Tolga kulturskole som skal til ca. 20. november jobbe med:

  • Lede en navneprosess – og foreslå navn på rom og de delene som ikke har navn pr i dag.
  • Navneforslagene skal legges frem for formannskapet 01.12 og kommunestyret i desember-møtet 2020.

Formannskapet har signalisert at de ønsker at navnet Vidarheim videreføres i bygget eller kultursalen.

Rom og enheter som allerede har et navn omfattes ikke av denne prosessen. Det gjelder kun å navn-sette nye rom, og særlig rom som kan bestilles gjennom bookingsystemet. Vi mottar også gjerne innspill på navn på hele bygget. Dvs. både skole, kulturbygg og barnehage. Jfr vedlagt kart og  elektronisk skjema.

Til slutt er det kommunestyret som fatter endelig vedtak om navn.

Prosess: Komiteen har gjennom 2 møter hittil drodlet høyt og fritt. Det er flere innfallsvinkler – alt fra å tenke helt nytt, til å videreføre gammel historie ut fra ulike tema (dialektuttrykk, kunstnere, stedsnavn i Tolga, bygninger i Tolga, ord fra kunst/musikk…osv osv)

Komiteen er opptatt av at navnene skal gi gode assosiasjoner og skape den nye, positive møteplassen hele byggekomplekset er ment å være for ALLE tolginger!

Invitasjon til å delta i prosessen: Vi inviterer alle til å gi innspill til komiteen. Forslag på navn kan sendes elektronisk via kommunens elektroniske skjema. Forslag kan også leveres i brevs form eller på mail.

FRIST: 8. november 2020 (kommunen må ha mottatt dette innen denne datoen).

Vedlegg:

Kart med romnummer -1.etasje (PDF, 636 kB)

Kart med romnummer -underetasje (PDF, 549 kB)

Oversikt rom (PDF, 108 kB)