Sekkeutkjøringa er utsatt, pga forsinket produksjon.

Kommunene Tynset, Alvdal, Folldal Os og Tolga, Fylkesmannen i Hedmark og HV 05 inviterer innbyggerne til informasjonsmøte om høstens NATO øvelse.

 Avklar slippdato med lokale beitelag.

Les fylkesmannens informasjon her

En kombinasjon av høye temperaturer og lite nedbør har medført at det nå er økende skogbrannfare i store deler av vårt område. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Folkehøyskole


Ungdom fra Nordøsterdalen som har gått på folkehøyskole og har hatt minst 90 % frammøte, kan søke stipend fra stiftelsen Tynset folkehøgskule.

Send søknad på epost innen 30. juni til thomas(at)engaavoll.no. Vi trenger navn, adresse, kontonummer, telefonnummer og kopi av vitnemål som dokumenterer frammøte.

Mer informasjon på www.fb.com/TynsetFolk  

Spekemat

Norsk Spekematfestival 2018 arrangeres på Tynset 24.-26. mai. Dette er en festival som skal hylle den norske maten generelt og spekematen spesielt.

Festivalen er i år delt i to deler; med fagprogram torsdag og fredag og med folkefestival og markedsdager fredag og lørdag. Nytt av året er at markedsdagene legges til Museumsparken i Tynset, med en egen ølfestival integrert i spekematfestivalen. Her blir det muligheter for å smake ulike øltyper sammen med spekemat, og høste kunnskap om brygging. For at hele regionen skal få delta settes det opp busser fra Museumsparken til Alvdal og fra Museumsparken til Røros rett etter utekonserten lørdag kveld. Alle er vel møtt!

 

Tolga kirkelige fellesråd søker organist i 60% stilling fra 1. september 2018

Fullstendig annonse finner du på www.tolga.kirken.no

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Daglig leder/kirkeverge: Audun Hjertager, tlf 92218389,

kirkekontoret@tolga.kirken.no

 

Søknadsfrist: 4. juni 2018

 

stilling ledig

Norske kommuner blir lovmessig forpliktet til å tilby psykologtjenester innen 2020. Tilbudet skal ha lav terskel, være uten ventetid og være gratis. Fem kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å etablere en interkommunal psykologtjeneste tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Dette samarbeidet inkluderer kommunene Folldal,Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset - forkortet til FARTT-kommunene. Det bor ca. 13 500 innbyggere i disse fem kommunene.Det skal etableres to faste 100 %-stillinger som psykolog. Vertskommune er Tynset kommune og stillingene vil bli underlagt leder for helsestasjonen. Tiltredelse 01.10.2018 eller etter avtale. Søknadsfrist: 5.juni 2018.

Mer informasjon og mulighet for å sende elektronisk søknad ser du på Tynset kommunes hjemmeside.