Aktuelt

Det er ledig 100 % fast stilling som PP-rådgiver, med arbeidssted Pedagogisk Psykologisk tjeneste/logopedtjenesten i Nord-Østerdal

Om oss:
PP-tjenesten/logopedtjenesten i Nord-Østerdal er interkommunal tjeneste som betjener 6 kommuner, med Tynset som vertskommune.
PP-tjenesten/logopedtjenesten har 10 ansatte fordelt på 9 årsverk inkludert merkantil og leder. Det er ansatte med høy kompetanse som jobber i fellesskap, og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Les mer her;

Alle som er født i 1957 og tidligere kan nå få koronavaksine dose nr 4 i august/september. Kontakt Tolga legekontor for å bestille time eller Boots apotek på Tynset.

Skolestart for skolene i Tolga er mandag 15.august 2022

Alle elever møter kl. 08.30.

Vingelen skole: Oppmøte på skoleplassen for alle elever 1. – 7. trinn. Foreldre til 1. trinn er invitert.

Tolga skole: Oppmøte i Vidarheimsalen  (Tolga kulturhus) for alle elever, 1. – 10. trinn. Foreldre til 1. trinn er invitert.

Busser og skoledrosjer går som normalt.

Velkommen til nytt skoleår!

 

Besiktigelse av eiendommer kan også forekomme på kveld og helg.

Kommunestyret i Tolga vedtok den 17.03.2022 å omtaksere alle skattepliktige faste eiendommer med virkning for utskriving av eiendomsskatten fra 2023. Omtakseringen skjer etter §§ 8.A2 og 8 A3 i Eigedomsskattelova. Omtakseringen administreres av eiendomsskattekontoret.

SMS-basert meldingssystem

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Seksjonsleder for feierne hos MHBR, Kim Andre Nilsen, forklarer hvorfor det er så «rart» avsendernummer i det nye SMS-systemet.

Meldingen som går ut til mottaker i husstanden kommer imidlertid fra et nummer som har flere siffer enn vanlig, og det fremstår ikke som et vanlig norsk telefonnummer. Mange reagerer på dette, og mistenker at det kan være forsøk på svindel eller phising. Utenlandske telefonnummer som har flere siffer enn norske brukes ofte av svindlere, og vi skjønner at publikum kan bli mistenksomme.

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket. Det er lite endringer i regelverket for regionale miljøtilskudd i 2022. Det er likevel verdt å merke seg noen sentrale endringer i foreløpige tilskuddssatser og tiltaksklasser i 2022.

Veilederen finner du ved å klikke på denne lenka eller å se på Statsforvalteren i Innlandets nettside.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Det er nå Lotteri- og stiftelsestilsynet som har ansvaret for ordningen.
Du kan lese mer om ordningen på regjeringen.no og lottstift.no

 

Bilmodus" er en funksjon som minner om flymodus, og som finnes på de fleste moderne smarttelefoner. Når "bilmodus" er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien.

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil. Så aktivér "bilmodus" i sommer du også og bidra til å gjøre veiene tryggere!

 

Tolga stasjon

Bane NOR varsler at det i forbindelse med sporarbeid ved Tolga stasjon vil forekomme natt- og helgearbeid.
Bane NOR skal utføre  vedlikeholdsarbeid og sporendringer ved Tolga stasjon. Arbeidene omfatter vedlikehold av sporveksler, fjerning av spor 3 og maskinell sporjustering. Arbeidet vil bli utført med skinne/veimaskiner.
Sporarbeidet gjennomføres hovedsaklig i perioden 3.-9. august i tillegg til to kvelder (natt til søndag) i perioden mellom 13.-27. august. På grunn av rutegående togtrafikk må deler av arbeidene utføres om natten og på helg. Arbeidstid blir ca. kl. 21.00 – 06.00.
Arbeidene kan periodevis medføre sjenerende støy for nærliggende bebyggelse, hovedsakelig fra arbeidsmaskiner. Berørte naboer vil bli varslet i forkant av arbeidet. Tolga stasjon vil bli benyttet som riggområde i løpet av denne perioden og det vil derfor være noe ekstra trafikk i dette området.