Aktuelt

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Alle som ønsker vaksine, tar selv kontakt med legekontoret for å få time.

Enhetsledere for institusjon og hjemmetjenester bestiller vaksiner til de av sine brukere som skal ha en dose til av vaksinen på legekontoret.

 

Alle grunneiere langs Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune, kan søke fiskefondet om støtte til prosjekter/aktiviteter. Har du planer/ideer og er grunneier ta kontakt med Tolga kommune for veiledning. Det ble avsatt 5 millioner kroner, i forbindelse med kraftutbyggingen.  Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. 

 

Skriftlig søknad  sendes: postmottak@tolga.kommune.no   innen 1.april 2023.

Til nå har over 400 meldt seg som frivillige til oppgaver i forkant, under og i etterkant av NM, men fortsatt trenger NM noen få frivillige til for å fylle alle oppgaver. Akkurat nå trenger NM spesielt frivillige til vakt og tilsyn av garderober i Gymbygget. Garderobene er åpen for løperne fra og med onsdag 29/3 til og med lørdag 1/4. Fra onsdag til fredag er vaktene delt i to, men det er mulig å velge begge vakter samme dag.

I tillegg er følgende oppgaver er fortsatt «ledig»:

 

Påmelding kan gjøres på: Registrering frivillige NM 2023 (tolgaski.no) eller ved å ta kontakt med:

Eivind Moen, tlf: 90501201/ Eivind.moen@tolga.kommune.no

 

 

 

Til informasjon så har Tolga legekontor nå fått en mannlig vikarlege med lang erfaring, som vil vikariere noen dager etter behov.  

I henhold til vanlig praksis, velger Tolga legekontor å gå ut med informasjon angående sykemeldinger og legeerklæringer. 

Sykemelding og legeerklæring tilbakedateres IKKE, de vil kun kunne skrives fra første kontakt med legekontoret. 

 

Det er nå mulig for oppstartsbedrifter, gründere og andre interesserte å melde seg på årets etablererkurs.

Vi fortsetter å holde åpent for både juniorer (5.-7-trinn) og seniorer (8.trinn -3.vgs) hver uke kl. 17.00-21.00.

Datoer for juniorer:

Torsdag 9.mars, onsdag 15.mars, torsdag 23.mars, onsdag 29.mars, onsdag 12.april, torsdag 20.april, onsdag 26.april. 

Datoer for seniorer:

Onsdag 8.mars, torsdag 16.mars, onsdag 22.mars, onsdag 29.mars, torsdag 13.april, onsdag 19.april. torsdag 27.april. 

Klubben er stengt i påskeferien.

Velkommen!

Kommunestyret i Tolga vedtok 17.3.2022 full omtaksering av alle eiendommer jfr. Eiendomsskattelovens § 2 og 3. Virkning for eiendomsskatten ble satt 1.1.2023 av Tolga kommunestyre. Takst foreligger nå på alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt og vil bli sendt ut i løpet av uke 8.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for eiendomsskatten i 2023:

  • Bebygde bolig- og fritidseiendommer: 4 promille
  • Alle andre eiendommer: 7 promille

På bolig- og fritidseiendommer benyttes lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % (Faktor 0,7).

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra mottak av dette brevet.

Klagen sendes til Tolga kommune, eiendomsskattekontoret, Brugata 38, 2540 Tolga

E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Årlig eiendomsskattegebyr under 300,- blir ikke krevd inn.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig gjennomsyn ut 1.mars 2023.

Se også:

Sonekart 2023 (PDF, 419 kB)

Endelig vedtatte retningslinjer for eiendomsskatt Tolga 2023-2032 (PDF, 4 MB)

 

Fleksibel fakturering ble innført i Tolga kommune fra 01.01.2023. Det betyr at vi kan endre hyppigheten på betaling av kommunale avgifter etter størrelse på regningen.

Alvorlige hendelser kan oppstå brått. Da er det viktig at du raskt får informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre. Nå får vi Nødvarsel. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et varsel med viktig informasjon på din mobiltelefon.Nødvarselet består av en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. For å fange oppmerksomheten din vil telefonen vibrere og spille av en høy, sireneaktig lyd. Når du får et nødvarsel skal du lese varselet og følge rådet.