Aktuelt

Formannskapet vedtok 1.desember 2022 ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge-delesak, oppmåling og seksjonering. For mer informasjon se samlet saksfremstilling og forskriften:

Samlet saksfremstilling (PDF, 245 kB)

Vedtatt gebyrforskrift (PDF, 445 kB)

Formannskapets innstilling til budsjett for 2023 og økonomi-og handlingspgrogram 2023-2026 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det:
“Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.”

Dokumenter:

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomi-og handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 6 MB)

Budsjett 2023 for kontroll- og tilsynsarbeid i Tolga kommune (PDF, 2 MB)

 

Tolga kommune ønsker å stimulere til at flere ubebodde boliger og småbruk kommer på markedet. Det innføres derfor en tilskuddsordning hvor den som selger en ubebodd enebolig eller småbruk får et tilskudd på til sammen kr 100.000 når enebolig eller småbruk selges. Tilskuddet utbetales med kr 50.000 når boligen eller småbruket selges, og kr 50.000 når noen melder flytting til eiendommen. Dette ble vedtatt i kommunestyret 24.november 2022.

Vinteren er høysesong for boligbranner – test røykvarsleren 1. desember


-I våre 11 kommuner har det de siste fem årene vært 133 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS. 
Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige. - Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Øverby.
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet. -Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember, mener Øverby.

Det er sendt ut skjema for avlesning av vannmålere for 2022 i disse dager.  Avlesning bør skje så nære årsskifte som mulig. Svarfrist  05.januar 2023.  Utfylt svarslipp kan enten leveres i ekspedisjonen på kommunehuset, sendes til oss i brev eller sendes elektronisk.

Skjema for elektronisk innlevering finner du her

Når det gjelder vannmålere i Vingelen:  kommunen får opplysninger fra Vingelen vannverk, og abonnenter der trenger ikke å sende inn målerstand.

Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer

Vi tilbyr avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt, også kalt fleksibel fakturering. Tidligere har alle blitt fakturert 4 terminer i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Nå kan du selv bestemme hvor ofte du vil motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Vi kan dele fakturaene opp i 1, 2, 4 eller 12 ganger pr år.

Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk (eFaktura). Dette må du selv ordne i nettbanken din. Det kan også kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Vil du endre antall terminer/betalingsoppsett må du sende skriftlig beskjed til e-post-adresse: postmottak@tolga.kommune.no  - eller pr tlf: 624 96 500.

Oppgi gårds- og bruksnummer (gid), navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på Min eiendom  Logg deg inn så finner du opplysninger om eiendommen din.

 

Vi har opprettet et lite minibibliotek på innbyggertorget. Du er velkommen til å stikke innom for å se om det er noen bøker som kan friste. Lån deg en leseopplevelse!

 

FHI har nå åpnet opp for at aldersgruppen 18- 64 år kan få sin 4. dose med koronavaksine dersom de ønsker det (eventuelt 3. dose dersom en bare har fått 2). Meld fra på legekontoret så får dere en time. Tlf: 624 96 501, telefontid: 09.00-11.00 og 13.00-14.30 .

Tolga frivilligsentral har ledig 40% vikariat for daglig leders oppgaver. Søknad sendes: post@tolga.frivilligsentral.no

Se også hele utlysningsteksten. (PDF, 112 kB)

Fristen kan ikke fravikes. Kravet skal sendes inn ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

For mer informasjon se på regjeringens nettside.