Enhetsleder har personalansvar for sin enhet som består av langtidsavdeling/ demensavdeling, korttidsavdeling/ rehabilitering/ akuttplass og kjøkken.

Enhetsleder deltar i kommunens utvidede ledergruppe, samt i ledergruppen i sektor velferd. Videre kreves det et utstrakt samarbeid med tillitsvalgte. Kommunen satser på mestringsorientert ledelse ved å fremme medarbeiderskap, relasjonelle ferdigheter, innovasjon, tillit og tydelighet. Søknadsfrist: 09.02.2020.

Klikk på denne lenken for mer informasjon og mulighet til å søke på stillingen.

 Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017, gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt nett-tilknytning i Tolga kommune. For å bidra til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, ble det i konsesjonen fastsatt vilkår om 5 millioner kroner, som er avsatt i et fond. Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. Alle kan søke om å få tildelt midler til tiltak. Skriftlig søknad må sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen 1.april 2020.

 

 I løpet av sommeren får alle husstander i Fjellregionen utdelt fire dunker. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli mye med fire dunker hver. Vil dere dele dunker? Ta en prat med naboen og gi FIAS beskjed innen 5. februar.

For mer informasjon se på FIAS nettside.

 Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2020 blir behandlet ved hovedopptaket,og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene.Søknader med ønske om plass fra januar 2021 blir behandlet i løpet av oktober måned.Det tas ikke inn nye barn i perioden 1. mai og 14. august.Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året.Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens vedtekter.

Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen.

Disse må levere søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

Nytt av året er selve søknadsskjemaet (som er et elektronisk skjema i systemet Visma Flyt Barnehage).

 

 

 Sektor velferd har ledige stillinger som helsefagarbeider/pleieassistent:

-Hver andre helg institusjon/sykehjem: 20 %
-Tredje hver helg institusjon /sykehjem: 13% og 13%
-Hver andre helg hjemmetjenesten: 20%
-Hver tredje helg hjemmetjenesten: 13%


Søknadsfrist: 26.januar 2020.

For å søke eller mer informasjon klikk på denne lenken.

 

Biblioteket er åpent mandag kl. 11.00 - 15.00 og tirsdag kl.14.00 - 19.00. Har du fått hentemelding på ei bok du har lånt, kan den hentes ut i kommunens ekspedisjon de andre dagene  mellom kl. 09.00 - 15.00!   Der kan du også levere inn bøker.                   

 

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31.januar 2020 rekvirere lende til Norsk Vinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,Tynset og Åmot. Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer.Det vil bli benyttet 4 stk. BV 206 og 6 stk. snøscootere under øvelsen.

Øvingsleder er major Knut Hummelvoll, som også kan kontaktes av publikum ved
behov på telefon 951 00 095. Eventuelle skader meldes inn til Østerdal Garnisons
miljøvernoffiser. På dagtid nyttes tlf.: 62 40 20 55 På kvelds- og natt, send e—post til norlwc@hvs.mil.no med en kort beskrivelse av hendelsen og kontaktdetaljer.

Se ellers Forsvarets hjemmeside for mer informasjon.

Åpningstider publikumsmottak fra  2.januar 2020:

 

Tolga: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Tynset: Mandag og fredag 11.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Rendalen: Onsdag  kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Folldal: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Alvdal: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

 

Tolga kommune har ledig stilling som biblioteksjef. Søknadsfrist: 15.1.2020. Se mer informasjon og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

Dame-/fysaktrimmen onsdager er slutt for i år (siste dag var 11.desember). Det kommer ny informasjon når oppstart nærmer seg i januar.