Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

 Åpningstider NAV Nord-Østerdal:

Telefon: 55 55 33 33.

Kl. 08.00-15.30.

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal.

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Kontakt oss på tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide.

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon:

Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no
Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse: NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 

 

29.september ble Tolga barnehage offisielt åpnet ved at ordfører Bjørnar Tollan Jordet med god hjelp av barnehagebarn, saget over ei furu.

-Når vi skal åpne den nye barnehagen var det helt naturlig å bruke ei toll, sa enhetsleder Astrid Moen.

Åpningen ble behørig markert med sang, boller og saft. Det var også flere taler, både av ordfører, sektorleder Reidun Joten, rektor Ola Borgar Bakos, Birgit Wikan Berg fra Norconsult AS og Stine Ringes fra Feste Nordøst AS. 

-Når jeg snakker om prosjektet her utenfor kommunens grenser er det stor interesse. Det er mange som synes det er en smart løsning ved å bygge sammen skole, barnehage i nærheten av kulturbygg. Jeg håper dere er fornøyd med lokalene slik det ble, sa Wikan Berg i talen sin.

Se bilder her:

 

Onsdag 30.september kl. 20.00 avholder Fosterhjemstjenesten sitt første digitale informasjonsmøte.

Kommunene i Nord-Østerdalen har sammen med tjenesteenhetsleder for politiet i Nord-Østerdalen samarbeidet om å samkjøre de respektive kommunenes politivedtekter. Arbeidet er nå ferdigstilt og kommunestyret sender nå politivedtekten for Tolga kommune ut på høring. Høringsfrist: 1.11.2020. Innspill sendes: postmottak@tolga.kommune.no eller via post: Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

Dokumenter:

 

 

 

NVIO Røros og Fjellregionen (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) fikk ordførerbesøk på deres veterantreff 9.september.  Ordførerne Bjørnar Tollan Jordet og Mona Murud snakket litt om arbeidet som nå pågår med veteranplan for regionen. Annenhver onsdag treffes gjengen på Trollkroa  i Os mellom kl 19 og 21 for sosialt samvær:

Ønsker du å bli med på veterantreff eller se mer informasjon om NVIO Røros og Fjellregionen, klikk på denne lenka.

Tolga kommune har i dag via vår advokat  oversendt svar på søksmålsvarsel til advokat Skjerdal i «Tolga-saken». Kommunen vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere svaret utover det som der er skrevet. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens advokat i saken, Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) AS.

Siv S. Sjøvold

Rådmann

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-01 Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Frist for innlevering: 1. Oktober 2020

Se hele konkurransen på denne linken

Tolga kommune har bedt om noen dagers utsatt frist for tilsvar på søksmålsvarsel.

Tolga kommune viser til søksmålsvarsel av 8. juli 2020 fra advokat Skjerdal på vegne av to av brødrene i «Tolga-saken». Vi har gjennom våre advokater varslet advokat Skjerdal om at svaret på søksmålsvarselet vil komme noe senere enn fristen 31. august. Vi jobber med vårt tilsvar, som forventes ferdig innen mandag 7.september.

Siv S. Sjøvold

Rådmann

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.