TV-aksjonen NRK 2019 går til CARE og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Med årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, egen inntekt og til å delta og bli hørt i politikk og i lokalsamfunnet. TV-aksjonsmidlene går til CARE´s arbeid i Mali, Niger, DR Kongo , Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

Tolga kommune har en god tradisjon på å ligge høyt på innsamlingsstatistikken og vi håper at årets bøssebærere tas godt i mot når de kommer på døra søndag 20. oktober!

 

 Den tredje torsdagen i oktober markeres Refleksdagen over hele landet.

 

 

Her er Trygg Trafikks  5 beste reflekstips som gjør deg synlig i mørket:

  1. Fest refleks på alle jakker, sekker og vesker – da har du alltid med deg refleks.
  2. Bruk to eller flere reflekser. Da er du synlig fra alle kanter.
  3. Refleks synes best når den beveger seg. Fest refleks på armer og bein.
  4. Hengereflekser bør henge i knehøyde for best mulig effekt.

Reflekser er forbruksvare som blir slitt over tid. Bytt ut gamle reflekser!

Svømmebassenget skulle etter planen ha åpnet 14.10. Beklageligvis må dette utsettes. En ødelagt varmeveksler gjør at bassenget sannsynligvis ikke åpner før mandag 21.oktober.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om ny åpningsdato i slutten av uke 42.

Det er influensavaksinering ved Tolga legekontor;

- torsdag 24.oktober mellom kl. 13.00 -14.30 og

-tirsdag 29.oktober mellom kl. 09.00 -11.00

Ikke nødvendig med timebestilling.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.

 Fredag 4.oktober ble 35-årsdagen til Knutshauåen barnehage feiret. Gaven fra ordfører og rådmann ble overlevert; lesestund på biblioteket med boller og kakao i løpet av høsten. Som seg hør og bør var de ansatte i ført tidsriktige klær. På bildet ses fra venstre: Kristin Kokkvoll, Astrid Ness, Anne Grete Nymoen, Unni Dølplass, Birte Svendsen Aasen, Anne Mette Flatgård, Stein Storruste, Silje Riise og Turid Eikeland

Som en del av utbyggingen av Tolga kraftverk, skal det bygges en ny 132 kV kraftlinje mellom Tolga kraftverk og fram til nye Tolga transformatorstasjon. Eidsiva Vannkraft har engasjert Laje Nettservice AS til å prosjektere og bygge kraftlinjen. Linjen er tenkt bygget på vinterforhold for å redusere konsekvens for landbruket. I tillegg er det valgt å bruke komposittmaster og enkeltstolper for å kunne bygge færre stolper i bakken, og unngå problematikk rundt hakkespettskader.

Foto: Laje Nettservice AS

 

 SAKSGANG (se begge sakene med vedlagte navnelister nedenfor):

Kunngjøring: kommunen har med dette kunngjort at navnesak er reist, ved annonse i Arbeidets Rett og på våre nettsider.

Høringsuttalelser: Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. Se infobrev fra Kartverket.Høringsuttalelser rettes derfor til Tolga kommune. Alle uttalelser må grunngis og sendes til: postmottak@tolga.kommune.no  

Frist: 27.10.2019. Merk e-posten med "Navnesak", tilhørende nummer i den vedlagte navnelista og evt. gårds-og bruksnummer. Tolga kommune samordner og sender høringsuttalelsene til Stedsnavntjenesten.


Tilrådning: Stedsnavntjenesten vil så gi endelig tilrådning til Kartverket.

Vedtak: Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn.

 

 

Firmaet OneCo Networks AS har den siste uka startet opp arbeidet med utbygging av bredbånd/fiber i Tolga for Telenor. De vil i høst ha fokus på utbygging av Vingelen. Det vil tidvis være særdeles høy aktivitet med anleggsmaskiner og lastebiler i kommunen. Støy og støv må påregnes og de ber om forståelse for dette.

Anleggsarbeidet som involverer graving vil ha pause gjennom vinteren. Arbeidet gjenopptas ved første anledning til våren. De som har bestilt fibertilknytting og huset blir tilkoblet med jordkabel; her har grunneier selv ansvar for å grave ned et trekkerør fra tomtegrense og frem til grunnmur/husvegg.  «Grave selv instruks»  bes følges. (PDF, 91 kB)

Det vil bli satt opp en pinne på tomtegrensa som markerer hvor man skal grave til.

Spørsmål kan rettes til OneCo sin anleggsleder, Stein Ove Hegnes på e-post: stein.ove.relacom@gmail.com

så vil han følge opp saker fortløpende. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer du kan kontaktes på.

 

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte 23.september 2019, retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Det betyr at Tolga kommune kan få flere fastboende og på sikt kanskje bli et pluss. For å gjøre om hytta til bolig må nødvendige forutsetninger for bruksendring være oppfylt, det er for eksempel søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon kan du klikke på denne lenken og se retningslinjene i sin helhet. (PDF, 196 kB)