Som en del av utbyggingen av Tolga kraftverk, skal det bygges en ny 132 kV kraftlinje mellom Tolga kraftverk og fram til nye Tolga transformatorstasjon. Eidsiva Vannkraft har engasjert Laje Nettservice AS til å prosjektere og bygge kraftlinjen. Linjen er tenkt bygget på vinterforhold for å redusere konsekvens for landbruket. I tillegg er det valgt å bruke komposittmaster og enkeltstolper for å kunne bygge færre stolper i bakken, og unngå problematikk rundt hakkespettskader.

Foto: Laje Nettservice AS

 

 SAKSGANG (se begge sakene med vedlagte navnelister nedenfor):

Kunngjøring: kommunen har med dette kunngjort at navnesak er reist, ved annonse i Arbeidets Rett og på våre nettsider.

Høringsuttalelser: Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. Se infobrev fra Kartverket.Høringsuttalelser rettes derfor til Tolga kommune. Alle uttalelser må grunngis og sendes til: postmottak@tolga.kommune.no  

Frist: 27.10.2019. Merk e-posten med "Navnesak", tilhørende nummer i den vedlagte navnelista og evt. gårds-og bruksnummer. Tolga kommune samordner og sender høringsuttalelsene til Stedsnavntjenesten.


Tilrådning: Stedsnavntjenesten vil så gi endelig tilrådning til Kartverket.

Vedtak: Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn.

 

 

Firmaet OneCo Networks AS har den siste uka startet opp arbeidet med utbygging av bredbånd/fiber i Tolga for Telenor. De vil i høst ha fokus på utbygging av Vingelen. Det vil tidvis være særdeles høy aktivitet med anleggsmaskiner og lastebiler i kommunen. Støy og støv må påregnes og de ber om forståelse for dette.

Anleggsarbeidet som involverer graving vil ha pause gjennom vinteren. Arbeidet gjenopptas ved første anledning til våren. De som har bestilt fibertilknytting og huset blir tilkoblet med jordkabel; her har grunneier selv ansvar for å grave ned et trekkerør fra tomtegrense og frem til grunnmur/husvegg.  «Grave selv instruks»  bes følges. (PDF, 91 kB)

Det vil bli satt opp en pinne på tomtegrensa som markerer hvor man skal grave til.

Spørsmål kan rettes til OneCo sin anleggsleder, Stein Ove Hegnes på e-post: stein.ove.relacom@gmail.com

så vil han følge opp saker fortløpende. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer du kan kontaktes på.

 

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte 23.september 2019, retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Det betyr at Tolga kommune kan få flere fastboende og på sikt kanskje bli et pluss. For å gjøre om hytta til bolig må nødvendige forutsetninger for bruksendring være oppfylt, det er for eksempel søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon kan du klikke på denne lenken og se retningslinjene i sin helhet. (PDF, 196 kB)

 

Mandag 23.september starter utvendig riving av Vidarheim. Bygningsdeler vil bli fraktet vekk etter hvert som bygget blir revet. Det vil derfor bli betydelig trafikk med større kjøretøy i området neste uke. Vi ber om at besøkende til kommunehuset parkerer ved hovedinngangen til kommunehuset, mot Coop og jernbanen.

 

 

 Tolga kommune søker renholder 60% fast stilling. Søknadsfrist: 16.oktober 2019. Se informasjon om og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

 Åpningstider Tolga bibliotek i uke 41:

Mandag 7.oktober: STENGT

Tirsdag 8.oktober: Kl. 14.00-19.00

Telenor er nå snart ferdig med sin prosjektering av utbyggingen av bredbånd i Tolga, Vingelen og Eid. Vi ber om at de som ikke har fått tilbud om abonnement eller ønsker endringer tar kontakt med servicetorget så raskt som mulig, slik at det kan komme med før utbyggingen settes i gang.

Kontaktinfo servicetorget:

Telefon 624 96 500 fra kl 0900 – 1500.

E-post: postmottak@tolga kommune.no

 Mer info om tidspunkter for utbygging og detaljer knyttet til det, vil komme i uke 39 (23.-27.september) fra Telenor.

 

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023). 

 

Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2015-2019), meldes dette skriftlig innen 3. oktober 2019 til:  postmottak@tolga.kommune.no eller Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

_____________________________________________

Når det gjelder lagrettmedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er funksjonstiden for denne perioden t.o.m. 31.12.2020.