Eidsiva Nett skal inspisere strømnettet med helikopter i juli og august.

Hvis du har dyr som reagerer på støy fra helikopteret, tar vi hensyn til det.

Meld i fra her: https://arcg.is/14fa9G0

Tolga kommunestyre behandlet i møte 24.06.19 sak om bruksendring fra fritidsbolig til bolig, sak 46/19. Denne saken blir nå lagt ut på høring, med frist 01.september 2019

Ungdom fra Nord-Østerdalen som har gått på folkehøyskole i vinter og har hatt minst 90% frammøte, kan søke stipend fra stiftelsen TYNSET folkehøgskule.

Mer informasjon på :

http://www.fb.com/TynsetFolk/

Lørdag 22.juni er det auksjon i Vidarheim kl. 15.00, i forbindelse med åpen dag.

Her kan du by på gjenstander fra Tolga skole og Vidarheim som det ikke blir plass og behov for i det nye bygget. Auksjonarius er Simen Tolgensbakk.

 

Ellers skjer dette lørdag:

Kl. 12-16: Åpen dag med en «siste» mulighet for å se og ta bilder av Vidarheim.

  • Presentasjon av planene for det nye bygget.
  • Aktiviteter sammen med Fritidsklubben.
  • Vi snurrer om mulig film dersom kinomaskinene fortsatt fungerer ….

 

Etter 7 år blir det omsider gang- og sykkelvei i Brugata(FV26) fra foten av brua og til avkjørselen til Skoleveien. Dette er et tiltak som Hedmark fylkeskommune skulle gjennomføre i 2012, men flommen i 2011 medførte store veiskader i Hedmark,  og tiltaket ble strøket. Nå har det kommet inn igjen, og dermed blir strekningen som gående og syklende må gå sammen med biler litt kortere. Kostnadsoverslag for tiltaket har fylkeskommunen beregnet til 3 mill. kr. Tolga kommune har bidratt med ca 250.000,- kr for at det skal brukes natursteinsmurer i området. Statens veivesen opplyser at årsdøgnstrafikken(ÅDT) for denne strekningen er på 1650. (ÅDTer summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde).

Ordfører

 

 

Tolga kommune søker sykepleier i 100 % fast stilling. Arbeidssted p.t. institusjon. Søknadsfrist: 23.6.2019.

Se hele stillingen og søk ved å klikke på denne lenken.

Kommunen har etter at veiadresser ble innført fått en del spørsmål knyttet til dette. De fleste spørsmål går på at post ikke kommer frem, og/ eller at man er knyttet til feil veiadresse. I det store og hele skyldes sistnevnte at man står med feil adresse hos folkeregisteret – dvs. at man har bodd et sted tidligere, men ikke registrert ny bopel hos folkeregisteret ved flytting. Slik flytting kan ligge mange år tilbake i tid. Kommunen minner derfor om de generelle rutinene den enkelte må følge dersom det er feil ved veiadresse, eller veiadresse mangler:

 

Feil adresse – kontakt folkeregisteret, ev. send flyttemelding. Dette kan også gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmeside https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Adresse mangler helt – kontakt kommunen for tildeling av slik.

 

Onsdag 5.juni kom ordfører Ragnhild Aashaug på besøk i Vingelen da kulturskolens teatergrupper skulle ha forestilling for barnehagen og grunnskolen. 

Tolga kommunes nominerte til Drømmestipendet Inga Trøan Sundt, var til stede og fikk en hilsen fra ordfører. 

Hun måtte fortelle at det dessverre ikke ble Drømmestipend denne gangen, men håper likevel Inga følger drømmen sin videre.  Gavekort til Olsokarrangement og en blomst ble overrekt Inga med gode lykkeønskninger til videre utvikling. På bildet ses også kulturskolerektor Berit Konstad Graftås.


Foto: Bente Nordistuen