Aktuelt

 Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

Klipp hekken


- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Solbraa.

 

Maks en halv meter høy hekk


- Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien og i 30-sone. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. Og vi i Trygg Trafikk er ikke minst opptatt av at barn og ungdom skal få en trygg skolevei, avslutter Mittet Solbraa.

 

 Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris 2021 i Tolga kulturhus – Vidarheim onsdag 18. august kl. 19:30 til Terje Isungset. Medvirkende Jørn Simenstad, Eilif Gundersen, Hans Fredrik Jacobsen med flere.

Etter utdelingen framføres konserten Den minste Tolgabukk med Bendik Smedåsgjelten Qvam, Karl Seglem, Terje Isungset, Irene Tillung og Eli Storbekken.

Tolgabukk er et bestillingsverk som blir framført i tre deler over tre dager. Det er Karl Seglem i samarbeid med Eli Storbekken som vil sette fokus på bukkehornet, med utgangspunkt i norsk folkemusikk vokalt og instrumentalt som smeltes sammen i et moderen uttrykk. En rekke musikere vil medvirke under de tre dagene Tolgabukk skal framføres.

Den minste Tolgabukk spilles etter utdelingen av Egil Storbekkens musikkpris 2021 til Terje Isungset i Tolga kulturhus - Vidarheim onsdag 18. august kl. 19:30.

Medvirkende under framføringen av Den minste Tolgabukk:

Karl Seglem, bukkehorn, sax

Bendik Smedåsgjelten Qvam, bukkehorn

Terje Isungset, perkusjon, munnharpe

Irene Tillung, trekkspill

Eli Storbekken, vokal

 

Billetter fås kjøpt på ebillett 

Se pressemelding her. (PDF, 205 kB)

 I sommer oppfordrer Norges nasjonalparkkommuner alle til å bli med ut på tur i nasjonalparkene og områdene rundt:
Hva er din nasjonalparkopplevelse?
Bli med oss ut på tur i og rundt våre flotte nasjonalparker og del opplevelsen med emneknaggen #minnasjonalparkopplevelse

Tolga kommune er vertskap for flotte Forollhogna nasjonalpark og vi har mange opplevelser å by på. Del din #nasjonalparkopplevelse med oss, følg @nasjonalparkkommuner på Instagram og
Norges nasjonalparkkommuner på Facebook.
 

 Vaksinering 5.august foregår ved helsestasjonen. Det er ventesone ute. Innkalling skjer på sms. Gi beskjed til postmottak@tolga.kommune.no hvis du ikke benytter timen.

 

I uke 30 fikk vi tildelt 234 doser og vi fikk satt alle dosene! Vi har nå gitt dose 1 til svært mange innbyggere, men er du ikke innkalt til dose 1, så send en mail til postmottak@tolga.kommune.no oppgi navn, fødselsdato, mobilnummer og om du er tilgjengelig torsdag 5/8 og/eller torsdag 12/8 for å få vaksine.  Innkalling til time skjer på SMS.

Doseintervallet mellom 1. og 2. dose justeres nå også, slik at flere vil få vaksine dose 2 tidligere enn 12 uker. Disse vil innkalles til ny time via SMS.

Tolga kommune får fortsatt tildelt BioNTech/ Pfizer vaksine. 

Uke 31: 132 doser

Uke 32: 48 doser (usikkert – vi får muligens flere)

Tolga kommune har fått flere meldinger om at badende har fått svømmekløe etter bading på badeplassen i Nordersjøen i Hodalen og i Drengen, helga 24.-25.juli 2021.

Svømmekløe, eller cercariedermatitt, er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet er forårsaket av parasitter (ikter) som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann. Ikter kan forekomme i alle ferskvann ved høye temperaturer.

Opplever du svømmekløe oppfordrer vi til å melde inn til folkehelseinstituttet.

For mer informasjon se nettsiden til folkehelseinstituttet.  

Slik kan svømmekløe se ut etter 12 timer:

 

Vaksinering foregår på torsdager. Det er ventesone ute. Innkalling skjer på sms.

For å ha stemmerett ved årets stortings -og sametingsvalg må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens innbyggertorg. Her kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. 

Foto: Tore Fjeld

I medhold av § 11-14 i Plan og bygningsloven legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til offentlig ettersyn og høring.

Frist for høringsuttalelser er mandag 30.august og sendes skriftlig til: postmottak@tolga.kommune.no

Dokumentet ser du ved å klikke på denne lenka. (PDF, 16 MB)

Grunnet smitteutbruddet i Holtålen, der smitteveien pr. tiden er ukjent, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på symptomer i dagene fremover.

Test deg raskt – også hvis du får lette symptomer. 
Tidlig testing hjelper oss å oppdage og stoppe smitten.

Følg gode smittevernråd

Vi oppfordrer alle til å ta gode smittevernvalg i hverdagen:

  • Hold avstand til andre.
  • Ha rene hender.
  • Bli hjemme hvis du er syk.

 Uke 27: Vi får tildelt 48 vaksine-doser fra BioNTech/ Pfizer. Alle får SMS om timeavtale. 

Gruppe 8: Alder 55-64 år: Vi vil i uke 27 (8.juli) vaksinere gruppene f.1964, f.1965 og noen fra årskullet f.1966.

Gruppe 9: Alder 45-54 år: 163 innbyggere totalt. - ikke påbegynt vaksinering.
Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år: 445 innbyggere – ikke påbegynt vaksinering 
Gruppe 11: Alder 25-39 år: 216 innbyggere – ikke påbegynt vaksinering 

Tildelinger av vaksine i ukene fremover:

I uke 28 får vi nye 42 doser. 
I uke 29: 72 doser, uke 30: 78 doser og uke 31: 78 doser. 
I uke 32 er det anslått at vi får 220 doser (dette er usikkert). – her vil 10%av vaksinene gå til ansatte i sektor Oppvekst som ikke allerede er vaksinert ordinært gjennom sommeren i sin kommune.