Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 ute til høring

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 2.12.11.2020 t.o.m. 16.12.2020.

Budsjett 2021,økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024.  (PDF, 5 MB)

Særutskrift. (PDF, 107 kB)

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 i møte torsdag 17.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no  innen onsdag 16.12.2020 kl. 12.00.

 Biblioteka i Fjellregionen har god tradisjon for samarbeid og prosjektjobbing. Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Os bibliotek har i år fått kr 90 000 frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet "Ei bok for alle alltid" (foreløpig tittel). Formidling av god litteratur står i sentrum - det er så mange gode bøker, men det er ikkje alltid like lett å finne boka som passar for nett deg. Dette skal bibliotekarane ta tak i - med podcastar med litterære freistingar, anbefalingar frå kjende og ukjende personar, og nokre spennande arrangement på kvart bibliotek. Nord-Østerdal kulturforening og andre aktørar er samarbeidspartnarar.

Oppstartmøtet var fredag 5. februar, og bilbioteksjefane planlegg å publisere interessante podcastar og fine arrangement utover både dette og neste år. Følg med!

På bildet: Kari Skancke Langen (Tolga bibliotek) Oddveig Kværnes Bakkom (Rendalen bibliotek), Anne Kristin Rødal - på Teams (Os bibliotek Bjørnsons Minde), Marina Pettersen (Folldal bibliotek) og Ellen Lie (Tynset bibliotek).

Svømmehallen og gymbygget er åpent som vanlig fra i dag, mandag 8.februar.

FIAS varsler fredag 5.februar: -Det er lenge siden vi har opplevd en så lang kuldeperiode, og de fleste er nok forberedt på at vi må innstille avfallshenting nok en gang. Det er målt -31 i Ålen i dag, og innsamling av matavfall og papp/papir i Holtålen er innstilt. Det blir heller ikke hentet restavfall på Os, Tolga og Telnes, og tømming av restavfallscontainere for bedrifter er innstilt i Stor-Elvdal og Rendalen. Berørte abonnenter er varslet på SMS, og det er lagt ut informasjon på fias.no. Værmeldingen tyder på at det vil være kaldt neste uke også, så vi vet ikke når vi kan hente avfallet. Vi sender SMS til abonnenten når ny hentedag er bestemt, informerer FIAS.

Turstien fra gata til Gammelbrua må nå stenges i en periode, siden Glomma har steget. Isen og vannet er nå på visse steder høyere enn gangstien. Det blir satt opp sperring i hver ende. Vi informerer når stien er åpen igjen.

Svømmehallen og gymbygget er stengt i dag, torsdag 4.februar og mandag 8.februar pga bemanningssituasjon. Oppdatert informasjon kommer mandag 8.februar.

 Kun 2 timer etter at vi fikk brukstillatelse i dag, (26.januar) er Tolga skolemusikk i gang med øvelse på det nye musikkrommet! Dette er en stor dag for kulturlivet på Tolga! Det var noen stolte musikere som kjente det var stor stas å få være de første til å øve i det flotte rommet! Utsikten gjennom det runde vindu var malerisk og gleden over endelig å få spille sammen igjen var stor. Nå er vi i gang!  I morgen (27.januar) starter de første musikktimene for elevene ved Tolga skole i det fantastiske rommet. Instrumenter er pakket opp etter en lang tid stuvet bort her og der. 

Nå skal det spilles! 

 Tolga kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye. Tolga kommune har fortsatt risikonivå 1 (lavt smittenivå) vi har ingen lokale tiltak ut over de nasjonale smittevernrådene.  

Tolga kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo  og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Tolga kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med mye folk. Ha lav terskel ift testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

Ordfører og kommunedirektør

 

Kommunens vurdering av risikonivå: Nivå 1 (kontroll). Les mer om risikonivå på nettsiden til fhi.

Søknadsfrist er 15. februar hvert år. Søknadsbehandling foregår kun en gang hvert kalenderår i mars måned.

Tiltak og aktiviteter det kan søkes om tilskudd til:

  • fremme viltforvaltning.
  • styrke kunnskapen om viltet.
  • jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Søknad sendes til Tolga kommune: postmottak@tolga.kommune.no / Brugata 38, 2540 Tolga.

Dette er et kurs- og mentorprogram for deg som vil utforske en forretningsidé etter markedshageprinsipper innen bærekraftig matproduksjon i Fjellandbruket i Oslo og Viken,Telemark og Innlandet.

Kurs:
Programoppstart er februar 2021. Programmet består av 5-6 kurs. Kursene dekker de viktigste temaer innen ulike dyrkingsmetoder, salg og markedsføring, jord- og plantehelse, og forretningsoppstart, ulike forretningsmodeller
og verdiskaping.Kursene vil foregår digitalt.

Areal:
Du kan delta i programmet og teste ut forretningsideen din på areal du selv disponerer. Dersom du ikke har eget dyrkingsareal, kan vi være behjelpelig med det.

Mentorveiledning:
Vi jobber med å få til en individuell mentorveiledning i tillegg til de digitale kusene.

Pris:
Det koster 1200 kroner å delta.


Søk om plass:
Klikk her for søknaden


Frist for å søke: 28. januar 2020

 

Statsforvalteren i Innlandet  har nå utlyst tilskuddsmidler fra klima‐ og miljøprogrammet for jordbruket med søknadsfrist 15. februar på sin hjemmeside. Klima- og miljøprogrammet dekker de fem kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og forurensning til vann, jord og luft.