Aktuelt

Tolga kommune streamer nå kommunestyremøter og formannskapsmøter direkte på vår hjemmeside.

Møtene kan du se under fanen politikk-nett-TV. 

På grunn av smittesituasjonen i regionen, har FIAS, i samråd med kommunelegen, besluttet å holde flere gjenvinningsstasjoner stengt uke 20. Det gjelder Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal. FIAS vil vurdere om vi også vil holde Folldal gjenv.stasjon stengt torsdag 20.mai.

-Med stengte stasjoner bidrar vi til redusert mobilitet i regionen, og vi unngår at våre ansatte krysser kommunegrenser, uttaler FIAS.

Sjøl om det blir en veldig annerledes 17.mai i år også er det en tradisjon som står ved lag: Tale for dagen ved 10.trinn og ved ordfører.

Vi ønsker alle innbyggere i Tolga kommune en riktig god dag og en stor takk til alle for samhold, utholdenhet og omsorg for hverandre i en krevende tid.

Gratulerer med dagen!

 

17.mai tale ved 10.trinn, Tolga skole: 

Sigrid Haugen, Vincent Mukoyo  og Andrea Wolen:

 

 

17.mai tale ved ordfører Bjørnar Jordet Tollan: 

NB! Dersom du ønsker å se talen tekstet så er det mulig å velge det under innstillinger i YouTube.

Smittesituasjonen i regionen gjør at tjenestene i Tolga kommune driftes slik fra 18.mai:

 

Tolga skole: Alle ansatte og elever er i karantene til svar fra PCR-test er klar. Det blir hjemmeundervisning hele neste uke (tirsdag 18. mai - fredag 21. mai). Kontaktlærerne organiserer dette.

Tolga barnehage: Alle ansatte og barn er i karantene 18. - 21. mai.

Tolga kulturskole: Ansatte er i karantene. Følger opp elever med individuell beskjed.

Vingelen skole og barnehage: Vi planlegger for at skolen og barnehagen kan være åpen fra tirsdag 18.mai og driftes på gult nivå. Med forbehold om endringer.

HC- basene: Tilnærmet som normalt

Kantina Skjold: Stenges 18. - 21.mai.

Kommunehus: Åpent etter avtale. NB! Husk munnbind hvis du skal inn.

Tolga bibliotek: Holdes stengt.

Tolga omsorgstun: Stengt for pårørende til og med 17.mai – ny oppdatering kommer.

Tekniske tjenester, renhold, plan og byggsak: Driftes tilnærmet normalt.

BPA-ordningene: Driftes som normalt.

Rus-/psykisk helse: Driftes digitalt.

Tolga legekontor: Driftes tilnærmet normalt.

Tolga helsestasjon: Tilpasset drift.

Fysioterapeutene: Driftes normalt.

Politiske møter: Digitalt.

Har du spørsmål send til postmottak@tolga.kommune.no eller ring tlf: 624 96 500 kl. 09.00-15.00.

 Helsenorge.no tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling. Her får du også svar på koronatester. For å benytte tjenestene på helsenorge.no må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det. Les mer om hvordan du gjør dette ved å klikke på denne lenka.

 

 

Alle ansatte og elever ved Tolga skole, Tolga Kulturskole og Tolga barnehage er å betrakte som nærkontakter pga. at smitten i Tolga berører ansatte, barnehagebarn og elever på flere trinn.  Derfor må ansatte, barnehagebarn og elever være i karantene til det foreligger to negative svar på PCR-test (unntatt hurtigtesten). Alle har i løpet av lørdag tatt den første PCR- testen og en hurtigtest i tillegg. Så blir det en re-test som det ikke er satt dato for enda, men mest trolig torsdag eller fredag neste uke.

Ved Vingelen skole og barnehage er ingen definert som nærkontakter, men det er kryssende aktiviteter og møtepunkter. Vi har derfor besluttet å teste alle ansatte og barn for å få et bilde på situasjonen. Disse trenger kun EN hurtigtest og EN  PCR-test. Og dersom svar fra test 1 viser negativ test, kan karantene oppheves.

Alle hustandsmedlemmer er i ventekarantene inntil nærkontakten har fått negativt svar på den første testen (ikke hurtigtesten). Når den foreligger negativ, er foresatte/søsken ute av ventekarantene, mens elvene og ansatte fortsetter i karantene til svar på test to. Svar vil foreligge på www.helsenorge.no. Dersom noen tester positivt, vil dere bli oppringt i tillegg. 

Hustandsmedlemmer i ventekarantene skal ikke teste seg med mindre man har nyoppståtte luftveissymptomer.

Tynset kommunes smittesporingsarbeid har sammen med smittesporing i Tolga og våre nabokommuner, gitt en indikasjon på at smittekilden kan spores til et eller flere religiøse arrangement i månedsskifte april/mai, hvor personer fra ulike kommuner i vår region var samlet. 
Et av disse arrangementene hadde besøk av tre tilreisende fra sør i fylket. Dette arrangementet ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler. De tilreisende hadde ingen symptomer og kom fra et område med relativt lavt smittepress. De har heller ingen kjente nærkontakter som tilsier at de er smittebærere. Disse følges opp i sine hjemkommuner.  

Den lokale personen som først fikk påvist smitte i vår region, ble trolig smittet ved et av disse arrangementene. Vedkommende tok en koronatest som en følge av lette forkjølelsesymptomer. Tynset kommunens helsetjeneste er tydelig på at vedkommendes tidlige test har ført til at utbruddet kan begrenses og stoppes mye tidligere enn ellers. Det er vist stor vilje til testing i det smittede miljøet. Som kjent er det muterte viruset svært smitteførende, og de uheldige omstendighetene har ført til et utbrudd i regionen.  

Tolga kommune har mottatt ytterligere kr. 250.000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/ foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Tildeling av Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter etter den notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68) skjer etter Veileder -H-2496:

  1. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien og den påfølgende økonomiske nedgangen
  2. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur
  1. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien.
  2. Søknader som får delvis innvilget søknadsbeløp, kan søke på nytt/ opprettholde søknaden og tildeles tilskudd på nytt inntil omsøkte beløp, dersom kommunen tilføres ytterligere midler under samme ordning.

Tilskudd søkes gjennom  regionalforvaltning.no   Søknadsfrist: 8.august 2021.

Bane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i område nord.
Dette omfatter:

  • Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i sporet. Arbeidene utføres av Infranord.
  • Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og
    sporveksler. Utføres av maskiner fra Leonhard Weiss AS og NRC.

På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. For strekningen Hamar-Støren vil ballastsupplering foregå i perioden 1.-4.mai og 13.-14.mai. Sporjustering vil foregå i periodene 10.-13.juni, 26.-27.juni, 2.-5.juli, 22.-29.juli og 19.-27.august.

Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse.
Prosjektet varsler naboer etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet.
Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Prosjektleder Tove Fjorden Ree, tlf. 916 72 583, e-post: tove.fjorden.ree@banenor.no.