Tolga kommune har ledig 80% stilling,  vikariat 24.6.19 - 22.7.20, ved Tolga legekontor. Søknadsfrist: 12.6.2019. Se hele utlysningen og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

Til informasjon så vil ikke Skanska ta fri fra arbeidet med Tolga kraftverk Kristi himmelfartsdag, 30.mai. Innbyggere i Tolga vil nok derfor merke at det også arbeides denne dagen.

«Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) endrer informasjon og praksis ved skjemahåndtering fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål».

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted. Melding om bål kan du sende fra MHBR sin nettside.

Har du ikke fått sommerjobb, er det fortsatt muligheter for det ved teknisk/uteseksjon. Tolga kommune trenger i sommer hjelp til plenklipping, beising m.m., i 5-7 uker. Du må være over 18 år og ha sertifikat for bil, helst også for traktor. Ta kontakt med sektorleder Kari Nordskogen, tlf: 917 09 559  / kari.nordskogen@tolga.kommune.no eller ledende vaktmester Terje Bakken, tlf: 473 34 972/terje.bakken@tolga.kommune.no

 

 

 

Tolga kommune har mottatt krav fra Bjørn Øversjøen og Hallstein Øversjøen om matrikulering av umatrikulert grunn øst og vest for Øversjøen som del av gården Øversjøen GID 82/1.

Kravet omfatter to områder: Område 1 går fra skoggrensa og opp til Glophøgda vest for Øversjøen. Område 2 går fra skoggrensa og opp mot Hammaren, Sålekinna og Nordre Sålekinna på østsida av Øversjøen. For detaljer her – se  kartutsnitt 1 og 2. (PDF, 894 kB)

Ev. merknader til mottatte krav om retting av matrikkel/ matrikulering av umatrikulert grunn som GID 82/1 må sendes skriftlig til Tolga kommune innen 3 uker fra denne kunngjøring. Dette må merkes med kommunens saksnummer:  15/644. Ev. merknader må begrunnes og dokumenteres. Fjell- og utmarksområder som via kravet er krevd matrikkelført som GID 82/1 er her avmerket med oransje grenseavgrensing.

 

 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå sluppet tallene som viser befolkningsutviklingen etter første kvartal i 2019. Den viser at folketallet i Tolga kommune pr 1.april 2019 er 1549, med en folkevekst på -2 (to færre innbyggere siden forrige befolkningsstatistikk; 5 fødte, 8 døde og 1 nettoinnflytting). For å se hele analysen kan du klikke på denne lenken.

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av rask og korrekt saksbehandling og god informasjonsflyt ved rovvilthendelser. De etablerer nå en felles vakttelefon og et godt servicenivå for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

Foto: Fylkesmannen i Innlandet

Tolga kommune søker sykepleier i 87% stilling,  vikariat fra 15.8.19 til 15.8.20. Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg og arbeidssted p.t. institusjon. Ønsketurnus.Søknadsfrist: 29.mai 2019. Søk og se hele utlysningen ved å klikke på denne lenken.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hedmark fylkeslag, inviterer til Alzheimerdagen 17.september  i Løten kino.

TEMA:           Berikende møter   

Sted:           Løten kino, Løten.

 

TID:             17.september kl. 0900 - 1530

 

Pris:            Kr. 400,- pr. person (300,- studenter)

 

Målgruppe:    Pårørende, helsepersonell og

andre interesserte

 

Programleder for dagen:     Reidun Hov, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

                          

 

 

Under seminaret vil det være utstilling/salg av aktuell litteratur OG EN PRESENTASJON AV HJELPEMIDLER FRA ABILIA AS

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

Tema: Berikende møter

 

0900 – 0930     Frammøte, kaffe/registrering

0930 – 0945     Velkommen og åpning av dagen v/Elisabeth Skarderud, daglig leder,       Nasjonalforeningens fylkeskontor i Hedmark og Oppland

0945 – 1030      Mening i eksistensielle dramaer v/Tor Arne Isene

                         Sykehusprest i Sykehuset-Innlandet

        

1030 – 1100       Validering - å lytte til følelsene v/Ellen Elisabeth Hervold

 

1100 – 1115        Pause

 

1115 – 1200        Eksistensielle behov hos personer med demens i livets siste fase

      v/ Liv Skomakerstuen Ødbehr, Førsteamanuensis, Høgskole i Innlandet

                  

1200 – 1245       Lunsj

 

1245 – 1315       Forhåndssamtaler for eldre med demens, erfaringer fra kompetansehevende       tiltak innen palliasjon og demens. v/Åsa Serholt Jensen, Stange kommune

 

1315 – 1330       Utdeling av demensprisen 2018

      v/fylkesstyreleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hedmark

                  

1330 – 1350       Sang og stoltrim v/Ingrid Sløgedal, musikkterapeut, Toneheim Folkehøgskole

 

1350 – 1410       Kaffepause

 

1410 – 1445       Demenssyke har også en seksualitet. v/Jonas Olsen og Nina Nøttestad                          Jensen. Begge utdannet sykepleiere.

 

1445 – 1515       Sex ingen hindring v/ Else Frisell, pårørende

 

1515 – 1530       Oppsummering og vel hjem v/Ole Harald Berg

 

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i programmet dersom nødvendig.

 

 

 

BINDENDE, skriftlig PÅMELDING

 

               Innen 30.august

                      På vedlagte skjema (eller send mail med informasjon) til:

 

                 Nasjonalforeningen for folkehelsen

                         Kornsilovegen 54

                 2316 Hamar

                                                              

                              Tlf.:    62 51 79 10

                        

                         E-post: hedop@nasjonalforeningen.no              

 

Konferanseavgiften blir fakturert

 

- Ikke benyttede plasser er påmelders ansvar

                              - Avbud etter 31.august. belastes fullt ut (kr. 400.-)

                      - Gi beskjed om allergier ved påmelding

 

PRIS:        Kr. 400.- pr. person/student 300,-

                                     

Ved purring belastes et purregebyr på kr. 100,-

Bruk ev. tog til Løten: Det er kort vei fra Løten stasjon til Løten kino.

     

Parkering: Bruk parkeringsplasser rundt kinoen, ved Kilde, parkeringsplasser på begge sider av jernbanen.

 

 

 

Vær tidlig ute med påmeldingen.

 

VELKOMMEN!

 

Påmeldingsslipp

Bruk av vedovn er et hett tema flere steder i Norge og skaper debatt. Enkelte kommuner tilbyr pant når du bytter inn din gamle ovn mot ny. Bergen har tatt skrittet helt ut og vedtatt forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra og med 2021.
En student ved Universitetet i Stavanger ønsker nå svar fra innbyggere i Tolga kommune, og har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hva folk flest mener om vedfyring. Kom med dine synspunkter du også og delta i undersøkelsen som du finner her: http://tinyurl.com/vedfyring-no.