Aktuelt

 Folkehelseinstituttet åpner nå for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Det må ha gått minst 4 måneder siden man fikk dose nr 3.

Ring Tolga legekontor, tlf:  624 96 501, for å bestille time til vaksinering.

Hilde Dalen Jordet og Kari Skancke Langen

 BUA Tolga åpnet torsdag 7.april. Den er på biblioteket og der kan du låne utstyr av forskjellig slag i bibliotekets åpningstid. Vi vil fylle på med sesongutstyr i løpet av året. Du kan se hva som finnes på nettsiden til BUA Tolga.

Hilde Dalen Jordet (Tolga IL) og Kari Skancke Langen (biblioteksjef) står for organiseringen av tilbudet.

 

Kommunen er pålagt å ha et lager av jodtabletter for prioriterte grupper som skal tas for å forebygge kreftutvikling i skjoldbruskkjertelen etter eksponering for radioaktivt nedfall. Jodtablettene må tas på et riktig tidspunkt for å ha virkning. Tidspunktet blir gitt av Kriseutvalget for Atomberedskap i Norge.  De prioriterte gruppene som kommunen har jodtablett- doser til er alle barn og ungdom fra nyfødte til 18 år og alle gravide og ammende kvinner i kommunen.

I en mulig situasjon når Kriseutvalget for Atomberedskap  gir melding om at radioaktivt nedfall er på vei mot våre områder og at jod-tabletter skal inntas på et angitt tidspunkt, blir tablettene utdelt på følgende steder i ferdigpakkede doser:

  • Vingelen skole og barnehage: Her deles det ut doser til alle barn opp til 18 år samt til gravide og ammende kvinner. 
  • Tolga skole: Doser til alle barn opp til 18 år (utenom Vingelen). 
  • Tolga barnehage: Doser til alle barna i barnehagen, og alle andre barn under skolealder som ikke går i barnehagen i Tolga.  I tillegg har barnehagen jodtabletter til alle gravide og ammende kvinner i Tolga (alt utenom Vingelen).
  • Mer informasjon om kan du finne på Helsedirektoratets nettside. 

Du finner også nyttig informasjon på Tolga kommunes faste beredskapsside.

 Sektorleder oppvekst Reidun Joten og lokallagsleder i Utdanningsforbundet,  Bjørn Morten  Galåen, var  i forrige uke invitert til Oslo på Lærernes Hus på Erfaringskonferansen om overgangen mellom lærerutdanning og yrkeslivet i regi av Nasjonal forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (forkortet NFLP). Der var deltakere fra hele utdannings-Norge til stede. Reidun og Bjørn Morten (på bildet) snakket om kvalitet og hvordan lykkes med god rekruttering. Det ble gitt  gode tilbakemeldinger fra andre kursdeltakere som trakk frem måten det tenkes på i skolene i Tolga med helhetlig oppvekst i samspill med lokalmiljøet og at dette gjør oss til attraktive skoler.

Feieravdelingen i  Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) vil informere alle eiere av fritidsboliger  i Tolga kommune at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidseiendommer med skorstein og ildsteder, jf ny forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 01.01.2016) § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Tilsynet blir gjennomført og feiing blir foretatt samtidig ved besøket der det er behov for det ut fra feierens faglige vurdering. I 2022 vil det bli gjennomført tilsyn i Hodalen i ukene 25,26,27,28.

Kontaktperson for tilsynet:

Feiersvenn Linda Frost Tlf: 953 38 806 E-post: linda.frost@mhbr.no

 

  Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

Norge tilbyr kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger, og i den forbindelse kartlegger vi aktuelle ledige hus og leiligheter i Tolga med tanke på bosetting. 

Digitalisering gir nye muligheter.  Kunne du tenke deg å ta med jobben din og nyte gode dager i Tolga kommune? Kontorfellesskapet i Tolga har plass til deg!
Om du bare vil prøve i noen dager, trenger et bortekontor når du er på hytta eller heme på ferie, eller kunne tenke deg en mer permanent løsning så har vi plass og muligheter!
Vi prøver å skape et sosialt kontorfellesskap som kanskje kan være din nye arbeidsplass. Og frem til mars neste år er det gratis å låne kontor, så ta med deg jobben og kom hematt!
Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!

 

5.oktober åpnet statsminister Erna Solberg Tolga kraftverk. Prosjektet er gjennomført på tid og kost, og uten alvorlige skader og anlegget er nå satt i drift. Se bilder fra den offisielle åpninger her:

 

 Vi minner om at det er forbudt for innkjøring og parkering til inngangsplassen til Tolga kulturhus, Tolga skole og barnehage (gjelder ikke for varelevering og HC-transport). Forbudet gjelder også all aktivitet på kveldstid og helg.