Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19 (coronavirus). God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

  Tolga kommune har fått en ny ansatt nemlig chatboten Komune-Kari. Hun er en virtuell robot som skal gi informasjon om Tolga kommunes tjenester. Du møter Kari med en gang du åpner nettsiden til Tolga kommune. I starten er Kari under opplæring, men svarer så godt hun kan. Dersom hun ikke kan hjelpe deg med alt enda, kan du fremdeles bruke hjemmesidens søkemotor. Kari oppgraderes kontinuerlig og vil etter hvert inneholde tusenvis av svar. For å gjøre henne best mulig trenger vi innbyggernes hjelp, så gi oss gjerne tilbakemelding.

 Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017, gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt nett-tilknytning i Tolga kommune. For å bidra til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, ble det i konsesjonen fastsatt vilkår om 5 millioner kroner, som er avsatt i et fond. Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. Alle kan søke om å få tildelt midler til tiltak. Skriftlig søknad må sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen 1.april 2020.

 

 I løpet av sommeren får alle husstander i Fjellregionen utdelt fire dunker. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli mye med fire dunker hver. Vil dere dele dunker? Ta en prat med naboen og gi FIAS beskjed innen 5. februar.

For mer informasjon se på FIAS nettside.

 Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2020 blir behandlet ved hovedopptaket,og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene.Søknader med ønske om plass fra januar 2021 blir behandlet i løpet av oktober måned.Det tas ikke inn nye barn i perioden 1. mai og 14. august.Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året.Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens vedtekter.

Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen.

Disse må levere søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

Her søker du:

Klikk på denne lenken så kommer du direkte til søkesystemet Visma Flyt Barnehage

eller på vår hjemmeside  og skjemaoversikten.

Hva er Visma Flyt barnehage? 

Nytt av året er selve søknadsskjemaet (som er et elektronisk skjema i systemet Visma Flyt Barnehage).

 

 

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31.januar 2020 rekvirere lende til Norsk Vinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,Tynset og Åmot. Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer.Det vil bli benyttet 4 stk. BV 206 og 6 stk. snøscootere under øvelsen.

Øvingsleder er major Knut Hummelvoll, som også kan kontaktes av publikum ved
behov på telefon 951 00 095. Eventuelle skader meldes inn til Østerdal Garnisons
miljøvernoffiser. På dagtid nyttes tlf.: 62 40 20 55 På kvelds- og natt, send e—post til norlwc@hvs.mil.no med en kort beskrivelse av hendelsen og kontaktdetaljer.

Se ellers Forsvarets hjemmeside for mer informasjon.

Åpningstider publikumsmottak fra  2.januar 2020:

 

Tolga: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Tynset: Mandag og fredag 11.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Rendalen: Onsdag  kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Folldal: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Alvdal: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

 

Dame-/fysaktrimmen onsdager er slutt for i år (siste dag var 11.desember). Det kommer ny informasjon når oppstart nærmer seg i januar.

Det er nå mulighet til å søke om å bli nominert til Drømmestipend 2020.

Kjenn på drømmen din og skriv en søknad!

Her finner du mer informasjon og tips: Vil du søke? – Drømmestipendet

 

Vi har tidligere hatt flere nominerte og oppfylte drømmer fra Tolga. Dette er en god mulighet til å vise hva du drømmer om!

 

Søknad sendes Tolga kulturskole innen 17.01.2020   e-post: berit.k.graftas@tolga.kommune.no

 

 11.desember fikk Birgit Svendsen overrakt KS hedersmerke for 25 års innsats i Tolga kommune. Her ser vi Birgit sammen med rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

KS-hedersmerke tildeles tilsatte i kommuner og fylkeskommuner, kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner for minst 25 års tjenestetid.

Det er formannskapet som må søke om tildeling av hedersmerket. Vi gratulerer!