Aktuelt

Styringsplattformene for sektor velferd, oppvekst og samfunnsutvikling med forord, legges ut på høring i 6 uker med høringsfrist 16.10.22. Innspill bes sendt til postmottak@tolga.kommune. Merk: Styringsplattform. 

 

Her kan du se alle dokumentene: 

Utkast-styringsplattform oppvekst (PDF, 604 kB)

Utkast-styringsplattform velferd (PDF, 527 kB)

Utkast -styringsplattform samfunnsutvikling (PDF, 545 kB)

Utkast- felles forord (PDF, 97 kB)

Fredag 9.september fikk elever ved Tolga skole en flott gave fra Tolga Bondelag. 4. klasse hadde skrevet på vegne av småtrinnet en søknad til bondelaget og spurte pent om de kunne få nye traktorer til sandkassa. Bondelaget gav kjapt og positivt svar, så nå er det igjen masse aktivitet i sandkassa! Tusen takk! #norgesbondelag #norgetrengerbonden

 

«Partene i «Tolga-saken» har kommet frem til en omforent utenrettslig løsning. Kommunen har ikke kommentarer utover utover dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens advokat i saken, Jørgen L. Stræte i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) AS.», tlf: 916 95 453.

Kommunestyret i Tolga har i møte den 01.09.2022, sak 46/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 5.2 og §12-11. Høringsperiode er fra 2. september - 14. oktober 2022.

Planforslaget tilrettelegger for nytt boligfelt i Vingelen med tilhørende infrastruktur. Eventuelle uttalelser til saken skal sendes til: postmottak@tolga.kommune.no, eller Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga, innen 15. oktober 2022.

Se alle dokumenter: 

Plankart (PDF, 543 kB)

Planbestemmelser (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 12 MB)

Uttalelser til oppstartsvarsel (PDF, 5 MB)

Vegberegninger, lengdeprofiler (PDF, 2 MB)

Saksfremlegg til kommunestyret (PDF, 288 kB)

 Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13.00.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og  Lotteri-og stiftelsestilsynet legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april-juni 2022. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

26.august er den siste dagen som den nasjonale koronatelefonen er åpen. Oppdatert informasjon vil du derfor finne på helsenorge.no fremover.
Ønsker du å ta koronavaksine? Da tar du kontakt med Tolga legekontor som har telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl.13.00 - 14.30 mandag-fredag.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Røros og Holtålen demensforening, Os helselag, og Tolga helselag i samarbeid med Røros kommune, Os kommune og Tolga kommune tilbyr Pårørendeskole høsten 2022.

Pårørendeskolen er et gratis kursopplegg for personer som har et familiemedlem eller er venn med en som har demenssykdom. Pårørendeskolen går over 5 kvelder fra kl. 18.30-21.00 på Øverhagaen bo,helse og velferdssenter, Øverhagaen 5, Røros (mandag 10.oktober avholdes kurset på Røros, Os og Tolga).

Program:

Mandag 19. september: Hva er demens? v/ Bjørn Lichtwarck, lege Alderspsykiatrisk avdeling, Sanderud. OBS: første kurskveld varer til kl. 21.30
Mandag 26. september: Kommunikasjon med personer med demens. v/ Roger Santokie, sykepleier
Mandag 3.oktober: En pårørende forteller. v/ Liv Thorsen, spesialsykepleier og pårørende
Mandag 10.oktober: Hjelpeapparatet, hjelpemidler og kartlegging. v/ representanter av den enkelte kommune. Kurskveldene gjennomføres samtidig på Røros, Os og Tolga:
Hvor: Øverhagaen, Øverhagan 5 (pårørende Røros kommune)
Hvor: Verjåtunet, Rytrøa 2 Os (pårørende Os kommune)
Hvor: Tolga kulturhus -Vidarheim, Skoleveien 8, Tolga (pårørende Tolga kommune)
Mandag 17.oktober: Lover og rettigheter. v/Statsforvalteren Trøndelag


Vi ønsker å gi økt kunnskap om demenssykdommer til pårørende av personer med en demenssykdom.
Kurset er gratis.
Påmelding: Påmelding innen 12.september til Os kommunes servicetorg tlf 62 47 03 00 (man-fre kl 8-15) eller Målfrid Kvarteig tlf 911 32 387.


Vel møtt!

Les mer om Pårørendeskolen i egen brosjyre. (PDF, 116 kB)

Hvis du kjører på vilt, har du en del ansvar og plikter:

  • Sett på varselblink før du går ut av kjøretøyet - husk også å ta på refleksvest, samt å sette ut varseltrekant.
  • Ring politi på 02800 og varsle om påkjørsel av dyr (plikt), selv om du tror dyret er uskadd. Du risikerer avkortning på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. Manglende varsling kan føre til anmeldelse.
  • Politiet varsler videre til fallviltmannskapene (viltnemnda) i den kommunen påkjørselen har skjedd.
  • Om dyret flykter til skogs og du ikke kan vente på viltnemda, merk stedet hvor dyret forsvant slik at de har en sporutgang. Bruk gjerne viltbånd, om du har dette med deg.
  • Avliv aldri en skadet elg, hjort, rein, rådyr, villsvin eller dyr fra dyrehold (husdyr) på egen hånd.
  • Avgjørelsen om avlivning skal tas av politi eller fallviltmannskap.
  • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.

Se også:

Statens vegvesen

Vegtrafikkloven § 12

Dyrevelferdsloven § 4

 

Helsedirektoratet har sendt informasjon til kommunene via statsforvalterne om psykososial oppfølging etter masseskytehendelsen i Oslo 25.juni.

 

Alle som er født i 1957 og tidligere kan nå få koronavaksine dose nr 4 i august/september. Kontakt Tolga legekontor for å bestille time eller Boots apotek på Tynset.