Nemnder og utvalg 2023-2027

Administrasjonsutvalget: 

Fra politisk nivå: Formannskap 

Fra administrasjonen: Siv Stuedal Sjøvold, Harald Sørli, Reidun Joten

Ansatte: Leif Martin Kristoffersen, Mona Randen og Berit Flatgård

 

AMU-Arbeidsmiljøutvalg 2024-2028:

Frode Fossbakken, kommunalsjef vara: Morten Løvhaug

Siv Stuedal Sjøvold, kommunedirektør vara: Harald Sørli

Bård Sundmoen Aas, kommunalsjef vara: Justinas Leveika

Inge Erlimo, hovedvernombud vara: Guro Leren

Bjørn Morten Galåen, tillitsvalgt

Ann-Kristin Leistad Sandvik, tillitsvalgt

Harald Sørli, sekretær

 

Eiendomsskatt:  

Takstnemnd:          

Toril Østvang, leder 

 Stein M. Nygjelten 

 Elisabeth Saanum 

Vara: Ingunn Bakken 

 

Overtakstnemnd:   

Svein Ola Nygjelten, leder 

Marit Erlien Hulbækmo 

Tove Mette Tveråen 

Vara: Trond Peder Carlsen 

 

Eldreråd:              

Inga Trøan Sundt     vara: Elisabeth Lundberg 

Svein G. Bakken      vara: Esten Kleven 

Arnstein Solheim

Einar Heggstad

Stein Vidar Nytrøen

Torill Urset Erlimo
 

Fiskefond:            

Esten Kleven             vara: Kari Nordskogen Volden 

Terje Sundt                vara: Svein Gjelten Bakken

Eva Nyhus                 vara:  Amund Tangen Bondal 

 

Fjellstyret: 

Kari Nordskogen Volden, leder    vara: Maren Riise Rusten

Ola Petter Søndmør, nestleder    vara: Liv-Monica B. Holøyen

Astrid Holøien                           vara: Jan Oddbjørn Holøien

Mats Hodal Sønmør                 vara: Ingrid Van Gastel

Ingar Gjelten                           vara: Esten Inge Hilmarsen

 

Frivilligsentralen:      

Inga Trøan Sundt                    vara Heidi Øien 

Generalforsamlinger og årsmøter:

Ordfører.

1.vara: varaordfører

2.vara:

Revisjon Midt Norge SA: Maren Riise Rusten
Tolga-Os Sparebank: Esten Kleven
FARTT: Ingeborg Kirkbakk
FIAS: Maren Riise Rusten
Meskano: Ingeborg Kirkbakk
Nord-Østerdal Kraftlag: Esten Kleven

 

Inkluderingsutvalg:

Esten Inge Hilmarsen, leder   vara: Amund T. Bondal 

Cornelia C. Molenaar               vara: Ingeborg Kirkbakk 

 

Midt-Hedmark brann og redning (MHBR):

Repr. til styret:                      Eva Nyhus og Esten Kleven 

Repr. til representantskapet:  

Elisabeth Lundberg         vara: Anne-Gjertrud Rye 

Ingar Gjelten                    vara: Kari N. Volden 

 

Nasjonalparkstyret Forollhogna:  

Ordfører                vara: Toril Østvang 

Norges Nasjonalparkkommuner:

Ordfører 

Ingrid Vingelsgaard (representant fra næringslivet)

IPRNØ:                                

Ordfører                            vara: Varaordfører 

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: 

Politiske representanter:                   

Amund Tangen Bondal         vara: Maren Riise Rusten 

Jo Esten Trøan                     vara: Jakob Trøan 

Representanter fra organisasjoner:  

Lotte Iversen 

Kristin Kalstad Moseng 

Peter van Gastel 

Vara:  Frode Rusten og Ann-Kristin L. Sandvik 

 

Samarbeidsutvalg skole og barnehage: 

Tolga skole:       Terje Sundt                      vara :Kari N. Volden 

Vingelen skole:  Esten Inge Hilmarsen     vara: Ingeborg Kirkbakk 

Tolga barnehage: Toril Østvang                vara:  Maren Riise Rusten 

 

Trafikksikkerhetsutvalg:    

Knut Sagbakken, leder 

Inga Trøan Sundt 

Maren Riise Rusten 

Esten Kleven 

Svein Gjelten Bakken 

1.vara: Liv-Monica B. Holøyen 

2.vara:  Åsmund Nymoen 

3.vara: Terje Sundt 

 

Tolga kirkelige fellesråd:     

Ingeborg Kirkbakk   vara: Ordfører 

 

Stiftelsen Tolgen Hyttstue:   

 Anne-Gjertrud Rye       vara: Eva Nyhus 

Maren Riise Rusten      vara: Toril Østvang 

Svein Gjelten Bakken   vara: Ingar Gjelten 

 

Tynset folkehøgskole, forvaltningsstyre:  

Anne Maren Røseplass  vara: Brit V. Ryen 

 

Verdensarvrådet, lokalt:      

Ingeborg Kirkbakk, leder 

Anne-Gjertrud Rye 

Eva Nyhus 

 Jon Sagbakken 

 Jon Vingelen 

 Jakob Trøan 

Tone Hulbækmo 

Vara:  

Terje Bakken 

Maren Riise Rusten 

Britt Nesteby 

Villreinnemnd Forollhogna:     

Elisabeth Lundberg og Jo Esten Trøan 

 

Villreinnemnd Tolga østfjell:  

Viltnemnda i Tolga kommune 

 

Viltnemnda:                      

Jo Esten Trøan, leder 

Elisabeth Lundberg 

Åsmund Nymoen 

Jan Håkon Jordet 

Britt Nesteby 

 1.vara:  Esten Kleven 

2.vara:  Gunn Hege Jordmoen-Søndmør 

 

Vingelen nærvarme: 

Styrerepresentant:             

Kari Nordskogen Volden  vara: Toril Østvang 

Utsending til årsmøtet:      

Ordfører                            vara: Varaordfører 

 

Valg av medlemmer til utredningsoppgave- Handlingsplan mot selvmord : 

  Maren Riise Rusten, leder 

  Elisabeth Lundberg 

   Åsmund Nymoen 

  Jo Esten Trøan 

   Toril Østvang