Formannskapet 2019-2023

Tolga formannskap består av 5 medlemmer fordelt på 3 partier:

Sosialistisk Venstreparti har 2 representanter.

Senterpartiet har 2 representanter.

Arbeiderpartiet har 1 representant.

 

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

Formannskapet:

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

 E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380.

 

Knut Sagbakken -varaordfører- Arbeiderpartiet

 E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Tlf: 951 62 945.

Eva Nyhus-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: eva.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 416 39 520.

Klikk for stort bilde

Jo Esten Trøan-Senterpartiet

  E-post: jo.esten.troan@tolga.kommune.no

Tlf:906 80 208.

Trøan ble 25.6.2020 valgt til nytt medlem i formannskapet for perioden 2019-2021  p.g.a Leif Vingelens fritak fra politiske verv med virkning fra 1.8.2020. 

 

Ingeborg Kirkbakk- Senterpartiet

 E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Tlf: 416 03 540.

Vararepresentanter

SV/Ap:

1.Ann- Kristin Leistad Sandvik (AP)

2. Åsmund Nymoen (AP)

3. Regina Sankar-Øyan (SV)

4.Kjell Dalløkken (SV)

5. Maren Riise Rusten (SV)

Sp/V:

Fra 25.6. 2020: 

1. Toril Østvang (V)

2. Einar Hilmarsen (SP)

3. Esten Kleven (SP)

4. Julie Skogsrud Jordet (SP)

 

 

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året.


Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Gebyrene for kommunale avgifter ser du ved å klikke på denne lenken.

 
Nyttige lenker