Formannskapet 2023-2027

Tolga formannskap består av 5 medlemmer fordelt på 3 partier:

Sosialistisk Venstreparti har 2 representanter.

Senterpartiet har 2 representanter.

Arbeiderpartiet har 1 representant.

 

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

Formannskapet:

 

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

 

Tlf: 918 27 380.

 

Maren Riise Rusten-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: maren.riise.rusten@tolga.kommune.no

Tlf: 907 27 029.

 

 

 

Knut Sagbakken -varaordfører- Arbeiderpartiet

E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Tlf: 951 62 945.

Esten Kleven-Senterpartiet

E-post: esten.kleven@tolga.kommune.no

Tlf: 482 20 947.

 

 

Ingeborg Kirkbakk- Senterpartiet

E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Tlf: 416 03 540.

Vararepresentanter

SV/AP:

1.Terje Sundt SV

2. Åsmund Nymoen, AP

3.Esten Inge Hilmarsen, SV

4. Inga Trøan Sundt, SV

5. Anne-Gjertrud Rye, SV

Sp/V:

1. Jo Esten Trøan, SP

2. Toril Østvang, V

3. Kari Nordskogen Volden, SP