Formannskapet 2023-2027

Tolga formannskap består av 5 medlemmer fordelt på 3 partier:

Sosialistisk Venstreparti har 2 representanter.

Senterpartiet har 2 representanter.

Arbeiderpartiet har 1 representant.

 

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

Formannskapet:

 

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

 

Tlf: 918 27 380.

 

Maren Riise Rusten-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: maren.riise.rusten@tolga.kommune.no

Tlf: 907 27 029.

 

 

 

Knut Sagbakken -varaordfører- Arbeiderpartiet

E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Tlf: 951 62 945.

Esten Kleven-Senterpartiet

E-post: esten.kleven@tolga.kommune.no

Tlf: 482 20 947.

 

 

Ingeborg Kirkbakk- Senterpartiet

E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Tlf: 416 03 540.

Vararepresentanter

SV/AP:

1.Terje Sundt SV

2.Elisabeth Lundberg, SV

3. Åsmund Nymoen, AP

4.Esten Inge Hilmarsen, SV

5. Inga Trøan Sundt, SV

6. Anne-Gjertrud Rye, SV

Sp/V:

1. Jo Esten Trøan, SP

2. Toril Østvang, V

3. Kari Nordskogen Volden, SP

 

 

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året.


Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Gebyrene for kommunale avgifter ser du ved å klikke på denne lenken.

 
Nyttige lenker
Rapportering