Formannskapet 2019-2023

Tolga formannskap består av 5 medlemmer fordelt på 3 partier:

Sosialistisk Venstreparti har 2 representanter.

Senterpartiet har 2 representanter.

Arbeiderpartiet har 1 representant.

 

Ønsker du å se saklister og møteprotokoller finner du dette i møtekalenderen.

Formannskapet

Bjørnar Tollan Jordet-ordfører -Sosialistisk Venstreparti

 E-postadresse: bjornar.tollan.jordet@tolga.kommune.no

Tlf: 918 27 380.

 

Knut Sagbakken -varaordfører- Arbeiderpartiet

 E-post: knut.sagbakken@tolga.kommune.no

Tlf: 951 62 945.

Eva Nyhus-Sosialistisk Venstreparti

E-postadresse: eva.nyhus@tolga.kommune.no

Tlf: 416 39 520.

Jo Esten Trøan-Senterpartiet

  E-post: jo.esten.troan@tolga.kommune.no

Tlf:906 80 208.

Trøan ble 25.6.2020 valgt til nytt medlem i formannskapet for perioden 2019-2021  p.g.a Leif Vingelens fritak fra politiske verv med virkning fra 1.8.2020. 

 

Ingeborg Kirkbakk- Senterpartiet

 E-post: ingeborg.kirkbakk@tolga.kommune.no

Tlf: 416 03 540.

Vararepresentanter

SV/Ap:

1.Ann- Kristin Leistad Sandvik (AP)

2. Åsmund Nymoen (AP)

3. Regina Sankar-Øyan (SV)

4.Kjell Dalløkken (SV)

5. Maren Riise Rusten (SV)

Sp/V:

Fra 25.6. 2020: 

1. Toril Østvang (V)

2. Einar Hilmarsen (SP)

3. Esten Kleven (SP)

4. Julie Skogsrud Jordet (SP)