Skjema

Her finner du aktuelle skjema i alfabetisk rekkefølge.

 

A 

Altinn

Altinn - skogfondsstsystem

 

 

B

Barnehage-søknad om plass/ oppsigelse/søknad om redusert foreldrebetaling-gratis kjernetid 

 
 


Bostøtte

Byggesak: 

Byggesak-samleside for byggesaksblanketter

eByggesøk (tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Her får du hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes)

Byggesøknaden.no (søknad uten ansvarsrett og hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult)

 

F

Feie-og tilsynsgebyr -søknad om fritak

 

G

Generell henvendelse til kommunen

Gravearbeid - melding om igangsetting av gravearbeid (PDF, 402 kB)

 

H

Husbanken- bostøtte, startlån

I
Ildsted-melding til MHBR

 

K

Konsesjon- egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Konsesjon-søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Kulturskolen

Kulturarbeid/kulturarrangement -søknad om tilskudd

 

L

Landbruk-samleside for skjema fra Landbruksdirektoratet

 

M

Motorferdsel i utmark-enkeltsøknad

Motorferdsel i utmark-kjørebok

Motorferdsel i utmark-leiekjøring med snøskuter

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen, samleside for meldinger og søknader

N

NAV-skjemaside

S

Salgsbevilling-alkohol

Skjenking av alkohol -søknad om bevilling i tidsrommet 1.7.2020-30.6.2024

Skjenkebevilling- søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt bestemt anledning)

SFO-søknad/oppsigelse

Skatteetaten

Skogfond

Skole-Visma Flyt skole

Skoleskyss

T

TT-kort

V

Vannmåleravlesning