Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Tolga kommune! 

Ønsker du å gå rett til oversikten over ledige stillinger kan du klikke på denne lenken.

 

Velkommen som jobbsøker i Tolga kommune

Tolga kommune er en organisasjon i stadig utvikling. Vi er ca 160 ansatte fordelt på sektorene: Oppvekst, velferd og samfunnsutvikling, i tillegg til rådmannens stab og støttefunksjoner:

Organisasjonskart -Tolga kommune.

 

Vi leverer varierte tjenester til kommunens innbyggere og utfører oppgaver innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du muligheter for personlig og faglig utvikling.

Tolga kommune er en arbeidsgiver som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Personvernerklæring

Personvernerklæring Easycruit

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger gjennom rekrutteringssystemet vårt (jf. personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (jf. Personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Hvem er behandlingsansvarlig?

Tolga kommune har ansvaret for behandlingen av personopplysninger innhentet gjennom jobbsøkeportalen EasyCruit på www.tolga.kommune.no sine sider.

Hvem er databehandleren?

Det er EasyCruit som er databehandleren for rekrutteringssystemet vårt.

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å få en oversikt over relevante opplysninger for å vurdere kandidater i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ligger i personopplysningsloven. Som offentlig forvaltningsorgan har også andre lover betydning for Tolga kommunes behandling av personvernopplysninger:

  • Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument skal eller kan unntas offentlighet. 
  • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Tolga kommune.
  • Arkivloven gir regler om hvordan arkivansvarlig skal behandle og oppbevare
  • saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Hvilke personopplysninger behandles?

For å gjøre rekrutteringsprosessen mest mulig effektiv og informativ er det behov for flere opplysninger. Blant annet samler vi inn:  

  • Kontaktinformasjon som; navn, adresse, epostadresse, telefonnummer  
  • Fødselsdato  
  • Stillingsrelatert informasjon som; tittel, utdannelse, stilling, arbeidsforhold o.l.

Hvor hentes opplysninger fra?

Du oppgir selv disse opplysningene. Du er selv ansvarlig for at de opplysningene du oppgir er riktige.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Det er derimot rent praktisk nødvendig å oppgi visse opplysninger, som for eksempel kontaktinformasjon og CV-informasjon, for at rekrutteringsprosessen skal være effektiv og formålstjenlig.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Tolga kommune har gitt samtykke til at opplysninger kan deles med underleverandører og tredjeparter der det er nødvendig. Det er databehandlers plikt til å påse at underleverandører påtar seg forpliktelser som er i henhold til databehandleravtalen mellom Tolga kommune og EasyCruit, samt personvernlovgivningen.

Hvordan arkiveres og slettes opplysningene?

Opplysningene arkiveres i sak- og arkivsystemet til Tolga kommune. Selve rekrutteringssaken som opprettes ved en stillingsutlysning slettes etter en viss tid. Dersom søkeren får jobb i kommunen blir arbeidsavtalen, tilbudsbrevet og søkerens CV arkivert i personalarkivet. Denne informasjonen blir bevart i vårt sak- og arkivsystem som bevaringsverdig informasjon, og vil dermed ikke bli slettet.

Hvordan sikres opplysningene?

Databehandler skal sørge for et høyt sikkerhetsnivå i sine produkter og tjenester. Dette skal skje ved organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak, i henhold kravene til informasjonssikkerhet som fremgår av GDPR artikkel 32. For mer informasjon om hvordan Tolga kommune ivaretar personvernet, se:

https://www.tolga.kommune.no/tjenester/om-nettstedet/personvernerklaring/

Kontaktinformasjon:

Tolga kommune 

Brugata 38

2540 Tolga

Tlf: 624 96 500/ postmottak@tolga.kommune.no

Rekrutteringssystemet Easycruit

Tolga kommune bruker systemet EasyCruit for rekruttering fra februar 2020. Din brukerprofil i kommunens gamle rekrutteringssystem er ikke lenger gyldig, og du må registrere CV-en din på nytt. Dersom CV-en din skal forbli lagret må du opprette deg som bruker i EasyCruit. Du kan også søke på stillinger uten å opprette deg som bruker, men da vil ikke CV-en din bli lagret. 

Søknadssprosessen

Tolga kommune bruker et elektronisk søknadssystem. Alle søknader, også åpne søknader, skal registreres og sendes gjennom dette systemet.
CV skal fylles ut direkte i systemet/lastes opp. Attester og vitnemål skal legges ved søknaden.

Mer informasjon

Har du spørsmål om utlyste stillinger, ta kontakt direkte med kontaktperson oppgitt i stillingsannonsen.

Trenger du mer informasjon om søkeprosessen, ta kontakt med servicetorget tlf. 62 49 65 00.

Det kreves gyldig politiattest ved tilsetting i stillinger som skal jobbe med barn og for stillinger innen helse og omsorg.  

Se utlyste stillinger og søk her

 

Har du spørsmål vedrørende utlyste stillinger, tar du kontakt med de som er oppgitt som kontaktpersoner i utlysnings annonsene. Har du spørsmål om hvordan du skal fylle ut søknaden eller trenger bistand med den elektroniske løsningen, tar du kontakt med servicetorget; postmottak@tolga.kommune.no / tlf. 624 96 500.

 

Vi ønsker deg velkommen til å søke ledige stillinger hos oss!