Vingelen skole

Skolen er en del av oppvekstsenteret Vingelen skole og barnehage. Den ligger sammen med barnehagen sentralt i bygda Vingelen.

 

Trygghet, trivsel, tilhørighet og kunnskap er skolens hovedmål.

Tolgas visjon: Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap.

Målsetting og kjennetegn: Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn.

Hvordan kan vi ved Vingelen skole oppnå dette? 

  • Skolen skal bidra til at ungene blir glade i kommunen, bygda, kulturen og naturen
  • Uteskole og uteaktiviteter skal vektlegges
  • Tett samarbeid mellom skole, foreldre og lokalsamfunn
  • Kulturskolen, fritidsaktiviteter og fritidstilbud er viktige element
  • Vektlegging av tiltak som skaper identitet

Vingelen skole jobber aktivt for at elevene skal trives og oppleve mestring i hverdagen, de skal føle seg trygge i og rundt skolehverdagen og dens innhold. Målet er et godt læringsmiljø. Skolens virksomhet skal også bære preg av at elevene skal få en tilhørighet til skolen og bygdesamfunnet. De skal få muligheten til å utvise skaperglede, kreativitet og utfoldelse. I denne sammenheng nevnes spesielt to årlige arrangement; juletrefest og 17. mai der elevene opptrer for publikum. Dette er viktige elementer for å kunne oppnå det vi alle ønsker; en optimal læringssituasjon og et mestringsorientert oppvekstmiljø, hvor elevene kan utvikle sine evner til beste for seg sjøl, bygdesamfunnet og samfunnet generelt i fremtida. For å lykkes med dette er et tett hjem /skole- samarbeid nødvendig. Dette oppnås gjennom en felles forståelse av hvordan virksomheten Vingelen skole skal drives, og tett samarbeid gjennom året.

SFO Vingelen skole

Ved Vingelen skole og barnehage går elevene på 1.-4.trinn på skolen hver dag. Lengden på skoledagene varierer fra 4-6 skoletimer. Etter skoletid er det SFO-tilbud i egne lokaler. Morgen-SFO tilbys kl. 07.00 – 08.00 i samarbeid med barnehagen. Åpningstiden er fram til kl.16.30 alle dager. Det er viktig med et godt pedagogisk tilbud på SFO, som kombinerer frilek og voksenstyrte aktiviteter. SFO har store arealer både ute og inne, som brukes aktivt.  SFO har også egen nettside. Skolens ferier har egne påmeldinger, og en betaler for antall dager en ønsker. 

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet.I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

Vingelen barnehage

Ved å klikke på denne lenka kan du finne mer informasjon om barnehagen.

 

Foto: Sindre  Riise

Kontakt

Reidun Joten
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 41 33 18 83
Mobil 41 33 18 83
Leif Vingelen
Enhetsleder / rektor Vingelen skole og barnehage
E-post
Mobil 91 14 59 58

Adresse

Adresse: 

Nordate 14

2542 Vingelen

E-post: vingelen.skole@tolga.kommune.no

Tlf: 990 94 790