SFO (skolefritidsordningen)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. -4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. - 7. trinn.

SFO Tolga skole

Skolefritidsordningen ved Tolga skole heter Regnbuen. Her legges det størst mulig vekt på frilek.
Gjennom hele året gis barna tilbud om formingsaktiviteter med mer i takt med høytider, helligdager osv.

Regnbuens åpningstider er fra kl. 07.00 til kl. 16.30 alle ukedager. Måltid og frukt serveres etter skoletid.

Ferier har egne påmeldinger.

Kontaktinfo:

Ansvarlig: Roar Strømli.

Tlf.nr Regnbuen SFO: 40 43 74 52.

 

SFO Vingelen skole

Ved Vingelen skole og barnehage går elevene på 1.-4.trinn på skolen hver dag. Lengden på skoledagene varierer fra 4-6 skoletimer. Etter skoletid er det SFO-tilbud i egne lokaler. Morgen-SFO tilbys kl. 07.00 – 08.00 i samarbeid med barnehagen.
Åpningstiden er fram til kl.16.30 alle dager. Det er viktig med et godt pedagogisk tilbud på SFO, som kombinerer frilek og voksenstyrte aktiviteter. SFO har store arealer både ute og inne, som brukes aktivt.

Kontaktinfo:

Telefon: 40 03 52 26.

Hva tilbyr vi?

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Hva koster det?

Se egen side med gebyrer og betalingssatser ved å klikke på denne lenken.

Mer om SFO

Søknadsskjema og brukerveiledning

Alle søknader som gjelder SFO skal sendes elektronisk via Visma foresattportal Dette gjelder både Tolga og Vingelen SFO.

Lurer du på hvordan du søker gjennom Visma foresattportal ? Da kan denne brukerveiledningen (PDF, 322 kB) hjelpe deg.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-2.trinn for familier med lav inntekt

Ingen husholdninger som har elev i 1.-4.trinn skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO -plass. Husholdninger med brutto skattepliktig person- og kapitalinntekt under
kr 437 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen som pr. 1.januar 2020 er kroner 2 625 per måned.
Ordningen krever en søknadsprosess. Tolga kommune har utarbeidet eget søknadsskjema på papir. 
Det kan søkes i løpet av hele skoleåret. Søknadsfrist er den 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett skoleår. Foresatte som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon kreves siste mottatte skattemelding. Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har skattemelding å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.
Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.


Tolga kommune
Sektorleder oppvekst

Gratis SFO i 12 timer for 1.-3.trinn

Regjeringen har vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1.-3.trinn fra høsten 2024. Har du spørsmål om dette kan regjeringen.no gi deg svar.