Vingelen barnehage

Barnehagen er en del av oppvekstsenteret Vingelen skole og barnehage. Den ligger sammen med skolen sentralt i bygda Vingelen. Barnehagen har et stort, felles uteområde sammen med skolen, samt idrettsbane, lysløype, skog og gapahuk. Skole og barnehage har sambruk av gymsal og sløydrom. Vi bruker ofte nærmiljøet ellers, og barnehagen samarbeider bl.a med en gård i Vingelen om grønnsakshage.

Vingelen barnehage har to avdelinger: Ræbben (2-6 år) og Knøsen (1-2 år).  Begge avdelingene, i likhet med skolens klasserom, er oppkalt etter lokale fjelltopper. Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00-16.30. Den er stengt i tre uker om sommeren.

Kontaktinformasjon avdelinger:

Ræbben, tlf: 474 53 928.

Knøsen, tlf: 489 42 010.

Styrer: Renate Ryen

Enhetsleder for Tolga kommunale barnehage, Astrid Moen, har ansvar for barnehageopptak og spesialpedagogiske tiltak.

Foreldreutvalget:

  • Leder: Signe Tingelstad               
  • Nestleder: Trond Peder Carlsen
  • Vararepresentanter: Marike Martinsen, Simen Grue    

Samarbeidsutvalget:

Trond Peder Carlsen (FAU barnehage)

Elin G. Gransletten (FAU skole)

Esten Inge Hilmarsen (politisk valg rep.)

Renate Ryen (ansatte barnehage)

Bente Nordistuen (ansatte skole)

Leif Vingelen (rektor og enhetsleder)

Astrid B. Nystuen (leder elevråd)

Synne Haugen (nestleder elevråd)

Tolgas visjon:
Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap.

Målsetting og kjennetegn:
Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn.

Bildeglimt fra hverdagen i Vingelen barnehage:

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet.I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

 

 

Kontakt:

Adresse: Nordate 14

               2542 Vingelen

E-post: leif.vingelen@tolga.kommune.no

Telefon: 911 45 958

Kontakt

Leif Vingelen
Enhetsleder / rektor Vingelen skole og barnehage
E-post
Mobil 91 14 59 58