Vingelen barnehage

Vingelen barnehage ligger sentralt i Vingelen sentrum, i lokaler tilknyttet skolen.

Barnehagen har et stort, felles uteområde sammen med skolen, samt idrettsbane, lysløype, skog og gapahuk. Skole og barnehage har sambruk av gymsal og sløydrom.

Barnehagen har sin egen lavvo på uteområdet til museet, i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen samarbeider med en gård i Vingelen om grønnsakhage.

Vingelen barnehage har to avdelinger- Ræbben (2-6 år) og Knøsen (1-2 år).  Begge avdelingene, i likhet med skolens klasserom, er oppkalt etter lokale fjelltopper. Barnehagen har åpningtid fra 07.00-16.30. Den er stengt i tre uker om sommeren.

                                                                                                                    
Styrer: Liv Bjørnstad.

Enhetsleder for Tolga kommunale barnehage, Astrid Moen, har ansvar for barnehageopptak og spesialpedagogiske tiltak.

Foreldreutvalget:

  • Leder: Marita Hunder                Vara: Simen Aasheim Grue
  • Nestleder: Åsulv Reppesgård    Vara: Katja Tangen

Tolgas visjon:
Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap.

Målsetting og kjennetegn:
Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn.


Realfag og uteaktivitet er gjennomgåene tema i år.

  • Yrker
  • Farger

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet.I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

 

 

Kontakt:

Adresse: Nordate 14

               2542 Vingelen

Kontakt

Liv Bjørnstad
Styrer, Vingelen barnehage
E-post
Telefon 62 49 43 82