Tolga barnehage

nneTolga barnehage ligger i Tolga sentrum og er lokalisert i samme bygg som Tolga skole. Barnehagen ble åpnet 17.august 2020 og huser barn fra tidligere Knutshauåen og Lyngbo barnehager.

 Enhetsleder/styrer er Astrid Moen. Kristin Kokkvoll er styrer/ped.leder.

Tolgas visjon:


Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap.

Målsetting og kjennetegn:


Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn.

Kontaktinformasjon avdelinger:

 Øvensrabben, tlf: 47 45 12 98.

Månknausen, tlf:  48 99 90 30.

 Tverrhøa, tlf: 99 09 47 71.

 Kottberget, tlf: 99 09 47 66.

Foreldrerepresentanter:

  • Leder: Ragnhild Bjørnerheim Hynne
  • Nesteleder: Mali Hilmarsen
  • Vararepresentanter: Sigrid Nesteby og Monica Kalvåg

Samarbeidsutvalg

  • Leder: Ragnhild Bjørnerheim Hynne
  • Nestleder: Monica Kalvåg

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet.I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

 

Kontakt:

 

Adresse: Ivarsveien 16

                2540 Tolga

Kontakt

Astrid Moen
Enhetsleder
E-post
Telefon 47 46 61 15