Budsjett, økonomi-og handlingsprogram

Budsjett og økonomi-og handlingsprogram  legges fram i budsjett- og analyseverktøyet Framsikt hvor administrasjonen arbeider kontinuerlig med å ta i bruk nye metoder i budsjettarbeidet. Mulighetene i Framsikt gir oss et godt grunnlag for å sette mål, planverk og økonomi i sammenheng. I tillegg gir dette bedre innsyn i kommunens økonomi og rammevilkår, både for politikere, innbyggere og andre interesserte.

Budsjett-og analyseverktøyet Framsikt finner du ved å klikke på denne lenka.

Du kan også se budsjett 2024 med økonomi-og handlingsprogram 2024-2027 i wordutgave ved å trykke på denne lenka. (PDF, 7 MB)

Ønsker du papirversjon kontakter du innbyggertorget: postmottak@tolga.kommune.no / 624 96 500.