Vedlikeholdsarbeid på jernbanen

Bane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i Region Midt og Region Nord, inkludert Rørosbanen mellom strekningen Tynset og Støren.

Dette omfatter:

Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i sporet. Arbeidene utføres av Infranord. I tillegg kommer opplasting av pukk.  Dette vil foregå 1-23. mai 

Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og sporveksler. Utføres av maskiner fra Baneservice. Dette vil foregå:

  • 22.-23.mai
  • 30.mai-20.juni
  • 29.juni-17.juli
  • 11.-14.august
  • 26.-28.august
  • 11.-19.september
  • 6.-9.oktober 


På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse. Arbeidene gjennomføres alle ukedager, inkl. helg.

Prosjektet varsler naboer med SMS-varsling etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet.
Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene.

NB: Det kan oppstå endringer på oppsatt fremdriftsplan, og det kan bli nødvendig med flere skift.