Vakttelefon og informasjon for beitelag/beitebrukere i forbindelse med rovdyrangrep

Alvdal kommune ved enheten landbruk og miljø har det administrative ansvaret for det interkommunale skadefellingssamarbeidet i Nord-Østerdal og Engerdal. Det vil si at kontoret kan bistå beitelag, reinbeitedistrikt og øvrige beitebrukere ved rovdyrangrep i beitesesongen, samt eventuelle spørsmål som dukker opp i forbindelse med rovdyrangrep/rovdyrskader i beitesesongen i alle kommuner innenfor samarbeidet. Beitebrukere kan fortsatt be om hjelp fra egen kommune, eller ta kontakt med vakttelefonen til det interkommunale samarbeidet. Vakttelefon  interkommunal vakttelefon i forbindelse med rovdyrangrep (driftes av Alvdal kommune) Telefon: 457 25 798 (utenfor beitesesong 624 89 000). Telefonen er betjent i tidsrommet 10.6 – 10.9.2024 (send SMS dersom det ikke oppnås kontakt, det kan være flere som ringer, eller korte perioder utenfor dekning). Det er også laget et informasjonsskriv (PDF, 276 kB) slik at beitelag/brukere kan få den nødvendige hjelpen ved behov.