Nå kan du søke om barnehageplass 2024-2025

Nå er det mulig nå søke om barnehageplass ved hovedopptaket. 

Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i oppholdstid, antall dager, andre dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen. 

Disse må levere søknad: 

·nye søkere 

·de som ønsker endring av dagens barnehageplass – flere dager, færre dager eller andre dager.

Søknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2024.

Barna ute på tur.

Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august.

Viser til informasjon om barnehagene, vedtekter og informasjon på kommunens hjemmeside.

Barnehageplass søkes elektronisk: https://foresatt.visma.no/tolga

Alle søkere med rett til plass og som ønsker oppstart i perioden august-november gis vedtak om plass ved hovedopptaket.

Søkere som ønsker oppstart i fra januar oppfordres til å søke ved hovedopptaket (for oversiktens skyld og for å sikre søkere som oppfyller retten til plass).

Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2024 blir behandlet ved hovedopptaket.

Søknader med ønske om plass fra januar 2025 blir behandlet i løpet av oktober måned.

Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke om endring gjennom hele året.

Barna som leker i snøen.