Nå kan det søkes på midler til gode samskapingsprosjekter i Tolga

Lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn for samskapingsprosjekter i Tolga kommune. Med samskapingsprosjekter menes prosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere. Tirsdag 6.oktober kl. 10.30 er det kick off for dette: