Vingelen nasjonalparklandsby

Bunåva, Vingelen - Klikk for stort bilde

 Som nasjonalparklandsby er Vingelen en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark er et sammenhengende og til dels urørt fjellområde med slake dalsider og runde, vennlige terrengformasjoner. Forollhogna er kjent for å ha de største villreinbukkene i Norge. Rundt parken ligger frodige daler med særpreget, vakkert kulturlandskap hvor det fortsatt drives aktiv seterdrift.

En nasjonalparklandsby skal tilby det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv, og være en naturlig innfallsport til den tilhørende nasjonalparken. Her skal både lokalbefolkning og besøkende få god informasjon om nasjonalparken. Landsbyen skal også tilby overnatting, servering og aktiviteter. 

Foreløpig er det bare fem nasjonalparklandsbyer i hele Norge. Disse er Geilo i Hol, Fossbergom i Lom kommune, Jondal i jondal kommune, Storslett i Nordreisa kommune og Vingelen i Tolga kommune.

Nasjonalparklandsby-prosjektet ble etablert i 2008 av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, som et virkemiddel for økt verdiskaping i kommuner og bygder rundt våre store verneområder. Se mer i rapporten

 

Forollhogna nasjonalpark

Spor etter mange kulturminner viser at Forollhogna har vært brukt av menneskene i dalførene helt tilbake til steinalderen. Flere spor viser samisk bosetting i området, både gjennom rester av boplasser, ofringsplasser og dyregraver for fangst av rein. Et stort antall dyregraver og fangstanlegg er registrerte, disse er tidsfestet helt tilbake til steinalderen.

Les mer om Forollhogna nasjonalpark på nasjonalparkstyrets nettsider

Se også mer informasjon om Vingelen nasjonalparklandsby på egen nettside.