Døgnåpne vakttelefoner

Tjeneste

Telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Brann, nødtelefon

110

Hjemmebaserte tjenester

488 92 118

Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS)

612 79 220/

414 81 220 (mobil)

Kommunalteknisk vakt

959 29 121

Kommunalt kriseteam, leder Elin Eggen 959 93 014

Legevakt

116 117

Medisinsk nødtelefon

113

Meld fra om skadet vilt

02800

Politi, nødnummer

112