Døgnåpne vakttelefoner

Tjeneste

Telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Brann, nødtelefon

110

Hjemmebaserte tjenester, Tolga kommune

(kl. 07.30-22.30)

906 68 110

Omsorgsboliger (kl. 07.30-22.30) 474 82 623
Tolga omsorgstun (døgnbemannet tlf) 400 32 025

Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS)

612 79 220/

414 81 220 (mobil)

Kommunalteknisk vakt, Tolga kommune

959 29 121

Kriseteam i Tolga kommune, leder Barbro Mestvedthagen Ryen

624 96 501/

481 777 38

Legevakt

116 117

Medisinsk nødtelefon

113

Meld fra om skadet vilt

02800

Politi, nødnummer

112