Døgnåpne vakttelefoner

Tjeneste

Telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Barnevernvakt

479 76 780 (hverdager kl. 08.00-15.00)

404 040 15 (døgnåpen)

Brann, nødtelefon

110

Hjemmebaserte tjenester, Tolga kommune

(kl. 07.30-22.30)

906 68 110

Veterinærvakt for Tolga og Os kommuner

(mandag-fredag fra kl. 16 + natt, helg og helligdager)

624 94 320
Omsorgsboliger (kl. 07.30-22.30) 474 82 623
Tolga omsorgstun (døgnbemannet tlf) 400 32 025

Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS)

612 79 220/

414 81 220 (mobil)

Kommunalteknisk vakt, Tolga kommune

959 29 121

Kriseteam i Tolga kommune, leder Elin Eggen

624 96 501/

474 76 118

Legevakt

116 117

Medisinsk nødtelefon

113

Meld fra om skadet vilt

Tolga fallviltmannskaper

02800

488 68 270

Politi, nødnummer

112

Beredskapsnummer -akutt behov for midlertidig bolig (NAV) 406 38 016