Brann og feiing

Tolga kommune er medeier av Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS (MHBR).  MHBR har i dag ansvaret for med å forvalte brann-og redningstjenesten samt feiertjenesten for eierkommunene Tolga, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Folldal.

MHBR er også ansvarlig for feiervesenet i kommunene. I Tolga er Arnstein Solheim feierformann.

Eier skal melde fra til feierseksjonen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget (jf Forskrift om brannforebygging kap. 2 § 6).
Rehabilitering av skorstein/pipe må omsøkes. Dette gjelder oppsett, endring, rivning eller rehabilitering. Mer informasjon finner du på byggesakssiden vår.
 
Husk røykvarslerens dag 1. desember!
 
Mer informasjon om MHBR og deres tjenester finnes på deres hjemmeside.
 
 
Kontaktinformasjon:
 
MHBR:
Tlf: 62 43 32 30
Epost: post@mhbr.no
 
Feierformann Tolga:
Arnstein Solheim, tlf: 415 67 469.