Slik søker du

Sjekk først om ditt tiltak krever en søknad til kommunen. Det gjør du ved å følge linken "Trenger du å søke?"

Sett deg inn i bestemmelsene til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. Følg denne linken for mer informasjon om kommunens reguleringsplaner.

Er bygningen registrert i SEFRAK, må du kontakte kommunen og fylkeskommunen. Følg denne linken til SEFRAK-registeret.

Skjemaer må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.