Bostøtte

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen? 

Ta kontakt med innbyggertorget så hjelper vi deg.


Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Dette kan du se på Husbankens hjemmeside. 

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. På Husbankens hjemmeside kan du søke om bostøtte.

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. På Husbankens nettside må du også melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Klage sendes på husbankens hjemmeside.

Mer informasjon


Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no  . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk 

·         Lov om bostøtte

·         Forskrift om bustøtte