Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Tjenesten for funksjonshemmede har hovedansvar for:

 • Dagtilbud
 • Avlastning helg/ferier
 • Støttekontakt
 • Tilrettelegging av botilbud og oppfølging egen bolig/leilighet
 • Fritidstilbud
 • Matgruppe
 • Ledsagerbevis

Besøksadresse: Sjukhusmoen 77.

Kontortid: 08.00-15.30.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d gir enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Kommunens plikt til å tilby ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 er med andre ord videreført.

Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Regjeringen har utarbeidet tre rundskriv om BPA-ordningen:

Ta kontakt med fagleder TFF for mer informasjon eller om du ønsker å søke om BPA.

TT-ordningen

Ved behov for TT-kort les mer hos: Innlandstrafikk som håndhever ordningen. 

Parkeringsbevis

Ved behov for parkeringsbevis for forflytningshemmede tar du kontakt med NAV Tolga.

Vergemål
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gjelder for funksjonshemmede. Ledsagerbevis bidrar
til at ledsager kan komme gratis inn på ulike kulturtilbud og offentlige transportmidler. Ordningen gjelder så lenge funksjonshemmingen er definert ved legeattest.

 

 

Vil du bli støttekontakt?

Tolga kommune trenger både unge og godt voksne personer til samvær med barn, unge, eldre og funksjonshemmede mennesker, med ulike bistandsbehov. Slik at vi kan bistå dem til å få ei aktiv og meningsfylt fritid.

Du vil være med på å øke menneskets livskvalitet, og sette vedkommende i stand til å mestre fritidens krav og ønsker.

 • Du har lyst til, og glede av å hjelpe et menneske
 • Du har evne til å gjøre det hyggelig for andre
 • Du er flink til å snakke med folk
 • Du er en god lytter
 • Du er lett å be
 • Du er glad i mennesker
 • Du er romslig
 • Du har 3-4 timer pr. uke som andre trenger

Kontakt

Aina Bredesen
Enhetsleder
E-post
Mobil 48 86 12 76