Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Tjenesten for funksjonshemmede har hovedansvar for:

 • Dagtilbud
 • Avlastning helg/ferier
 • Støttekontakt
 • Tilrettelegging av botilbud og oppfølging egen bolig/leilighet
 • Fritidstilbud
 • Matgruppe
 • Ledsagerbevis

Ved behov for TT-kort les mer hos: Hedmark Trafikk som håndhever ordningen.

Ved behov for parkeringsbevis for forflytningshemmede tar du kontakt med NAV Tolga.

Vergemål ivaretas av Fylkesmannen i Innlandet. Informasjon om ordningen finner du på fylkesmannen i Innlandet sin nettside.

Kontortid: 08.00-15.30.

Vil du bli støttekontakt?

Tolga kommune trenger både unge og godt voksne personer til samvær med barn, unge, eldre og funksjonshemmede mennesker, med ulike bistandsbehov. Slik at vi kan bistå dem til å få ei aktiv og meningsfylt fritid.

Du vil være med på å øke menneskets livskvalitet, og sette vedkommende i stand til å mestre fritidens krav og ønsker.

 • Du har lyst til, og glede av å hjelpe et menneske
 • Du har evne til å gjøre det hyggelig for andre
 • Du er flink til å snakke med folk
 • Du er en god lytter
 • Du er lett å be
 • Du er glad i mennesker
 • Du er romslig
 • Du har 3-4 timer pr. uke som andre trenger