Skal du søke om sosialhjelp? – søk gjerne digitalt!

 NAV Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. 
Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke våre digitale løsninger.

 

 

Slik søker du sosialhjelp digitalt:

 Logg deg inn på  Ditt NAV på nav.no med bank-ID.
Du kan også bruke Buypass eller Comfides hvis du har det.

Trenger du fortsatt hjelp? 

Ring NAV Nord-Østerdal på 406 38 016. Åpen på hverdager fra kl.  10.00-13.00. Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale kanalen, kan du sende søknad på papirskjema. Kontakt oss dersom du er usikker på hvordan du skal løse det. Når vi åpner våre mottak igjen, kan du få hjelp ved oppmøte på lokalkontoret.