Redusert tilbud ved Tolga helsestasjon i perioder i 2023/2024

Tolga helsestasjon er stengt denne uka, i perioden fra 29. januar til og med 4. februar 2024. Fra 5. februar vil det være en sykepleier tilgjengelig ved Helsestasjonen i 50% stilling. Tolga kommune beklager perioder med reduserte tjenester, og vi jobber fortsatt med løsninger.

Sykepleierstillingen i 50 prosent vil hovedsakelig jobbe med oppfølging av småbarn i aldersgruppa 0-5 år. Nyfødte og deres foreldre blir førsteprioritet de første ukene. Deretter innkalles det fortløpende til andre kontroller. Alle som har fått utsatte timer vil bli kontaktet av helsestasjonen. Dersom dere ikke har fått time innen 12. februar: 
Ta kontakt på telefon 457 23 245 for ny time. 

Foreldreveiledning gjennomføres løpende i Tolga. For spørsmål om kurs fremover og individuell veiledning, se kontaktinformasjon under.

Grunnet langtidsfravær

På grunn av fravær, har tilbudet ved Helsestasjonen og tilknyttede tjenester vært redusert og skiftende i 2023 og inn i 2024. I perioder har vi fått tak i vikarer, men det har også medført reduserte tjenester i perioder. Tolga kommune beklager dette. 

Det er viktig for oss å få tak i kompetanse for å løse Helsestasjonens viktige oppgaver i perioder med fravær, og vi jobber kontinuerlig både blant egne ansatte og med ekstern rekruttering for å dekke behovet innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten fremover. 

Sentrale funksjoner og kontaktpersoner

  • For timebestillinger/kontroller Helsestasjon: Kontakt sykepleier ved Tolga helsestasjon fra 5. februar, telefon 457 23 245 (se prioriterte oppgaver nevnt over).
  • For andre spørsmål vedrørende Tolga Helsestasjon: Ring enhetsleder Elin Eggen, 
    telefon 474 76 118
  • Ved informasjon om foreldreveiledningskurs eller individuell foreldreveiledning: 
    Kontakt Erle Teigen Husa, telefon 488 60 893

 

Innbyggere vil få svar på Helsestasjonens telefonnummer, 457 23 245, fra 5. februar 2024. 

Ring ellers kommunens sentralbord: Telefon: 62 49 65 00.