Nå er det ett kjørefelt på brua-husk vikeplikt!

 Tolga bru er regulert til ett kjørefelt, for å tilrettelegge bedre for gående og syklende på brua. Dette gjøres ved at mange trafikanter får plass til å gå og sykle på utsiden av oppmerket kjørefelt.

Dette fører til at det bare kan kjøres i en retning om gangen over brua, der kjørende fra øst (fylkesvei 26) har vikeplikt for kjørende mot øst (kjørende som kommer fra fylkesvei 30).

Husk:

  • Det er viktig at du som kjørende planlegger kjøringen, ved å se godt etter møtende trafikk på, eller på veg, inn mot brua.
  • Du som kjørende må også vike i god tid, slik at det  kjøres i en retning om gangen over brua.

Det skal ikke være kjøretøy som møtes på brua! Dette er regulert med skilting og vegoppmerking, som bidrar til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende over brua.