Hugging av trær i Tolga sentrum 24.-28. juni

Det er gjort en gjennomgang av trær og beplanting i Tolga sentrum. Vi må dessverre hugge flere trær grunnet råtne/fare for nedfall, for trafikksikkerhet og for å hindre at røtter ødelegger støttemur og asfalt ytterligere. Det vil oppleves som snaut til vi får plantet inn igjen. Det er god skjøtsel å ta annethvert tre- og plante nytt. 

I Tolga Sentrum er noen tre såpass råtne, så vi greier ikke å beholde annethvert tre over alt. Furu-alleen opp gangveien til Røsebygda vil beholdes og kvistes opp slik at den ikke er til hinder for traktor/kjøretøyer. Det er Innlandet Fylkeskommune som utfører dette både ved fylkesvei og for kommunen ved Ivarsveien.