Håndtering av fugleinfluensa på ville fugler og dyr

Så langt i 2024 har det vært færre påvisninger av fugleinfluensa (HPAI) enn i fjor. Derimot, er det viktig å forberede oss på en mulig økning i antall HPAI-påvisninger hos kolonihekkende sjøfugler i vår og sommer. 

For å være best rustet, deler vi et dokument om håndtering av HPAI på ville fugler (PDF, 150 kB), utarbeidet av Mattilsynet, Miljødirektoratet og andre etater.