Det er nedsatt en navnekomite: Reidun Joten Eivind Moen, Vincent Mukoyo, Sigrid Haugen, Tore Hilmarsen, Marit Erlien Hulbækmo og Astrid Holøien sitter i en navnekomite for det nye kulturbygget/Tolga skole/Tolga barnehage/Tolga kulturskole som skal til ca. 20. november jobbe med:

 • Lede en navneprosess – og foreslå navn på rom og de delene som ikke har navn pr i dag.
 • Navneforslagene skal legges frem for formannskapet 01.12 og kommunestyret i desember-møtet 2020.

Formannskapet har signalisert at de ønsker at navnet Vidarheim videreføres i bygget eller kultursalen.

Rom og enheter som allerede har et navn omfattes ikke av denne prosessen. Det gjelder kun å navn-sette nye rom, og særlig rom som kan bestilles gjennom bookingsystemet. Vi mottar også gjerne innspill på navn på hele bygget. Dvs. både skole, kulturbygg og barnehage. Jfr vedlagt kart og  elektronisk skjema.

Til slutt er det kommunestyret som fatter endelig vedtak om navn.

Prosess: Komiteen har gjennom 2 møter hittil drodlet høyt og fritt. Det er flere innfallsvinkler – alt fra å tenke helt nytt, til å videreføre gammel historie ut fra ulike tema (dialektuttrykk, kunstnere, stedsnavn i Tolga, bygninger i Tolga, ord fra kunst/musikk…osv osv)

Komiteen er opptatt av at navnene skal gi gode assosiasjoner og skape den nye, positive møteplassen hele byggekomplekset er ment å være for ALLE tolginger!

Invitasjon til å delta i prosessen: Vi inviterer alle til å gi innspill til komiteen. Forslag på navn kan sendes elektronisk via kommunens elektroniske skjema. Forslag kan også leveres i brevs form eller på mail.

FRIST: 8. november 2020 (kommunen må ha mottatt dette innen denne datoen).

Vedlegg:

Kart med romnummer -1.etasje (PDF, 636 kB)

Kart med romnummer -underetasje (PDF, 549 kB)

Oversikt rom (PDF, 108 kB)

 Tolga kirkelige fellesråd har ledig 65% stilling som daglig leder/kirkeverge. Snarlig tiltredelse.

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.tolga.kirken.no

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Daglig leder/kirkeverge: Espen Heitmann, 902 61 630, espen@tolga.kirken.no eller fellesrådsleder Arnstein Solheim, 415 67 469, arnstein.solheim@mhbr.no

Søknadsfrist: 4.11.2020.

 

 

Dametrim/FYSAK starter opp igjen onsdag 04.november kl. 18.30, i KØ-bygget ved Tolga skole.

Ta med egne matter/underlag eller håndkle/laken til å legge oppå mattene i gymsalen. Smittevernregler gjelder også her;

- Hold minst 1 meters avstand

- Host i albukroken/papir

- Hold deg hjemme hvis du er syk

Hilsen Toril Sæther

Årets influensavaksine kan du få slik:

Det settes opp vaksinering i Sætershallen 26.10.20 mellom kl. 16.00 og 18.00.
Her er det oppmøte uten fastsatt tid. Hver og en har eget ansvar for god hygiene
og å holde avstand.For dem dette ikke passer for, er det oppsatt egen dag for vaksinering på legekontoret den 23.10.20, der du må bestille deg time, dette pga. plassmangel for oppmøtte pasienter og smittetiltak.
Alle som er i risikogruppen og har legetime av annen årsak, kan få tatt vaksinen i forbindelse med timen.


Priser for vaksinering:

I år vil risikogruppene for alvorlig influensa kun betale en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen.
Personer utenfor risikogruppen kr. 200,- Disse vil ikke bli prioritert før 1/12-20 da man kan kontakte legekontoret for bestilling av vaksinering.

Se mer informasjon her:

 

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Spørsmål om ordningen kan rettes til

Turid Lie, tlf. 976 30 102 – turid.lie@innlandetfylke.no

Sissel By Ingvaldsen, tlf 911 54 172 - sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no

Etter en lengre periode der fritidsklubben har vært stengt på grunn av smittefaren for covid-19, blir klubben igjen åpen på fredagskvelder fra kl. 17-22. Det blir følgende åpningskvelder nå før jul:

 

16. oktober

Juniorklubb for 5.-7. trinn

23. oktober

Seniorklubb for 8.-10. trinn

30. oktober

Juniorklubb for 5.-7. trinn

6. november

Stengt

13. november

Seniorklubb for 8.-10. trinn

20. november

Juniorklubb for 5.-7. trinn

27. november

Stengt

4. desember

Seniorklubb for 8.-10. trinn

11. desember

Juniorklubb for 5.-7. trinn

 

Klubbkveldene nå før jul blir fortsatt i allaktivitetshuset (Tolga gamle skole). Midlertidig klubbleder for disse kveldene blir Svein Gjelten Bakken.

 

 Fra og med tirsdag 13. oktober er svømmehallen åpen for publikum mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 17-21. Fra kl. 17-20 er det fast badevakt til stede. Etter kl. 20 er det 18-årsgrense, og bading på eget ansvar.

Som et tiltak mot covid-19 blir det ikke åpen badstu nå før jul. Det legges ellers til grunn generelle smittevernregler, der grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede
 • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene)
 • Redusert kontakt mellom personer

I svømmehallen og garderobeanlegget skal det være minimum 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt i kø-områder.

Det blir i første omgang ingen begrensning i antall besøkende, men dette vil bli vurdert dersom det skulle bli nødvendig for å overholde minimum 1 meters avstand.

 TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

TV-aksjonen går i år fra tradisjonelle, fysiske bøssebærere over til digitale bøssebærere. Det betyr at det ikke kommer bøssebærere på døra di i år, men du kan likevel gi på flere måter:

 • Tolga-Os sparebank (her på Tolga) vil holde åpent kl. 17.00-18.00 18.oktober for de som ønsker å gi kontanter.
 • Du kan gi direkte på bøsse som står på kommunehuset og på Coop Prix Tolga.
 • Du kan gi via Vipps til: 2133.
 • Du kan sette inn ditt bidrag på innsamlingskonto: 8380 08 09005 eller gi ved å betale på giro. Giro kan du laste ned her.
 • Du kan starte din egen innsamlingsaktivitet på Spleis – dette kan du gjøre allerede nå, uansett om du er privatperson eller virksomhet.
 • Du kan ringe telefonnummer: 822 08 008 (da gir du automatisk 300,-).

Har du spørsmål? Ta kontakt med Tolga kommune så kan vi hjelpe deg.

Har du en god idé eller plan som trenger litt hjelp for å realiseres? Tirsdag 6. oktober lanserte Tolga kommune sin nye modell for samskapingsprosjekter. Se video fra lansering og les vedtektene for samskapingsfondet her.