TØYsentralen har allerede planer klare for 2019 -utstillinger. Denne gang inviterer kunstnerne deg til å delta i prosessen mot utstillingen. Galleri Tøysentralen håper du setter av noen minutter til å svare kunstnerne på noen spørsmål, om ditt forhold til skogen:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/D99LQ9H

Mer informasjon om kunstprosjektet kan du se ved å klikke på denne lenken.

 

 

 

Tolga kommune har per i dag ingen reservevannkilde. Tolga kommune er derfor i gang med å gjøre en undersøkelse av vannmengde og vannkvalitet på grunnvannsforekomst i Erlia for å få på plass reservevannkilde og mulig ny hovedvannkilde. Dette arbeidet foregår ved utløpet av Bjøra og på begge sider av jernbanelinja i Erlia.