Som tidligere opplyst har Landbruks- og Matdepartementet midlertidig endret forskriften om gjødselvarer av organisk opphav mm., slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober i Hedmark.

I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke tilskudd til Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i Regionalt Miljøprogram (RMP):

  • Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.
  • Tiden etter siste høsting er ikke definert som vekstsesong. Dersom du sprer husdyrgjødsel etter siste høsting, må du altså passe på at andelen gjødsel som skal være spredt vår/vekstsesong (75% av total mengde) er i varetatt for å være berettiget tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel vår-/vekstsesong.

 


 

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet.. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 mandag-fredag. Dette gjøres  for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via servicetorget eller E- post.

 

 


 

22.august 2018 gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.