Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 ute til høring

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 2.12.11.2020 t.o.m. 16.12.2020.

Budsjett 2021,økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024.  (PDF, 5 MB)

Særutskrift. (PDF, 107 kB)

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 i møte torsdag 17.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no  innen onsdag 16.12.2020 kl. 12.00.

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet.. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 mandag-fredag. Dette gjøres  for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via servicetorget eller E- post.