22.august gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.

TØYsentralen har allerede planer klare for 2019 -utstillinger. Denne gang inviterer kunstnerne deg til å delta i prosessen mot utstillingen. Galleri Tøysentralen håper du setter av noen minutter til å svare kunstnerne på noen spørsmål, om ditt forhold til skogen:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/D99LQ9H

Mer informasjon om kunstprosjektet kan du se ved å klikke på denne lenken.

 

 

 

Tolga kommune har per i dag ingen reservevannkilde. Tolga kommune er derfor i gang med å gjøre en undersøkelse av vannmengde og vannkvalitet på grunnvannsforekomst i Erlia for å få på plass reservevannkilde og mulig ny hovedvannkilde. Dette arbeidet foregår ved utløpet av Bjøra og på begge sider av jernbanelinja i Erlia.

Formannskapet har sitt neste møte torsdag 7.juni på Storstua i kommunehuset kl. 9.30-15.00.

 

Kommunen har etter at veiadresser ble innført fått en del spørsmål knyttet til dette. De fleste spørsmål går på at post ikke kommer frem, og/ eller at man er knyttet til feil veiadresse. I det store og hele skyldes sistnevnte at man står med feil adresse hos folkeregisteret – dvs. at man har bodd et sted tidligere, men ikke registrert ny bopel hos folkeregisteret ved flytting. Slik flytting kan ligge mange år tilbake i tid. Kommunen minner derfor om de generelle rutinene den enkelte må følge dersom det er feil ved veiadresse, eller veiadresse mangler:

 

Feil adresse – kontakt folkeregisteret, ev. send flyttemelding. Dette kan også gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmeside https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Adresse mangler helt – kontakt kommunen for tildeling av slik.