Tolga kommune har ikke bevisst rapportert inn innbyggere som psykisk utviklingshemmet for å øke sine inntekter. Det viser den statlige granskingen av Tolga-saken:

 
 

 

Gjennom det nye samarbeidet mellom Livestock, Regionrådet for Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage, ønsker vi å skape et treffpunkt hvor næringsliv og kommuner får vist seg frem til unge voksne med og uten tilhørighet til regionen. Dette skjer på Vulkan Arena i Oslo 29.mars kl.18.00-22.30.

Deltagende bedrifter vil bli tildelt egen stand, men det er trangt om plassen og vi ber derfor om at dere prioriterer å ha med enkel profilering. Deltakeravgiſt kr 3000,- per bedriſt.

Påmelding til: post@roroshagen.no, innen 1. mars.

 

 

På grunn av  jordingsfeil vil gatelysene i Kjerkgjelen og Sagbakk-svingene slukkes fra og med 18.januar og frem til sommeren. Dette siden det må settes i gang bl.a gravearbeider for å få utbedret feilen.

Valgdagen er mandag 9.september 2019. Valginformasjon finnes på www.valg.no
Kommunen vil også fortløpende legge ut informasjon om valg 2019 her på hjemmesiden. Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Dette er grunnlaget for produksjon av stemmesedler. Kommunestyret vedtar valgstyre i møte 31.januar 2019.

Helga Drude Storbekken fikk under lørdagens nyttårskonsert i Vidarheim tildelt Tolgaprisen for 2018.

-Prisen  går til en person med stort og ektefølt engasjement for Tolga kommune.Prisvinneren er lokalpatriot og markedsfører av Tolga kommune i enhver sammenheng.Prisvinneren er opptatt av å formidle alle våre kvaliteter, og er en flott ambassadør for Tolga.Prisvinneren er enormt entusiastisk, skapende og idérik, med stor arbeidskapasitet. Hun er både lyttende og inspirerende. Hun tar seg tid til å snakke med alle og deler sine opplevelser av et hvert kunstverk, og spør i samme åndedrag hva du ser.Prisvinneren er en dyktig og god organisator og kurator. Personen er trygg på det hun jobber med, og er faglig kompetent. Som kunstformidler har hun god oversikt og kjenner markedet og utgjør en viktig stemme i kunstmarkedet i Norge. Prisvinneren er uredd og tør å vise nye retninger uten at det blir platt. Hennes kunstutstillinger har et utrolig vidt spenn, både når det gjelder materialer og uttrykk, sa ordfører Ragnhild Aashaug da hun delte ut prisen.

Vi gratulerer!

Se også omtale på retten.no.

10.januar er fristen for å etterregistrere noen av opplysningene. Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid hadde i 2018 søknadsfrist 15.mars og 15.oktober. Hvis du leverte søknad, er det enkelte opplysninger i søknaden som kan etterregistreres, fristen for dette er 10.januar 2019.

Opplysninger som kan etterregistreres fram til og med 10.januar er:

  • Avløserutgifter i 2018 som foretaket har hatt etter 15.oktober
  • Dyr som er sanka fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
  • Poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober

For mer informasjon se Landbruksdirektoratets nettside.

Fra i år kan du registrere vannmåleravlesning elektronisk. 

Skjemaet "vannmåleravlesning" finner du ved å klikke på denne lenken.

Les av målerstand på vannmåleren. Ta med alle tall, også nuller foran. På de fleste målere er det en desimal lengst til høyre, den skal IKKE tas med.

Forbruket ditt finner du ved å trekke fra forrige målerstand fra dagens.

Har du spørsmål så ta kontakt med servicetorget i Tolga kommune: postmottak@tolga.komune.no  tlf: 624 96 500.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres!

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Tolga skole deler førsteplassen med friskolen Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS når resultatene fra Nasjonale prøver i lesing og regning for 9. trinn rangeres!

-Skolene er omtrent like store og har én ting felles: I undervisningen satser de på en praktisk tilnærming til realfag, skriver Nettavisen.

Utdanningsdirektoratet presenterte tirsdag de landsomfattende resultatene for 8. og 9. trinn.

På Nettavisens topp 100-liste er det både offentlige og private skoler og rangert på samlet poengsum i lesing og regning (begge kjønn). Tolga skole og friskolen i Bærum får begge 126 poeng på rangeringen.

- Det er veldig hyggelig å havne høyt på denne lista. Vi er en offentlig skole, og alle elevene deltar på Nasjonale prøver, sier rektor Reidun Joten ved Tolga skole til Nettavisen i en kommentar til rangeringen.

Se hele lista og saken i Nettavisen ved å klikke på denne lenken.

Vi gratulerer!

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.Råd om egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager og vær beredt! Flere gode tips finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.