Tolga legekontor har allerede gjennomført to vaksinedager på legekontoret, men vaksinerer gladelig de som fortsatt ønsker. Om du er i målgruppen under er det bare å stikke innom legekontoret.

 

Tolga skole deler førsteplassen med friskolen Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS når resultatene fra Nasjonale prøver i lesing og regning for 9. trinn rangeres!

-Skolene er omtrent like store og har én ting felles: I undervisningen satser de på en praktisk tilnærming til realfag, skriver Nettavisen.

Utdanningsdirektoratet presenterte tirsdag de landsomfattende resultatene for 8. og 9. trinn.

På Nettavisens topp 100-liste er det både offentlige og private skoler og rangert på samlet poengsum i lesing og regning (begge kjønn). Tolga skole og friskolen i Bærum får begge 126 poeng på rangeringen.

- Det er veldig hyggelig å havne høyt på denne lista. Vi er en offentlig skole, og alle elevene deltar på Nasjonale prøver, sier rektor Reidun Joten ved Tolga skole til Nettavisen i en kommentar til rangeringen.

Se hele lista og saken i Nettavisen ved å klikke på denne lenken.

Vi gratulerer!

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.Råd om egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager og vær beredt! Flere gode tips finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Telenor er nå i gang med detaljplanlegging (prosjektering) av de aktuelle områdene og vil starte salget i uke 44 (29.oktober-4.november 2018).  Det vil bli avholdt et informasjonsmøte før jul. Utbyggingen har ikke fått en ferdigdato enda, men utbyggingen skal ferdigstilles innen 31.12.2019. Alle som bestiller vil få mer informasjon underveis i prosjektet. Se mer om prosjektet ved å klikke på denne lenken.

Ordfører Ragnhild Aashaug møtte søndag familien i den såkalte «Tolga-saken», som før helga ble omtalt i VG. Aashaug og varaordfører Leif Vingelen brukte det to timer lange møtet med Lars Peder Holøyen, Magnus Holøyen, Arvid Holøyen og Liv Melgård til å beklage situasjonen brødrene er havnet i.

Aashaug ble enig om en felles uttalelse med familien og avtalte også med familien hvordan man i felleskap skal komme videre i saken.

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018. Dette får betydning for flere grupper av søkere. Beslutningen innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjon- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober. Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er forhandlet frem som følge av tørken.

 


Etter et møte med de tre brødrene Holøyen og Liv Melgård vil ordfører be om en uforbeholden unnskydning for at Tolga kommune har bidratt til å sette brødrene i denne situasjonen.

Begge parter er opptatt av at en tilsyn/gransking skal komme for å få avdekket feil som har skjedd.

Som ordfører er jeg opptatt av å ivareta brødrenes rettigheter gjennom en dialog, og denne har nå startet. Alle parter skal ta lærdom av det som har skjedd.

I samråd med familien ber jeg om at vi kan gå videre. Alle innbyggere i Tolga skal være akseptert som den de er, og være like mye verdt. Vi må ta vare på hverandre gjennom å snakke med hverandre i stedet for om hverandre.