Grunderpris Norges Vel 1

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker Norges Vel å hedre gründere for deres innsats. Kjenner du noen som fortjener denne prisen?

Utvikler lokalsamfunnet

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
  • Verdiskaping for lokalmatprodusenter
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
  • Fornybar energi eller andre miljøtiltak
  • Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

 

Kameralinse 1

Da kan du melde deg på kurs ifb. med informasjonsarbeidet rundt Forollhogna nasjonalpark og Vingelen nasjonalparklandsby.

Kurset vil bestå av følgende deler:

Del 1: Onsdag 19. september kl 18:00 – 22:00 – Bunåva, Vingelen

Del 1 vil omhandle informasjon via sosiale medier, og den ekstraverdien innlegget ditt får om du bruker foto og video, og ikke bare tekst. Filmen kan tas opp med videokamera, fotoapparat med videofunksjon eller med en moderne mobiltelefon som den enkelte tar med seg til kurset. Vi gjør oss kjent med kamera/mobiltelefon og planlegger opptak for en kort videofilm.

Del 2: 20.09 – 02.10 – Øvelse i fotografering/filming på egenhånd

Hver enkelt kursdeltaker gjør en hjemmelekse hvor de fotograferer og filmer slik at de har opptak som kan brukes til en kort film om et selvvalgt tema. Hvordan tenker du deg at de enkelte filene bør kuttes og settes sammen til en ferdig film? Tenk redigering allerede mens du filmer.

Del 3: Onsdag 03. Oktober kl 18:00 – 22:00 – Bunåva, Vingelen

Alle tar med seg bilde- og filmfilene på en minnepinne. Vi ser gjennom filene og diskuterer hvordan de kan settes sammen til en ferdig film. Total lengde på ferdig film kan være ganske kort, kanskje bare 30 – 90 sekunder, og den bør ha et lett oppfattelig budskap.

Del 4: Tidspunkt kommer vi tilbake til

Dette blir et rent redigeringskurs, og blir for de som har en PC eller MAC som de kan ta med på kurset. Instruktøren vil benytte Adobe Premiere Elements. Det finnes mulighet for å laste ned gratisversjon av dette programmet, men den varer bare i ca 30 dager, så ikke last ned denne allerede nå. Ulempen med prøveversjonen er at det kommer en tekst over den ferdige filmen med beskjed om at den er laget med prøveversjonen. Ellers fungerer den helt greit til øving. Hvis noen har andre redigeringsprogrammer så kan de også brukes.

Påmelding til kurset senest 16.09.2018 til:

Kursleder Håkon Trønnes på e-post: hakon.tronnes@bbnett.no

Påmeldingen må inneholde:

Navn, eventuell lag/forening du representerer/ e-postadresse, mobiltelefonnummer samt hvilket kamera du ønsker å benytte på kurset (fabrikkmerke og modell)

stilling ledig

Tolga kommune søker sykepleier, 80 % fast stilling, tredelt turnus med arbeid hver 3.helg og arbeidssted p.t hjemmetjenesten, enhet Re/-habilitering og mestring. Enheten har ønsketurnus.
Stillingen er ledig fra og med 10.desember 2018. Søknadsfrist: 16.september 2018.Klikk på denne linken for å se mer om stillingen og mulighet for å søke.

Gjødsling 1

Som tidligere opplyst har Landbruks- og Matdepartementet midlertidig endret forskriften om gjødselvarer av organisk opphav mm., slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober i Hedmark.

I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke tilskudd til Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i Regionalt Miljøprogram (RMP):

  • Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.
  • Tiden etter siste høsting er ikke definert som vekstsesong. Dersom du sprer husdyrgjødsel etter siste høsting, må du altså passe på at andelen gjødsel som skal være spredt vår/vekstsesong (75% av total mengde) er i varetatt for å være berettiget tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel vår-/vekstsesong.

 


 

Vann 1

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Kommunevåpen-gull-orginal 1

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

 

Forskriftens § 23, 3. ledd lyder nå slik: "I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund kan gjødsel spres uten nedmolding/nedfelling innen 1. oktober 2018. Utenfor disse områdene kan kommunen på vilkår av at klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober."  

 

Se mer informasjon hos Landbruks - og matdepartementet.

 

Kommunevåpen-gull-orginal 1

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet fra og med  3.september 2018 inntil videre. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 mandag-fredag. Dette gjøres  for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via servicetorget eller E- post.

 

 


 

22.august gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.

TØYsentralen har allerede planer klare for neste års utstillinger. Denne gang inviterer kunstnerne deg til å delta i prosessen mot utstillingen. Galleri Tøysentralen håper du setter av noen minutter til å svare kunstnerne på noen spørsmål, om ditt forhold til skogen:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/D99LQ9H

Mer informasjon om kunstprosjektet kan du se ved å klikke på denne lenken.

 

 

 

Plast og annet avfall forsøpler havet og er et stort globalt problem. Men også langs våre innsjøer og vassdrag på Østlandet er det mye plast og søppel på avveie som bør plukkes.

Derfor inviterer Sparebank 1 Østlandet og Sparebangstiftelsen Hedmark til ryddedugnad 12. og 13. september, i forbindelse med Hold høsten ren. Plastdugnaden er en aksjon i regi av SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark og gjelder for skoler, lag og foreninger.

Skoleklasser som deltar får 2000 kroner per klasse, mens lag og foreninger får 150 kroner per sekk med innsamlet avfall. Mer informasjon og påmelding gjøres ved å klikke på denne linken.

NB! Det er ikke registrert en aksjon pr. kommune dvs. at alle må velge ‘Åpne ryddekart’ og zoome inn på Hamar og velge den ene aksjonen som er åpen for påmelding der.  SpareBank 1 Østlandet vil da etter påmeldingsfristen ta kontakt med alle påmeldte for å avtale hvem som plukker søppel hvor.

 

Var denne siden nyttig?