Befolkningsutviklingen for 3.kvartal er klar. I tredje kvartal er det 1562 innbyggere i Tolga. Det er 7 færre enn siden 1.juli. Siden 1.januar har det totalt vært en økning på 10 personer, så vi er optimister og ønsker flere hjertelig velkommen til å flytte til den fine kommunen vår. Se hele statistikken ved å klikke på denne lenken.

 

 

Forslag til budsjett 2019 og økonomi-handlingsprogram 2019-2022 er nå lagt ut. Dokumentene i sin helhet kan ses ved å klikke på denne lenken.

Tolga kommune er blitt gjort oppmerksom på at det på facebook er ei side som kan oppfattes som kommunens. Dette er ikke kommunens side, men drives av privatpersoner etter det kommunen erfarer. Tolga kommune valgte etter nøye vurdering å legge ned vår facebook-side for en periode. Dette var ikke en lett avgjørelse, da informasjon ut til innbyggerne er viktig for kommunen. Likevel har vi et ansvar for at innholdet i kommentarfeltene ikke overskrider grensene i norsk lov i forhold til hets, sjikane og trusler og skulle vi klart å passe på dette har det krevd at vi har våket over og fjernet  innleggene som hadde slikt innhold. Dette ble i såpass stort omfang og på alle døgnets tider, at vi ikke hadde kapasitet til å overvåke dette med våre ressurser.  Bruk av falske og anonyme profiler er også et problem, som vi må være årvåkne i forhold til. Vi valgte da å legge ned facebook – siden for en periode. Når kommunens side skal åpnes igjen er ikke besluttet.

Vår hovedkanal vil uansett være hjemmesiden til kommunen. God dialog med kommunens innbyggere er viktig og vi håper innbyggerne benytter seg av at Tolga kommune er tilgjengelig på e-post, telefon, eDialog , direkte via hjemmesiden, og i kommunens åpningstider.

 

Arbeidene med Tolga kraftverk ved inntaket er i gang, og i løpet av uka (uke 46) starter arbeidene med bygging av fangdam. Grave/fyllingsarbeidene vil i perioder medføre noe blakking av vannet i Glomma i området nedstrøms inntaket.

Ellers jobbes det med dette:

Kleven:

Tverslagstunnel 232 m av 270 m, Eidsiva antar at de starter på selve vannvegstunnelen i neste uke.

Det blir da tunneldrift både mot utløpet, og mot Erlia.

Arbeid med fundamenter for midlertidig bru over Fv30 starter i uke 47.

Brua får et spenn på 20m, og får 6 m fri høyde over fylkesvegen.

 

Erlia:

Adkomst til kraftstasjon 84 m av totalt 825m.

Diverse forberedende arbeider på tipp pågår; for knusing og deponering av overskuddsmasser fra inntak osv.

 

Inntak:

Avdekking, vegbygging, fangdam.

Fangdam skal etableres mot Glomma for at selve inntaket skal kunne bygges tørt.

Denne bygges av stein fra Erlia, og med kjerne av tette masser, fortrinnsvis leire.

 

 

 

Tolga kommune søker fagarbeider -teknisk drift. Søknadsfrist: 26.november 2018.

Se hele stillingen og søk ved å klikke på denne lenken.

Tolga kirkelige fellesråd har ledig 65% stilling som daglig leder/kirkeverge. Snarlig tiltredelse.

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.tolga.kirken.no

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Daglig leder/kirkeverge: Audun Hjertager, tlf 92218389, kirkekontoret@tolga.kirken.no

eller  fellesrådsleder Anne Maj Solheim, 95218796, anne.maj.solheim@tolga.kirken.no.

Søknadsfrist: 15.11. 2018.

 

 

Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er lagt ut på offentlig høring.

Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.januar 2019.

Enten til firmapost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga.

Avfallsplanen er tilgjengelig på FIAS sin hjemmeside, www.fias.no.

 

Tolga kommune søker sykepleier 80% vikariat og renholder 73,5 % fast stilling og vikariat inntil 50%. Søknadsfrist: 15.november 2018. Se mer om og søk på stillingene ved å klikke på denne lenken.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres!

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Bygdafrokost

 

I år er det igjen tid for bygdafrokost ved Vingelen skole, fredag 9. november er dagen da vi skal mette mange sultne mager!

Allerede tidlig i høst starta vi med forberedelser til årets store happening.

Denne uken har vi laga svinepostei, syltede rødbeter og i skrivende stund produseres det frokostblanding, som skal serveres med hjemmelaget yoghurt.

 

 

Dette skal bli frokostblanding, godt med hjemmelagd yoghurt :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverpostei og rødbeter er klart!

 

 

Lever, spekk og svinekjøtt er ferdig kverna og skal krydres. Er det noen som tør smake tro?