Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Tolga kommune arbeider planmessig helsefremmende og forebyggende for alle elever i grunnskolen. Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom eller skade. Skolehelsetjenesten samarbeider med eleven, hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet. Skolehelsetjenesten gjennomfører ett fast program fra 1. trinn til 10. trinn og følger opp enkeltelever ved behov.
Helsesøster er på skolen og har «Åpen dør» der elevene kan komme innom med det de har på hjerte uten å bestille time for det. Der møter de en voksen fagperson som de kan snakke med og få hjelp til alt fra fysisk helse og til psykisk helse.

Oversikt over skolehelsetjenestens tilbud:

  1. trinn: Skolestartundersøkelse, presentasjon av helsesøster og skolehelsetjenesten. Tema som høyde/vekt, syn, hørsel, fysisk og psykisk helse. Oppfølging av enkeltelever etter behov.
  2. trinn: Informasjon og vaksine DTP/IPV- difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  3. trinn: Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging av enkeltelever etter behov. Ernæring og aktivitet blir gitt i gruppe.
  4. trinn: Oppfølging av enkeltelever etter behov.
  5. trinn: Pubertetsutvikling, helse og livstil blir gitt i gruppe
  6. trinn: Informasjon og vaksine MMR- meslinger, kusma og røde hunder. Pubertetsutvikling, helse og livstil ved behov i grupper. Forebygging av vold og seksuelle overgrep blir gitt i gruppe i samarbeid med skolen.
  7. trinn: Informasjon og vaksine HPV- humant papillomavirus. Samtalegrupper jenter og gutter. Forebygging av vold og seksuelle overgrep blir gitt i gruppe i samarbeid med skolen.
  8. trinn: «Bli kjent samtale» gjennomføres på alle elever, informasjon om skolehelsetjenesten. Oppfølging av enkeltelever ved behov. Vekt og høyde blir målt på alle elever. Rusforebygging og psykisk helse i samarbeid med helsesøster, ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier.
  9. trinn: Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer. Rusforebygging og psykisk helse i samarbeid med helsesøster, ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier. Rusforebygging og styrking av foreldrerollen i samarbeid med skole, politi, barnevern og rustjenesten.
  10. trinn: Informasjon og vaksine – polio, stivkrampe, kikhoste og difteri. Psykisk helse i samarbeid med skole. Rusforebygging og psykisk helse i samarbeid med helsesøster, ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier.

Helsesøster er å treffe i Vingelen skole mandag i partallsuker fra klokken 09.00 - 12.30.

Tolga skole tirsdager hver uke fra klokken 08.30 til 12.30.

Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system-/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Kontakt

Grethe Bjerknes
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 45 72 32 45
Mobil 45 72 32 45