Beredskap

Hvert år, sommer som vinter skjer det tragiske hendelser i landet vårt.  Naturen står for en del av disse f.eks flom, skred, orkan. Andre hendelser skjer på grunn av menneskelig svikt og atter andre situasjoner oppstår uten for landets grenser, men får store konsekvenser for mange av oss som bor i Norge. På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå jobbes det aktivt med å være mest mulig forberedt på ulike hendelser.  Planer lages og samkjøres, personell kurses og utstyr ettersees.

Tolga kommune er en liten, oversiktlig kommune hvor de som jobber med beredskap har god kjennskap til forskjellige ressurser som kan bli nyttige i en krisesituasjon, likevel har vi planer for hvem, hva, hvor og når ting skal gjøres. 

Kriseteamet i Tolga kommune  

Alle kommuner er pålagt å ha beredskap for krisehåndtering. Kommunen skal ha planlagt et system for oppfølging av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer. I denne forbindelse har Tolga kommune opprettet et kriseteam som skal ha en koordinerende funksjon i arbeidet med oppfølging av ofre og pårørende etter ulykker og katastrofer.Tolga kommunes kriseteam trer i funksjon når situasjonen tilsier bredt teamarbeid etter traumatiske hendelser, menneskelige tragedier, ulykker m. m som krever psykososial omsorg, krisehåndtering, debriefing etc.

Kriseteamet skal sørge for å kartlegge behov, sikre omsorg og støtte, samt sørge for eventuelle videre oppfølging og informasjon fra kommunens tjenesteapparat, på kort og lang sikt.

 Høytid/ helligdager og ferier. 

Er det behov for oss i ferien er det leder som skal kontaktes først. Denne kontakter da videre neste på lista, som videre kontakter neste osv. Har leder ferie tar dere direkte kontakt med de av oss andre på listen, som er tilstede i det tidspunktet det gjelder.

 

Egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager og vær beredt!

Gode tips for hva du bør tenke over finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps side om egenberedskap.

Tolga kommunes kriseteam

 

Navn Stilling Tlf.arbeid Mobil/privat
Barbro Mestvedthagen Ryen Kommunelege 1, leder kriseteam 624 96 501 481 777 38
Torhild Mørch Christoffersen Helsesykepleier 474 58 104 924 58 805
Elisabeth Grøtli Enhetsleder 474 53 628  
Reidun Woie Kleveland Prest 624 96 592 975 97 238
Turid Torbjørnsen Kreftsykepleier 474 55 943 901 55 867
Synnøve Narjord Sektorleder velferd 975 17 502