Beredskap

Hvert år, sommer som vinter skjer det tragiske hendelser i landet vårt.  Naturen står for en del av disse f.eks flom, skred, orkan. Andre hendelser skjer på grunn av menneskelig svikt og atter andre situasjoner oppstår uten for landets grenser, men får store konsekvenser for mange av oss som bor i Norge. På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå jobbes det aktivt med å være mest mulig forberedt på ulike hendelser.  Planer lages og samkjøres, personell kurses og utstyr ettersees.

Tolga kommune er en liten, oversiktlig kommune hvor de som jobber med beredskap har god kjennskap til forskjellige ressurser som kan bli nyttige i en krisesituasjon, likevel har vi planer for hvem, hva, hvor og når ting skal gjøres. 

Kriseteamet i Tolga kommune  

Alle kommuner er pålagt å ha beredskap for krisehåndtering. Kommunen skal ha planlagt et system for oppfølging av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer. I denne forbindelse har Tolga kommune opprettet et kriseteam som skal ha en koordinerende funksjon i arbeidet med oppfølging av ofre og pårørende etter ulykker og katastrofer.Tolga kommunes kriseteam trer i funksjon når situasjonen tilsier bredt teamarbeid etter traumatiske hendelser, menneskelige tragedier, ulykker m. m som krever psykososial omsorg, krisehåndtering, debriefing etc.

Kriseteamet skal sørge for å kartlegge behov, sikre omsorg og støtte, samt sørge for eventuelle videre oppfølging og informasjon fra kommunens tjenesteapparat, på kort og lang sikt.

Tolga kommunes kriseteam:

Navn Stilling Tlf.
Elin Eggen, leder Rus/psykiatri.Spes.sykepleier 474 76 118
Karen Prytz Kommunelege 1 624 96 501
Barbro Mestvedthagen Ryen Kommunelege 2 624 96 501
Torhild Mørch Christoffersen Helsesykepleier 474 58 104
Turid Thorbjørnsen Kreftsykepleier 474 55 943
Reidun Woie Kleveland Prest 624 96 592
Gerd Irene Lysgård Rus/psykiatri.Spes.helsefagarbeider 476 98 483
Politi   02800
Legevakt   116 117

 

 Høytid/ helligdager og ferier:Er det behov for oss i ferien er det leder som skal kontaktes først. Denne kontakter da videre neste på lista, som videre kontakter neste osv.

 

Egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig og vær beredt!

Gode tips for hva du bør tenke over finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps side om egenberedskap. 

 

Branntips.no

er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

 

Tolga kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her.

   

 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
   
 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Har du ikke blitt varslet?
1) Er du folkeregistrert på din adresse?
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er
konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Eksempler:
            Sykehus og medisinske sentre
            Alders- og sykehjem
            Lege og tannleger
            Barnehager og skoler
            Næringsmiddelprodusenter
            Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål om Varsling 24

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

 

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her

Jeg har hemmelig nummer - blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.