Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

Klikk på denne lenken for å se planprogram for tematisk kommunedelplan for klima og energi. (PDF, 2 MB)

Planoppstart og planprogram

Planoppstart ble vedtatt i alle seks kommuner i januar 2022. Planprogram har vært ute til høring og vedtas i løpet av mai 2022. Milepælsplan fremover:

5.5.22: Tolga kommune vedtok planprogrammet. Se hele vedtaket:

Tolga kommune vedtar planprogram for felles klima- og energiplan for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os, datert 22.mars 2022. Planprogrammet har vært ute på offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1, og innspill er innarbeidet i planprogrammet.

31.5.22: Vedtak planprogram

6.1.23: Utkast til plan og handlingsprogram

28.2.23: Vedtak plan legges ut til høring

2.6.23: Oppdatert plan og handlingsprogram

1.9.23: Vedtak plan og handlingsprogram

6.10.23: Evalueringsrapport

 

Planlagte aktiviteter

  • 29.mars 2022: Morgenmøte på Tynset Næringshage for transportbransjen.
  • 3.-4. mai 2022: Kurs i «Bærekraftige forretningsmodeller» i regi av Tynset studie- og høgskolesenter.
    Påmeldingsfrist 10.april. Bærekraftige forretningsmodeller (tynsetsh.no)

 

Vil du vite mer? Her finner du nyttige lenker:

 

Mål og ambisjoner:

Nyhetssaker og debatt:

Webinar og podcast:

Statistikk og tall:

Fornybar energi:

Jord- og skogbruk:

Transport:

Mat og matsvinn:

Avfall og gjenvinning:

Miljøsertifisering:

 

Kontakt

Hanne Maageng Olsen

Prosjektleder klima og energi

E-post: Send e-post

Mobil: 415 16 830