Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

Klikk på denne lenken for å se planprogram for tematisk kommunedelplan for klima og energi. (PDF, 424 kB)

Klima-og energiplan på høring

Klima- og energiplan for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os skal opp til politisk behandling i mars 2023. Planen er foreslått sendt på høring med høringsfrist 19.mai. Endelig vedtak blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Følgende dokumenter er klare for politisk behandling:

Handlingsprogrammet er også tilgjengelig som interaktivt dokument.

Planoppstart og planprogram

Planoppstart ble vedtatt i alle seks kommuner i januar 2022. Planprogrammet ble vedtatt i mai 2022. Milepælsplan fremover:

2.6.23: Oppdatert plan og handlingsprogram

1.9.23: Vedtak plan og handlingsprogram

6.10.23: Evalueringsrapport

 

Digitalt gjestebud

Vil du gi innspill til arbeidet med klima- og energiplan?
Du kan gi innspill selv, eller samle venner og kjente til en prat.
Vi har satt opp noen spørsmål som kan få i gang samtalen.

Spørsmål og skjema for å sende inn innspill

 

Vil du vite mer? Her finner du nyttige lenker:

 

Mål og ambisjoner:

Nyhetssaker og debatt:

Webinar og podcast:

Statistikk og tall:

Fornybar energi:

Jord- og skogbruk:

Transport:

Mat og matsvinn:

Avfall og gjenvinning:

Miljøsertifisering:

 

Kontakt

Hanne Maageng Olsen

Prosjektleder klima og energi

E-post: Send e-post

Mobil: 415 16 830