Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. Vi har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legge et grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden.

Klima-og energiplan er nå vedtatt

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.9.2023.

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen.   

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram (PDF, 424 kB). Planen ble politisk behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai 2023. Høringsinnspill er innarbeidet i vedtatt plan og handlingsprogram.

Vil du vite mer? Her finner du nyttige lenker:

Mål og ambisjoner:

Nyhetssaker og debatt:

Webinar og podcast:

Statistikk og tall:

Fornybar energi:

Jord- og skogbruk:

Transport:

Mat og matsvinn:

Avfall og gjenvinning:

Miljøsertifisering:

 

Kontakt

Hanne Maageng Olsen

Prosjektleder klima og energi

E-post: Send e-post

Mobil: 415 16 830