Muséer i Tolga

Dølmotunet og Sætersgårds samlinger 

Dølmotunet et en levende museumsgard med griser, lam, killinger, høner, kalver, hester, gardsarbeid og håndverks- og husflidsaktiviteter gjennom hele sommeren. Her kan du oppleve krokvelder på utvalgte fredager og lørdager, matlaging og håndverk- og husflidsaktiviteter på tirsdager og torsdager. Til sammen rundt 40 små og store arrangementer i løpet av sommeråpent på Dølmotunet. 

Det årlige bruktmarkedet på Dølmotunet er det største mellom Hamar og Trondheim – og har siden 1994 vært en fast del av "Olsok i Tolga". Parallelt med bruktmarkedet arrangeres det håndverks- og næringsmesse på parkområdet ved siden av Dølmotunet. Dølmotunet består av ni hus i en tett firkant med bl a hovedbygning, trønderlåninspirert, ku- og saufjøs i stein, stall og mye innbo.

Sætersgårds Samlinger ble skapt av forfatteren Ivar Sæter på 1930-tallet.

 

Nord -Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening (NØFMF) H-10 samtidsamling

Samlingen ble startet i 2003 med utgangspunkt i lokal fly- og militærhistorie. Etter hvert utvidet samlingen seg til å vise samtidshistorie.  Samlingen har nå over 1000 gjenstander og et stort bibliotek.  Samlingen har og gjenstander som det ikke finnes andre av i verden. Samlingen har helårsåpent, med kun en telefon unna. Informasjon finnes på egen Facebookside, hvor det ellers er lagt inn mye relatert stoff. Skilting til samlingen finner du ved brua over Glomma i Tolga sentrum.

Adresse: NØFMF, Stea 29, 2540 Tolga. Tlf. 91516757.

                                                                

Raudsjødalen setermeieri


Rausjødalen setermeieri 1Raudsjødalen setermeieri er landets første
meierisamvirke og ble startet i 1856. Driften varte bare i to år.  Anlegget ligger ca. 2 mil sør for Tolga. Man kjører mot Tynset, tar av til Brydalen og følger skilting.

Det var ordfører, gårdbruker og kirkesanger Jon Simensen Grue fra Tolga og Ola Johnsen Berg fra Os, som var hovedpersonene bak tiltaket. Inspirert av Andreas Kundert fra Selskapet for Norges Vel, ble planene vedtatt den 24. januar 1856. 25 bønder skrev under på vedtektene.I løpet av tre uker ble det oppført meieribygning i sten, bestående av mjølkebu, ostekjøkken samt ostebu. Fjøsbygning i sten med båser til 100 dyr ble også oppført. Meieriet var anlagt etter sveitisk mønster og hovedproduksjonen var helftet sveitserost. Osten ble solgt i Oslo og fikk meget god omtale i Morgenbladet.

Det var sveitseren Caspar Hiestand som skulle lede driften. På slutten av 1857 ønsket Hiestand og slutte i stillingen. Meieriet fikk derfor ingen lang levetid, men fikk avleggere av mer privat karakter både i Magnilldalen og Såttåhaugen.

Les mer i Norske melkeprodusenters landsforbund 1881-1956 - Rausjødalen meieri 100 år, skrevet av John Holm.

Vingelen kirke-og skolemuseum

Vingelen kirke- og skolemuseum er et sommeråpent museum med ulike utstillinger, kaffesalg og salg av husflidsprodukter fra lokale produsenter.

Museumsbygget ligger fint til i hellinga opp for sentrum i Vingelen, og sto ferdig i 1984.

Vingelen kirke- og skolemuseum ble stiftet i 1967 og har som formål å ta vare på, og presentere, gjenstander fra Trefoldighetskirka og skola i Vingelen, samt registrere kulturhistorie for Vingelen.

Museumsbygget sto ferdig i 1984 etter at Gammelskola var brukt som museumslokale i mange år.

 

Kirke-historia

Kirka har stått sentralt i bygdelivet i Vingelen. Dette har ikke minst sammenheng med at det tidlig ble utviklet en ferdsel over Vingelen til Hellig Olavs grav i Nidaros.

Kanskje var det allerede rundt år 1200 grunnlagt ei kirke i Vingelen. Det er funnet rester av kirkegård og gammelt tremateriale, det er derfor grunn til å tro at dette, som måtte være ei katolsk stavkirke, var plassert ved det som i dag er gården Persjordet.

I 1653 ble et nytt kirkebygg oppført. Denne kirka ble plassert nær den nåværende kirka, og ble omtalt som «Den Hellige Trefoldighetskirke». I mange år var kirka samlingspunkt også for bygdene omkring.

I 1880 ble den nåværende kirka oppført. I to år sto de to kirkene side ved side, men i 1882 ble den gamle kirka revet, og bygningsdeler og løsøre solgt på auksjon.

 

Kirkeutstilling

Museums-samlinga kan i dag framvise ei lang rekke gjenstander fra kirke-livet i Vingelen.

 Fra middelalder-kirka (1200-tallet) er det bevart en lysestake, en Olavs-nesting  og et røkelseskar.

Det meste av utstillingen er fra Trefoldighetskirka (1653-1882). Altertavle fra 1678, messehagel fra ca 1700, alter og prekestol er tatt vare på, foruten en lang rekke detaljer fra interiøret. Mange av gjenstandene er gitt tilbake av private eiere.

Kirkesamlingen rommer også bibler, kirkelige skrifter og salmebøker av eldre årganger.

 

Skoleutstilling

Skoleutstillinga presenteres i dag i sitt autentiske miljø, i det gamle skolebygget. Den rommer bilder, gjenstander og interiør fra skolelivet i Vingelen gjennom årene. Her finnes også trykte skolebøker, og sirlig håndskrevne elevarbeider. Høvelbenk og håndarbeidspose, vekker minner fra sløyd- og håndarbeidstimene.

 

Billedsamling

Museet har en rikholdig foto-samling tilgjengelig for publikum ved at de er innlimt i album. Dette er ei samling med vekt på bilder fra arbeids- og hverdagsliv i eldre tider.

 

Årlige utstillinger

Museet har årlig en ny, mindre utstilling der ulike ting blir presentert, f eks: Strikkeutstilling, skomakerutstilling, forkleutstilling ol.

 

Musea i Nord-Østerdalen

Musea i Nord-Østerdalen er i all hovedsak et friluftsmuseum med 11 avdelinger spredt rundt i 6 kommuner i Nord-Østerdalen. Vi forvalter 162 museumbygninger, de aller fleste av disse er antikvariske og utgjør en viktig del av våre samlinger. Svært mange av våre bygninger er bevart på sitt opprinnelige sted noe som gjør det til et øko-museum i fransk tradisjon.

Den sentrale enheten i Anno museum avd. Musea i Nord-Østerdalen er Museumssenteret Ramsmoen på Tynset, der det er kontorer, utstillingslokaler og magasiner, og der er det fagpersonale for bygninger, gjenstander, foto og arkiv. Der er det også et omfattende bibliotek, med tilknytta publikumsarbeidsplasser. Rundt omkring i hele regionen er det dessuten bygdetun i alle kommuner, samt et stort antall andre større og mindre besøkssteder. For uten å være Anno museums største friluftsmuseum, forvalter Musea i Nord-Østerdalen også en stor mengde gjenstander, fotografier og arkivalia. Hovedfokuset i våre samlinger ligger på jordbruk, gruvevirksomhet, litteratur, kunst og moderniseringen av bygdesamfunn. Vi fungerer som veiledere innen kulturvern ovenfor offentlig og privat sektor i regionen. Musea i Nord-Østerdalen har kontortid mandag-fredag kl. 9-15 og kan kontaktes på tlf. 47 75 72 53.