Oversikt over lag og foreninger i Tolga kommune

Oppdatert oversikt per 5.2.2024.

Tolga IL

Knut Sagbakken, knut.sagbakken@gmail.com,    95162945,    Stasjonsbakken 28,    2540 Tolga.

Tolgas-Vingelen fotballklubb

Ann Sæther,    annstolga@gmail.com,    91779218,    Gammelveien 199,    2540 Tolga,

Vingelen IL

Lina Julnes,    julnes@hotmail.com,    98857615,    Eggeliveien 145,    2542 Vingelen

Hodalen Il

Liv Øien,    liv.oien@tolga.kommune.no,   41413097,    Kronmoen 44,    2540 Tolga

Øversjødalen IL

Gunn Hege Jordmoen,    ghjordmoen@gmail.com,    48253788,    Orvdalsveien 63,    2540 Tolga

Øversjødalen skiskytterlag

Ikke aktiv, pr. 05.02.2024

Tolgen Skytterlag

Jan Magne Flaten,    janmagneflaten@gmail.com,    90654173,    Bakkagata 25,    2540 Tolga

Vingelen Skytterlag

Rune Westberg,    klevenwes@gmail.com,    48151592,    Vesleåsen 3,    2542 Vingelen

Hodalen Skytterlag

Amund Christie Ryalen,    acr_cowboy@hotmail.com,    90690469,    Hodalsveien 1196,    2540 Tolga

Øversjødalen Skytterlag

Jan Oddbjørn Holøyen,    jan.solfjell@gmail.com,    40294577,    Øversjødalsveien 1614,    2544 Øversjødalen

Tolga Pistolklubb

Per Urseth,    per.urseth@tolga.kommune.no,    62494283,    Rørosveien 1760,    2540 Tolga
                
 

Tolga Idrettsråd

Knut Sagbakken,    knut.sagbakken@gmail.com,    95162945,    Stasjonsbakken 28,    2540 Tolga
                
 

Tolga Turlag

Stine Ringnes,    sr@feste.no,    99235877,    Eggan 28,    2540 Tolga

Hattil

Linda Brennmoen,    hattil.tolga@outlook.com,   linda@brennmoen.no,  95900153,    Blæstermyrveien 94,    2540 Tolga
 

Tøllånøta

Nina Tollan Hagen,    tollanota@gmail.com,    99235877,    Gammelveien 179,    2540 Tolga

Tolga Heimbygdlag

Gudny Hagen Bakken,    gudnyhb50@gmail.com,    92864532,    Strømsmoen 22,    2540 Tolga,

Hodalen bygdelag

Morten Paulsen    mopaulse@online.no    90979225        2540 Tolga

Hola bygdelag

Ann Helen Lien    olalien3@gmail.com    92242711    Øversjødalsveien 391    2540 Tolga

Klettsno 4H

Emilie Nygård,      94862781,    Nyveien 960,    2542 Vingelen,

Mari Trøan,    post@maritroan.no,    41031947,    Gjeldalsveien 207,    2542 Vingelen

Hummelfjell 4H

Ikke aktiv pr. 05.02.2024

Vingelen bygdeungdomslag

Håkon Enget,    98038767,    Ringveien 3,    2500 Tynset

Tolga Barnekor

Tolga kulturskole,     berit.k.graftas@tolga.kommune.no,    47484722,    Tolga kommune,  Brugata 38

Sangkoret Sneppen

Svein Ola Nygjelten    svein-ola@nygjelten.no    97437473    Gammelbruveien 31    2540 Tolga

Vingel Singers

Ingrid Gardseth    ingridf_gardseth@hotmail.com    95921691    Rørosveien 830    2500 Tynset

Tolga Janitsjar

Randi Leinan Lund,    randi.leinan.lund@eika.no,    99425738,    Nedre Tolgenslivei 33,    2540 Tolga

Tolga Skolemusikkorps

Toril Sivertsen Bakken    toril.s.bakken@tolga.kommune.no    95033939    Rørosveien 2078    2540 Tolga

Vingelen Storband

Bente Nordistuen    bente.nordistuen@fjellnett.no    46281253    Nordate 7    2542 Vingelen

Hodalen musikklag

Bjørg Inger Ryalen,    bjorg.ryalen@gmail.com,    91819046,    Hodalsveien 1196,    2540 Tolga

Tøysentralen

Helga Drude Storbekken,    helga.storbekken@gmail.com,    93031365,    Turbinveien 36,    0195 Oslo

Galleri Gjelten

Kari Gjelten    gjeltenkari@yahoo.com    95272787    Rørosveien 2007    2540 Tolga

Tolga Historielag

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Dølmotunets Venner

Marit Hulbækmo Erlien,    marit.e.hulbakmo@outlook.com,    47718325,    Gata 5,    2540 Tolga

Vingelen bygdeboknemnd

Anne Berit Nordvang    anne.berit.nordvang@vekstra.no    90868025    Nordate 223    2542 Vingelen

Stiftelsen Holøyskolens Venner

Ola Lien,    olalien3@gmail.com,    91128709,    Øversjødalsveien 391,    2540 Tolga

Nord-Østerdal Fly- og Militærhistoriske Forening

Thor Peder Broen,    to-pebro@online.no,    91516757,    Rørosveien 2221,    2540 Tolga

Olsok-revyen

Amund Leren    amler@online.no    97178977    Nyveien 27    2540 Tolga

Tolga Vevstue

Else Marie U. Engebakken,    ottoenge@online.no,    95871319,    Gamle Tynsetvei 54,    2540 Tolga

Tollkni'n

Audun Holte,    audun@radhusetvingelen.no,    99750681,    Eggan 49,    2540 Tolga

Vingelen Vevstue

Sigrun Taugbøl Aasen,    sigruntaasen@hotmail.com,    94785898,    Vingelsåsen 53,    2542 Vingelen

Tolga Helselag

Elisabeth Lundberg,    lundbergelisabeth@outlook.com,    48105102,    Dalsveien 82,    2540 Tolga

Vingelen Sanitetsforening

Lia Molenaar,    lia.molenaar@gmail.com,    48291224,    Granslettgjelen 60,    2542 Vingelen,

Tolga Røde Kors

Harry Tjernstad,    harry@tjernstad.no,    90979237,    Blæstermyrveien 83,    2540 Tolga

Tolga Røde Kors Hjelpekorps

Kjell Inge Carlsen Stavik,    hjelpekorpset@tolgarodekors.no,    45469195,         2540 Tolga

Vingelen Fotoklubb

Per Nissen Buttingsrud,        91706303,    Smedåsgjelen 26,    2542 Vingelen

Tolgen Hageforening

Cornelia Sara Riemens,   colinda68@gmail.com,    94976495,    Eidsveien 129,    2540 Tolga

Tolga bygdekvinnelag

Ragnhild Aashaug,  ragnhild.aashaug@gmail.com,   97040929,   Rørosveien 2027,  2540 Tolga

Vingelen bygdekvinnelag

Liv Bjørnstad  tlf:  91175573,   2542 Vingelen

Hodalen bygdekvinnelag

Tove Mette Tverråen,   tovemette.tveraen@hotmail.com,   91391082 Hodalen 177,   2540 Tolga

Tolga Bondelag

Hans Ola Jordet,   hansola88@hotmail.com,   41591013,   Volsvangsveien 130 2540 Tolga

Glommen-Mjøsen Skogeierlag

Trond Erlien,   trond.mojord@gmail.com,   91322781,   Gata 22,  2540 Tolga

Tynset og Tolga Bonde- & Småbrukerlag

Jostein Nyutstumo,  Telneset 2500,  Tynset

Tolga Sau og Geiteavlslag

Jon Iver Jordet,   90642564,  Nordate 35,   2542 Vingelen

Tolga Næringsforening

Ikke aktiv pr 05.02.2024

Vingelen Bondelag

Øistein Aasen,   95128122,   Vingelsåsen 53,   2542 Vingelen

Tolga Utmarksråd

Ikke aktiv pr 05.02.2024

Tolga Utmarkslag

Håkon Aashaug,   hakon-a@online.no,   95751930,    Rørosveien 2027,   2540 Tolga

Austfjellet Utmarkslag

Ikke noe informasjon pr. 05.02.2024

Vingelen Utmarkslag

Arve Trøan,  torioest@online.no,   95844949 Gammelveien 453,   2542 Vingelen

Vingelen Sameie

Henning Jarle Lund,   styreleder.sameiet@vingelen.com,   41454466,    Nordate,   2542 Vingelen

Vingelen Utmarkslag, jaktutvalg

Linda Merkesdal,   93697771,   Nordate 265,   2542 Vingelen

Hodalen Utmarkslag

Terje Sandberg,   bjorbekk@hotmail.com,   91300952,   Hodalen 102,  2540 Tolga

Øversjødalen Utmarkslag

Kai Moen Sønmør,   90768933,  Kåstrøa 5,   2540 Tolga

Eid Utmarkslag

Harald Jordet,  har-jord@online.no,   90171289,   Eidsveien 461,  2540 Tolga

Erlia Grunneierlag

Inge Erlimo,   2540 Tolga

Tolga østfjell villreinområde

Aud Lillian Holøien Rye,  audlrye@gmail.com,   90503430,   Hodalen 74,   2540 Tolga

Hodalen Grunneierlag

Jo Esten Trøan,  jo.esten@roros.net,   90680208,   Hodalsveien 1242,   2540 Tolga

Hummelfjell Sameie

Terje Sandberg,  bjorbekk@hotmail.com,  91300952,   Hodalen 102,  2540 Tolga

Øversjødalen Utmarkslag Jaktutvalg

Kai Moen Sønmør,   90768933,   Kåstrøa 5,   2540 Tolga

Holøyen/Jordet Grunneierla

Jon Petter Jordet,   polaris5501@hotmail.com,   99389687,   Jordet 51,   2540 Tolga

Øversjødalen viltstellområd

Hallstein Øversjøen,  61256014,   Ryliveien 14,   2611 Lillehammer

Kåsa-Holøyen Elveierlag

Bill Ragnar Kaasen,   brkaasen@online.no,   48469920,   Knappåsveien,   28 2540 Tolga

Klættan-Bjønnkuven- Hultdalen

Håkon Aashaug,   hakon-a@online.no,   95751930,   Rørosveien 2027,   2540 Tolga

Tolga vestside seteranlegg

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Sjøvollveien

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Fjellveien

Sindre Wardenær,   swarde@online.no,   90973515,   Eidsveien 221,   2540 Tolga

Bjørsjølia Vest

Jon Moan,   62481449,   2500 Tynset

Bjørsjølia Øst

Anders A. Urset d.e.,   91815061,   Rørosveien 1947,    2540 Tolga

Bjørveien

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Veiutvalget Vingelen

Martin Tronslien,   95272656,   Nyveien 629,   2542 Vingelen

Letningsliveien

Olav Bakken,   hodalsbakken@hotmail.com,   90010796,   Hodalen 177,   2540 Tolga

Folkeuniversitetet i Nord-Østerdalen

Marit Smedaas Andersen,   95898052,   Smedåsgjelen 32,    2542 Vingelen

Bygdefolkets Studieforbund - Tolga BSF

Vekstra Tolga,    62495060,   2540 Tolga

Tolga kulturhus - Vidarheim

Tolga kommune,   postmottak@tolga.kommune.no,   62496500,    Brugata 38,   2540 Tolga

Samfunnshuset Fjellheim

 Aud Lillian Holøien Rye,   audlrye@gmail.com,   90503430,   Hodalen 74,  2540 Tolga

Hodalen Fjellstue

Aud Lillian Holøien Rye,   audlrye@gmail.com,   90503430,    Hodalen 74,   2540 Tolga

Øversjødalen samfunnshus

Ola Petter Søndmør,   post@sondmor.no,    91516009,    Orvdalsveien 63,   2544 Øversjødalen

Fjelltun, Kåsa

Peter van Gastel,   peter@vgbe.no,   Øversjødalsveien 364,   2540 Tolga

Folkvang, Telneset

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Sætershallen

Ann Sæther,  annstolga@gmail.com,    91779218,   Gammelveien 199,   2540 Tolga

Ivaregga SKA

Rønnaug Storrusten,  99389687 / 99455820,  Gammelveien 34,  2540 Tolga

Snekkarlemmen kulturlåve

Kristin Skrivervik,  krskr@online.no,   90939556,   Gata 31,   2540 Tolga

Snekkarlemmen kulturlåve

Kristin Skrivervik,  krskr@online.no,   90939556,   Gata 31,   2540 Tolga

Bunåva

Mari Trøan,   post@maritroan.no, 41031947  Gjeldalsveien 207,   2542 Vingelen

Tolga Pensjonistforening

Solveig Vingelen,   solveig.vingelen84@gmail.com,    41687488,   Såttåbakken 14,  2540 Tolga

Dølmotunet og Sætersgårds Samlinger

Tolga kommune, kultur og utvikling,   henrietta.taube@tolga.kommune.no,   40309468,   Brugata 38,   2540 Tolga

Hangar 7

Thor Peder Broen,   to-pebro@online.no,   91516757,   Rørosveien 2221,   2540 Tolga

Rausjødalen setermeieri

Arve Bjørnstad,   arvbjorn@bbnett.no,   99335677,   Brydalsveien 1633,  2500 Tynset

Vingelen Kirke- & Skolemuseum

Grete Storhaug,   grete.storhaug@tynset.kommune.no,   90215604,   Røsliveien 159,   2542 Vingelen

Olsok i Tolga

Knut Sagbakken,   knut.sagbakken@gmail.com,  95162945,   Stasjonsbakken 28,   2540 Tolga

Egeberg Sommer

Simen Ringnes Killingmo,  simen.killingmo@tolga.kommune.no,   97005684,   Rørosveien 2056,   2540 Tolga

Egeberg Vinter

Harald Jordet,   har-jord@online.no,   90171289,   Eidsveien 461,  2540 Tolga

Lokalmat Tolga

Knut Sagbakken,   knut.sagbakken@gmail.com,  95162945,    Stasjonsbakken 28,   2540 Tolga

17. mai Tolga

Ikke noe kontaktinformasjon pr. 05.02.2024

Tolga Revmatikerforening

Jan Pallin,   jan.magne.pallin@gmail.com,   97160712,    Øversjødalsveien 1417,   2544 Øversjødalen

Tolga Frivilligsentral

Rigmor Lundberg,   post@tolga.frivilligsentral.no,   91850483,   Eidsveien 3,   2540 Tolga

Tolga Frivilligsentral

Rigmor Lundberg,   post@tolga.frivilligsentral.no,   91850483,   Eidsveien 3,   2540 Tolga