Gifte seg i Tolga kommune

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

 Ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser i Tolga kommune er lagt til ordfører, varaordfører, kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst.

Her kan du få en innsikt i "veien til ekteskapet - steg for steg" fra skatteetaten.

 

Prøvingsattest og skjemaer til Folkeregisteret

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem.  Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Det er spesielt viktig å være ute i god tid i høysesongen, april-september.

Skatteetaten har en digital innloggingstjeneste for prøving av ekteskapsvilkår. Klikk på denne lenken hvis du ønsker å søke om prøvingsattest-erklæring fra brudefolket digitalt hos Skatteetaten. Det samme gjelder for forlovere eller vitner. Ved å  gjøre det på den måten, vil man på kort tid få behandlet sin søknad digitalt.

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.Det er brudefolkets ansvar å ha gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen.  Les mer hos skatteetaten.

Digital bekreftelse i Altinn

Etter at du har giftet deg, vil du motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten. 

Borgerne forventer digital kommunikasjon
- Samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. De fleste borgere har derfor en forventning om at tjenester og informasjon fra offentlige myndigheter er så lett tilgjengelig som mulig. Det er en av grunnene til at vi nå bekrefter inngåelse av ekteskap digitalt fremfor å sende en vigselsattest som post, forklarer Torstein Hoem, fungerende direktør i divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

 

 

Hvor og når kan vi gifte oss?

I Tolga kommune gjennomføres vigsler på fredager, mellom klokken 10.00 og 14.00 i kommunens administrasjonsbygg (Brugata 38). 
Dersom brudeparet ønsker vielse på andre steder eller til andre tidspunkt, må det oppgis når dere tar kontakt med oss. For vielser gjennomført på andre steder/tidspunkt vil det tilkomme et gebyr for å dekke kommunens utgifter. Gebyret er fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

 

Hvem står for vielsen?

I Tolga kommune er det ordfører, varaordfører, kommunedirektør eller kommunalsjef oppvekst som vil stå for vielsen.

Hvordan bestiller vi tid for vielse?

Brudepar som ønsker å vies i regi av Tolga kommune kan sende en henvendelse på mail til postmottak@tolga.kommune.no.

I e-posten må følgende informasjon oppgis:

  • Navn på brudepar
  • Kontaktinformasjon
  • Ønsket lokalisering
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Eventuell annen informasjon brudeparet mener er relevant

Prøvingsattest fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten  og dere har fått en bekreftelse fra oss om tid og sted.

 

Hva koster en borgerlig vigsel?

I Tolga kommune vil vigsel være kostnadsfritt for alle ved vielser gjennomført i kommunens egne lokaler på fredager mellom kl 10.00 og 14.00.

For vielser på andre tidspunkt eller på andre steder, vil det tilkomme et gebyr. Gebyret fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

 

 

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført i perioden 2004-2017, kontakt  Skatteetaten. 

For vielser gjennomført av kommunen etter 1.1.2018, ta kontakt med innbyggertorget  i kommunen på e-post postmottak@tolga.kommune.no

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten. 

Seremonirommet

Vielser vil finne sted i kommunehuset. Rommet vil være enkelt pyntet. Det er sitteplass til ca 8 gjester i tillegg til brudeparet. Før seremonien kan brudeparet og deres følge kan vente på et av våre møterom frem til seremonien. 

 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, senest 15 minutter før vielsen skal finne sted. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Det åpnes for korte kulturelle/kunstneriske innslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter. 

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, like etter dere har gitt hverandre "ja". Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

 

Kunstneriske innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd. 

Fotografering/filming

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bestilling av tid osv ta kontakt med innbyggertorget:

Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga. Tlf: 624 96 500.

E-post:  postmottak@tolga.kommune.no 

 

Etter seremonien

Etter at seremonien er gjennomført vil vigsler (kommunen) sende papirer til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått. Skatteetaten sender så en vigselsattest til dere. Hvis dere ikke bor på felles adresse, sendes attesten til brud/den av dere som er eldst i likekjønnet ekteskap.

Bryllupsreise?

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. 

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.