Bosetting og inkludering (flyktningtjenesten)

Enhet for bosetting og inkludering (flyktningtjenesten) er organisert under sektorleder Velferd med koordinator for bosetting og inkludering i 100% stilling, programrådgiver i 70% stilling og veileder for samfunnsdeltagelse i 50% stilling.


Koordinator Lars Sankar-Øyan
Tlf. 480 14 690
 

 

Programrådgiver Branislav Nedic

Tlf. 624 96 519  

 

Kontortid: Mandag- fredag: Kl. 9.00 - 15.30.

Enheten har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger, følge opp deltagelsen i introduksjonsprogrammet for flyktninger, samt jobbe for inkludering av målgruppen i arbeids- og samfunnsliv.

Enhet for bosetting og inkludering gjennomfører bosettinger i henhold til kommunestyrets vedtak, og i samarbeid med IMDI. Enheten arbeider for å sikre at den enkelte flyktning som bosettes i Tolga kommune, raskest og best mulig skal kunne etablere seg og starte i introduksjonsprogrammet. Det legges vekt på å innrette arbeidet på en slik måte at flyktningene blir aktive og ansvarlige deltakere i sin egen etablering. Dette skal i sin tur gi et godt grunnlag for å bli selvstendige og produktive bidragsytere i det norske samfunnet. 

I de siste årene har kommunen hovedsakelig bosatt folk fra Somalia, Syria og Eritrea, men det bor mennesker med opprinnelse fra omtrent 20 ulike land i Tolga.

Bildet er fra Hovedlandsrennet på Tolga i 2017.