Ergoterapitjenesten

Tolga omsorgstun - Klikk for stort bilde

  Ergoterapeuten har kontor ved Tolga omsorgstun og er organisert under Tjenesten for Re. / habilitering og mestring. Henvendelser til ergoterapeuten kan gjøres personlig, per telefon, skriftlig henvendelse eller ved henvisning fra andre helse- eller omsorgstjenester.

 

 
 


 

Ergoterapeuten kan tilby tjenester til barn/unge og deres familier samt voksne og eldre som er i risiko for å få, eller har vansker med å mestre/utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade.

Eksempler på ergoterapeutens arbeid: 

 • Rehabilitering etter skade og / eller sykdom og generell hverdagsrehabilitering
 • Syn – og hørselskontakt
 • Kontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark
 • Råd, veiledning og trening knyttet til helse og dagligdagse aktiviteter
 • Informasjon og veiledning ved behov for tilpasning av, og tilrettelegging i bolig, skole, publikumsbygg, utearealer osv.
 • Kartlegging/vurdering av funksjonsnivå (for eksempel som dokumentasjon ved søknader)
 • Råd, veiledning, montasje og opplæring ved behov for hjelpemidler i forhold til syn, hørsel, bevegelse, hukommelse og kommunikasjon
 • Veiledning ved behov for søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om varig lån av hjelpemidler
 • Formidling av enklere hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager (korttidslån)
 • Leder i koordinerende enhet.
 • Ergoterapeuten samarbeider med andre tjenester i kommunen, ulike aktører i spesialisthelsetjenesten, audiograf, logoped, optiker, NAV. m.fl.
 • Tjenesten er gratis.

Besøksadresse:

Sjukhusmoen 77

Kontakt

Rigmor Anita Bjørsagård
Ergoterapeut
E-post
Telefon 47 97 11 30
Mobil 47 97 11 30