Tannlege

Den lokale tannhelsetjenesten er ikke et kommunalt ansvar. Men fordi mange likevel leter på kommunale nettsider om informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter tar vi med dette her.

Den offentlige tannhelsetjenesten på Tolga er Hedmark fylkeskommune sitt ansvar.  

Tolga tannklinikk ligger i 2. etasje i bankbygget.  Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider  være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger. Tolga tannklinikk behandler både voksne og barn.

Tolga tannklinikk
2540 TOLGA
Tlf. 62 47 40 50
Åpningstid: Kl. 08.00-15.30
E-post: tolga.tannklinikk@hedmark.org 


Tannlege: Tania Sadat-Sanchez.
Tannpleier: Jill Connie Sommernes.

Tannhelsesekretær: Magnvor Flaten og Torill Wardenær. 

 

For øyeblikkelig hjelp utenom kontortid, kontakt legevakt på telefon 116117.