Tannlege

Den lokale tannhelsetjenesten er ikke et kommunalt ansvar, men siden mange likevel leter på kommunale nettsider om informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter tar vi med dette her.

Den offentlige tannhelsetjenesten på Tolga er Innlandet fylkeskommune sitt ansvar.  

Tolga tannklinikk ligger i 2. etasje i bankbygget.  Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger. Tolga tannklinikk behandler både voksne og barn.

Tolga tannklinikk:

Tannlege: Farwa Abbas

Assistent: Kari Utgaard

Tannhelsesekretær: Magnvor Flaten

Besøksadresse:

Tolga tannklinikk

Ivarsveien 2

2540 Tolga

Postadresse:

Tolga tannklinikk

Postboks 73

2541 Tolga

Telefon:

62 47 40 50

E-post: tolga.tannklinikk@innlandetfylke.no 

 

For øyeblikkelig hjelp utenom kontortid, kontakt legevakt på telefon 116 117.