Legekontor

Legekontoret holder til i lokaler i Helsesenteret i Tolga sentrum (samme bygg som Tolga- Os Sparebank).

Åpningstid:
Mandag - Fredag: kl. 08.30 - 15.00.

Telefon: 62 49 65 01 Telefax 62 49 65 98.

Telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl.13.00 - 14.30.
 
Karen Prytz er Kommunelege I/ fastlege og Barbro Mestvedthagen Ryen Kommunelege II/ fastlege. Vi har relativt kort ventetid for legetime og ledige plasser på fastlegelistene.

Fastlegeordning


Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig. Fastlegene på Tolga har ledige plasse på sine lister.
Ønsker du å bytte fastlege til en av våre leger gjøres det på nettsiden helsenorge.no

Bestille legetime via App

App - Klikk for stort bildeTolga legekontor har innført egen app slik at du kan bestille legetime, resept samt gjøre andre henvendelser enkelt på mobilen. Slik gjør du:

Last ned HelseRespons app fra App Store eller Google Play. Opprett din profil og finn ditt legesenter i listen. Vi lagrer informasjonen trygt i appen for deg, så du bare trenger å fylle inn informasjonen en gang. Hva koster det deg å bruke HelseRespons? 

Når du gjør en henvendelse til legekontoret vil din telefonregning bli belastet 6,- per mottatte svar. Du mottar vanligvis 2 svar per henvendelse (1 bekreftelse og 1 svar).Hvem leser meldingen jeg sender?  Det er kun autorisert helsepersonell på det legekontoret du sender til som har tilgang til å lese meldingene.

 

Øyeblikkelig hjelp


Tolga legekontor er kommunens legevakt på dagtid på hverdager. Dersom du har behov for ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP på hverdager mellom 08.00 og 15.30 ringer du legekontorets akutt- telefon 62 49 65 02 eller 113 dersom det virkelig er LIVSTRUENDE TILSTANDER.

Ved behov for legehjelp mellom 15.30 og 08.00 på hverdager og hele døgnet på lørdager, søndager, helligdager og høytidsdager ringer du legevakta på tlf.
116117.

 

Legevakt


Tolga har felles legevakt med Rendalen, Tynset, Alvdal og Folldal kommuner. Legevakta er lokalisert på Tynset Sykehus på Tynset.
Etter kl.15.30 på hverdager og hele døgnet i helgene kan legevakta kontaktes på tlf. 116117. 
Vakthavende lege vil vurdere om pasienten kan vente til neste dag, om pasienten sjøl kan komme til legekontoret eller om legen må rykke ut på hjemmebesøk.

Kontaktinformasjon

 

Telefon:

624 96 501

Adresse

Ivarsveien 2

2540 Tolga

Betalingssatser
Ved konsultasjoner på legekontoret og legevakt betales det en egenandel etter faste takster. I tillegg må det betales for medisinsk forbruksmateriell som brukes.  

Priser hos fastlegen

Priser hos fastlegen

Priser hos fastlegen fram til 1. juli 2018 - Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Egenandelstaket er kr 2.258,- i 2018. Når du har betalt det får du automatisk frikort i posten.

 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 

Kr 152/257

Sykebesøk av lege på dagtid/kveld

Kr 205/328 

Tillegg hos  spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

Kr 49/48  

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 

Kr 54,- 

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding

rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 

Kr 65,- 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 

Kr 54,- 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment 

Kr 54,- 

 


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 

Utskrift av journal

Kr 85,-

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

Kr 114,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

Kr 61,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

Kr 91,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

Kr 128,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

Kr 173,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

Kr 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

Kr 154/251

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad