Krisesenter

Krisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Tolga kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter.

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, eldre, barn (sammen med omsorgsperson), unge, personer med funksjonsnedsettelser, lhbt-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og personer i samkjønna relasjoner. Tilbudet er rettet mot personer utsatt for vold i nære relasjoner og som har behov for veiledning eller et midlertidig botilbud.

Krisesentertilbudet gir et gratis trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler eller deltakelse i grupper eller aktiviteter.  Senteret har et telefontilbud, hvor voldsutsatte som henvender seg får informasjon, råd og veiledning. De som ringer skal kunne være anonyme.  Det gis tilbud om oppfølging i reetableringsfasen som omfatter fortsatt hjelp fra krisesenteret.  Kommunen er pliktig til å samordne tiltak fra krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, slik at den voldsutsatte får helhetlig oppfølging, også i reetableringsfasen. Bestemmelsen om oppfølging i reetableringsfasen gjelder også for barn. Enkeltpersoner kan henvende seg direkte, uten henvisning fra andre eller timeavtale:

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer

Tlf:  61 27 92 20
Mobil:414 81 220

post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Oppfølging

Du kan også ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål. For mer informasjon kan du også se nettsiden til dinutvei.no