Kreftkoordinator

I Tolga kommune er Turid Thorbjørnsen kreftsykepleier. Hun har spesialutdanning innen kreftomsorg, og vil gjerne bistå deg og din familie om det er noe du trenger hjelp og støtte til.

Turid treffes på tlf 474 55 943.

Legekontoret og hjemmesykepleien er også behjelpelig med å formidle kontakt ved behov.